Hur förbereder man sig inför AIL-kursen? Vilka datum gäller? Vilka företag har tidigare studenter varit på? Det är några frågor som du får svar på här.

Du skaffar företaget, vi godkänner

Du som student måste själv hitta ett företag att vara hos, vi hjälper naturligtvis med tips etc, men det är viktigt att du tar ansvar för denna process. En plats är inget man får, det är något man tar och blir erbjuden av företaget. Det är viktigt att båda parter känner förtroende för varandra och det är en process mellan dig som student och AIL-platsen. När detta är klart är vi från utbildningen med och säkrar att företaget är införstådda med vad det innebär att erbjuda en pratikupplevelse av hög kvalité

AIL-platsen ska godkännas av kursansvarig. Enklaste sättet är att ni skickar iväg ett mejl med en länk till företagets hemsida så får du svar med en länk till ett formulär du fyller i. Allt för att det ska bli en så meningsfull praktik som möjligt. Det är egentligen inga konstigheter, företaget skall arbeta med medieproduktion eller informationsproduktion digitalt, ni skall sitta hos dem, de står för utrustning och skall erbjuda relevanta arbetsuppgifter. Således är det inte OK att frilansa eller att göra en webbplats åt bekantas företag. Syftet är att ni ska uppleva hur det är att arbeta i ett sammanhang med yrkesverksamma personer.

Kontakta potentiell AIL-plats

Mejla, ring, skicka ett rött kuvert med utstickande innehåll. Inga sätt är fel. Förvänta dig heller inte svar vi mejl. Mejla och ring sedan upp några timmar senare. Då har du något att referera till när du ringer. Du kan skickad med ett CV, ett personligt brev, en länk till din portfolio. Det finns många olika sätt att göra detta på. Se länklistan längst ner för tips från (externa sajter) om hur man kan tänka och gå till väga.

Efter att du tagit första kontakten eller i samband med den, skicka gärna en länken nedan så att de får en bättre bild av vad som förväntas. Det kontraktet skall sedan företag och din mentor på högskolan skriva under. Det är samma länks som du sedan skriver ut och undertecknar tillsammans med företagets kontaktperson och handledaren.

Svensk:
https://docs.google.com/document/d/1Eq_uGeW4LL55HPkTdFAYNA8f-6VvFtvxWvQWJHC-0Hg/edit?usp=sharing

Engelsk:
https://docs.google.com/document/d/12s2EAP8RWfi8NYXA7nOuixUzNK13ldkHqjJQ3z56Ix8/edit?usp=sharing

Boka också in en tid för avstämningsmöte med dig, kursansvarig och företaget. Normalt bör detta ske vecka 35, men kan om det behövs även ske i vecka 34. Då lär vi känna varandra och diskuterar konkreta arbetsuppgifter. Det är bra både för ditt och för utbildningens nätverkande att alla träffas. Läser du ALM400 LP2 är det veckorna 45 eller 44 som gäller ovanstående.

Praktiken måste inte vara i Trollhättan med omnejd, är det för långt att åka får vi lösa mötet per Zoom eller telefon istället. Likaså kan ni delta på de flesta seminarier via Zoom, dock ska alla närvara fysiskt vid slutredovisningen.

Under praktiken

Praktiken är på 80%. 4 dagar praktik, en dag för studier. Det gör att du är på praktikplatsen fyra dagar i veckan. Den femte dagen ägnas åt de kursrelaterade uppgifter som det står om i kurs-pm. Varannan vecka träffas vi på Högskolan (eller Zoom för dem på annan ort) och diskuterar olika praktikrelaterade frågeställningar.
Förberedelser inför seminarier är att svara på temafrågor i ett delat dokument samt att ta del av studiekamraternas svar. Inför seminariet funderar du på vad som är likheter och skillnader mellan svaren och diskuterar detta utifrån olika diagram som presenteras på respektive seminarie.

Kursplaner och datum för praktiken

  • Kursplan :: ALM400
  • 10 veckor :: 2019-09-02 till 2019-11-08
  • Kursplan :: ALM401
  • 10 veckor :: 2019-11-11 till 2020-01-19
  • Kursplan :: ALM400
  • 10 veckor :: 2019-11-11 till 2020-01-19

Läser du SGDIM kan du läsa en eller båda dessa kurser. SG3DV har en AIL-period. Som SGDIM-student kan du praktisera i första läsperioden, i andra läsperioden eller i båda.