Vill du veta mer om LinkedIn – Då har du kommit rätt 

Jag har tagit kontakt med 5 personer och låtit de läsa min artikel om LinkedIn. Fyra av dessa fem har även sett min Pecha Kucha på ämnet. Efter att de läst texten i lugn och ro har jag ställt en fråga. “Vad blir du sugen på att veta mer om när du läst texten?”Jag har antecknat deras svar och utifrån dem skapat nyckelord. Dessa har hjälpt mig navigera när jag letat relevanta artiklar.

Av Simon Hjortfors
vid Högskolan väst
2014-01-13

Jag har här samlat de bästa artiklarna jag kunde hitta för att med så lite ansträngning som möjligt låta er lära er sig så mycket om LinkedIn som det bara går. Artiklarna varierar i omfattning. Här finns korta faktagenomgångar och långa undersökningar och rapporter. Läs dessa och du har god kunskap att dra egna slutsatser om vad LinkedIn egentligen är för något, varför det finns, Vilka det är till för och om det är något för dig.
7-Easy-Steps-to-Achieve-All-Star-Profile-Strength-on-LinkedIn

Faktaorienterat – Tips och trix

Här sorterar jag in artiklar med korta koncisa svar på de funderingar som jag tidigare lämnade målgruppen med. När, vad och hur.

Om profilbyggande
När du bygger din LinkedInprofil är Neal Schaffers samling tips att lita på som komplett.

Om endorsements
Neal Schaffer går igenom hur endorsements fungerar och hur de kan användas. Han gör detta genom att sortera in möjliga användningsområden och tillvägagångssätt under två tydliga approacher som kan symbolisera två typer av användare. Användbart!

Are you being safe on LinkedIn?
Angela M. Petrie förklarar kortfattat hur du skall tänka kring säkerhet på LinkedIn. Ger en grundförståelse för varför man skall lägga tid vid att göra så personliga kontaktförfrågningar som möjligt. Här länkas också vidare till fler tips om säkerhet. 

LikedIn säkerhetscenter
Här är LinkedIn själva avsändare och texterna förklarar ingående vad det finns för säkerhetsluckor och hur man kan känna igen, förebygga och täta dem.
linkedin-logo

Förståelseorienterat – Varför är det såhär då?

Här finns de artiklar jag läst i skapandet av arbetet och fler därtill som ger en översikt och en djupare förståelse. Dessa artiklar svarar snarare på frågan varför än på frågan hur.

When Social Networks Cross Boundaries: A Case Study of Workplace Use of Facebook and LinkedIn
Denna undersökning är ett samarbete mellan informationsforskaren Meredith M. Skeels och Microsofts egen Jonathan Grudin från 2009. Den ger en god förståelse för hur sociala nätverk började användas i professionellt syfte. Den går igenom utvecklingen och den historiska implementeringen av nya sätt att skapa och hålla kontakt via nätet. Från mejl, via chatt till sociala nätverk. Texten svarar på frågan om vem LinkedIn är till för och hur det kommer sig.
Den visar på skillnader mellan LinkedIn och andra sociala nätverk, i detta fallet Twitter och Facebook.

The Social Influence Model of Technology Adoption
Artikel av Sandra A. Vannoy och Prashant Palvia från 2010 som beskriver en modell för hur man kan tänka kring ‘social computing’. Den går igenom vad social computing kan vara och varför det är en modell som bör tas i åtanke när man tänker professionellt nätverkande och digitalt socialt liv. De förklarar modellen med hjälp av redan vedertagna principer om hur teknologi och samhälle utvecklas. Den ser på sig själv som ett sätt för företag att vidareutveckla sina affärsmodeller och de tar musikindustrin som exempel.
Läs dessa och få en omfattande förståelse för hur och varför användningen av sociala medier har växt fram inom de stora företagen. De behandlar ämnet sociala medier i stort och man får därför som läsare ett ovanifrånperspektiv på LinkedIn.

‘You have one identity’: performing the self on Facebook and LinkedIn
(kräver tillgång till sagepub eller ett köp av artikeln)
Artikel av José van Dijck från 2013 som visar på skillnader i hur vi låter olika sociala nätverk representera olika delar av våra liv. LinkedIn som den professionella delen och Facebook som den personliga. Den vidrör hur de två nätverken går åt olika håll och blir mer nischade. Detta kopplas till tiden vi lever i hur vårat behov och våra trender i hur vi uttrycker oss formar om dagens sociala nätverk och på så vis gör de mer nischade.
Läs för att få förståelse kring varför LinkedIn ser ut och fungerar som det gör. Artikeln ger också en hint om vad som kan vara framtiden för dessa sociala medier. Läs och var förberedd.

Internet som verktyg vid rekrytering av ny personal
Färsk undersökning av Linnea Wermeling om rekryteringsarbete i sociala medier. Här jämförs Facebook och LinkedIn. Yrkesverksamma rekryterare bidrar med sina arbetsmetoder och berättar varför de gör som de gör.
Läs och få relevant kunskap om hur rekryterare ser på och använder sig av sociala medier. Vad kollar de efter, vilka sociala medier gäller och vad blir resultatet? Allt detta får du svar på här.

Mina egen sammanfattning med reflektioner och tankar kring det jag tagit upp här finns att läsa om här.