Dope Sheet – Gör tajmningsarbetet lättare vid 3D-animering i Maya

Av: Michael Nystedt

 

Introduktion

I 3D-programmet Maya finns det alltid flertalet olika tillvägagångssätt för att uppnå samma resultat i ett visst utförande. Det finns inget tillvägagångsätt som är rätt eller fel utan det är vad man föredrar personligen som avgör. Dock är det viktigt att man testar olika funktioner och verktyg för att kanske inse att ett gammalt arbetssätt är mer omständigt än ett nytt.

Ett exempel på olika tillvägagångsätt för många nya i 3D-sammanhang är när man börjar modellera och ska göra sitt första indrag i en vägg för att få ett hål i väggen för till exempel ett fönster. Här har vi redan mängder med olika lösningar där man tar hjälp av verktygen Insert edge loop, Multi-cut tool eller Extrude.

Animeringsarbete är inget undantag. Att flytta runt sina keys i Maya för att få olika hastighet och tajma sina animationer går att göra på många olika sätt. Timeline är ofta där man börjar att flytta runt keys. Sedan fungerar i viss mån Graph editor att flytta runt sina keys. Men tillslut när ens arbetsscen börjar bli fylld med keys och sin Timeline nästan bara ser ut att vara ett ihållande rött streck eller när alla grafer i Graph editor bara ser ut som ett stort nystan är det dags att ta till ett annat verktyg för att arbeta med timingen på animationen. Dope Sheet-verktyget är ett utmärkt och lättöverskådligt sätt för att arbeta med timingen på sina animationer.

Hur man använder Dope Sheet

Textlänk som visar hur man navigerar: https://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/MayaLT/files/Keyframe-Animation-Navigate-the-Graph-Editor-graph-view-or-Dope-Sheet-view-area-htm.html

Textlänk som visar hur man manipulerar keys: https://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/MayaLT/files/Keyframe-Animation-Use-the-Dope-Sheet-Manipulator-htm.html

Videolänk som visar Dope Sheets funktioner: https://www.youtube.com/watch?v=86KL1cr5C4c

Autodesks Maya-hjälp förklarar ingående steg för steg hur man gör alla olika operationer i Dope Sheet. Men så länge som man har någorlunda erfarenhet att arbete i Maya är Dope Sheet lätt och intuitivt att komma igång med. Det flesta funktioner styr man på samma sätt som liknande saker i Maya, så som skalning, förflyttning och så vidare.

Som ni ser i länkarna är detta sättet att se keys på betydligt mer lättöverskådligt än Graph Editor och Timeline. Det exempel som Autodesks Maya-hjälp tar upp är det ganska få kontroll-objekt och medföljande keys. Därför visar jag nedan här tre exempel på en animationsscen som jag arbetade med under min praktik där min handledare introducerade mig för Dope Sheet-verktyget. Samtliga exempel har samma kontroll-objekt markerade.

Timeline:

Grapheditor:

Dope Sheet:

Sammanfattningsvis ser man tydligt fördelen med Dope Sheet:

  • Timeline placerar alla keys på samma linje vilket gör den svår att ta det kontroll-objekt man vill ändra på.
  • Graph Editorn har som jag nämnde tidigare blivit ett obegripligt nystan på grund av att keys-värdena är för olika och därför syns visa grafer tydligt medan andra knappt syns alls.
    För att använda dessa två verktyg måste man skifta mellan att markera olika kontroll-objekt för att kunna få en uppfattning vad som är vad. I och med det förlorar man den översiktlighet man gärna vill åt när man jobbar med animationstiming.
  • Dope sheet däremot tar bort all information utom ”keyframe”:ens tidsplacering och man får en tydlig bild på hur alla olika kontroll-objekts ”keyframes” är placerade och kan därefter med lätthet ändra dem. 

Kombinera Graph Editor & Dope sheet

Hemligheten med att animera och egentligen alla delar i 3D-sammanhang är att inte enbart använda ett verktyg och förvänta sig att få till bäst resultat av det. Det gäller att kombinera olika verktyg och använda dem i det situation de gör sig bäst. Ofta hittar man personliga tillvägagångssätt som passar just ens egna stil.

I animerings sammanhang lämpar sig Graph Editor för att ändra accelerationshastigheten på animationen; det vill säga ändra kurvans utseende. Men när det gäller timing är Dope Sheet helt klart överlägset. Så ett bra arbetssätt är att pendla fram och tillbaka mellan dessa verktyg beroende på vad man vill ändra i sin animation.

Intervjulänk med Michael McKinley från hans bok ”The Game Animator’s Guide to Maya” om hans animationsverktyg för spelanimation:

https://books.google.se/books?id=7KV9TiCgsHQC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=dope+sheet+graph+editor+maya&source=bl&ots=0a_NcsV_PB&sig=KjWDhqv6YB62GdN3Br4K4zqS4zM&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi3mtCQ76fYAhXQJ1AKHaoYAuU4MhDoAQhIMAQ#v=onepage&q=dope%20sheet%20graph%20editor%20maya&f=false

Workshop

Learning by doing är något som jag förespråkar starkt. Därför är min rekommendation som workshop för Dope Sheet att börja använda det nästa gång du animerar i Maya. Jag rekommenderar följande tankessätt:

  • Gör din inledande keys som du brukar göra.
  • När du ska börja jobba på din timing använder du här Dope sheet på ställen där du vanligtvis använder Graph Editor eller Timeline.
  • Testa och se hur väl Dope sheet fungerar genom att använda många olika kontroll-objekt, gärna flera olika karaktärer eller objekt, för se hur väl det går att ändra timing samtidigt på flera. 

Referenser

Dope Sheet • Autodesk Maya 2016 Course (2015).[Video online]. https://www.youtube.com/watch?v=86KL1cr5C4c  [2017-12-27].

Maya LT Help (2015-01-23). Manipulate a range of time and keys in the Dope Sheet. [Elektronisk]. California. Tillgänglig: https://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/MayaLT/files/Keyframe-Animation-Navigate-the-Graph-Editor-graph-view-or-Dope-Sheet-view-area-htm.htmln [2017-12-26].

Maya LT Help (2015-01-23). Navigate the Graph Editor view or Dope Sheet view area. [Elektronisk]. California. Tillgänglig: https://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/MayaLT/files/Keyframe-Animation-Navigate-the-Graph-Editor-graph-view-or-Dope-Sheet-view-area-htm.htmln [2017-12-26].

McKinley, M. (2006). The Game Animator’s Guide to Maya. [Elektronisk] Indiana. Wiley Publishing, Inc. Tillgänglig: https://books.google.se/books?id=7KV9TiCgsHQC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=dope+sheet+graph+editor+maya&source=bl&ots=0a_NcsV_PB&sig=KjWDhqv6YB62GdN3Br4K4zqS4zM&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi3mtCQ76fYAhXQJ1AKHaoYAuU4MhDoAQhIMAQ#v=onepage&q=dope%20sheet%20graph%20editor%20maya&f=false [2017-12-27].