Introduktion

Som en liten utmaning till mig själv under min praktik så sa jag till mig själv att om jag under någon stund inte har något specifikt att göra så skulle jag lära mig något nytt. För varför slösa tid på ingenting liksom.

Eftersom jag redan har tillgång till Adobes Creative suite så tänkte jag att jag skulle lära mig Illustrator. Sen jag redan kan Photoshop efter ca 2år av lagom regelbundet arbete så skulle det kännas mer prisvärt att kunna nyttja mer av vad CS erbjuder. Efter att ha krigat sig igenom ett antal tutorials och försöka slå huvudet kring vad alla verktyg i programmet gör så märker man att man knappt plaskat på ytan av vuxelpoolen som är Illustrator. Och det är det är nu jag ska försöka förklara varför det är ett så underbart användbart verktyg, varför man borde lära sig det och hur det skilljer sig från Photoshop som de flesta redan känner till.

 

Adobe

Först, vilka är Adobe och varför vill dom ha dina pengar?
Adobe Systems är ett programvaruföretag från USA, med fokus på mjukvara och är idag mest kända för sin Creative Suite (CS) som jag nämnde tidigare. CS är en sammling mjukvaror specialliserade på olika processer av medieproduktion, mest känt är antagligen Photoshop för bild redigering m.m. Premier för filmredigering, After effects för efterproduktion. De erbjuder också en hel del molntjänster men det är irrelevanta för vad det är jag har gjort.

 

Illustrator

Illustrator är Adobes huvudsakliga verktyg för skapande av avancerad vectorgrafik (Giltoff, n.d), man kan exportera till svg (Wikipedia, 2015), svgz som passar sig mycket väl för webb användning samt pdf och även eps (Encapsulated Postscript, )

Vektorgrafik skiljer sig från den vanligaste sortens grafik vi tänker på på internet raster (Olympys Press, n.d.) på flera sätt. Raster eller pixelgrafik är det vi är vanast att se i digitalgrafik online och offline då där en uppdelning av bilden i hundra tusentals (beroende på upplösning) bildpunkter som har en mäng information i sig. Exempelvis RGBa, red green blue alpha, är ett sätt att beskriva en bildpunkts färg och transparans, vektor grafik därremot fungerar anourlunda.

Vektorer kan man känna till ifrån matematiken där det ofta används för att beskriva fysikaliska storheter oh riktningar. De viktigaste komponenterna som spelar in hur vektorer hanteras i Illustrator är punkter (points), startpunkter och ändpunkter samt vägen däremellan som kallas kurvor (paths). Kurvor kan vinklas och riktas om via en matematisk uträkning som kallas bézier-kurvning(Institutionen för datavetenskap, 2005)

Med points och paths kan man bygga upp avancerade former som är otroligt skarpa och oändligt skalbara. Men skalbart menar jag att du kan förstora eller förminska bilden i princip hur mycket som helst utan att offra kvalité. Dock är det ju så att all våra displays nuförtiden är uppbyggd i favör för raster då de består av en massa små lampor som pixlar.

En annan fördel med vektorgrafik att det kan ta väldigt mycket mindre plats på din hårddisk, för i en pixelbaserad bild så innehåller en fil information om varje bildpunkt, vilket som jag nämnt tidigare kan vara väldigt uppåt flera hundratusen. Medans Vektorgrafik som består av points och paths vars egenskaper må va mer komplexa än en bildpunkt i raster men i de flesta fall är de mycket färre

Det kanske låter som att Vektorgrafik är svaret på allt och att alla bara borde byta. Men det är långt ifrån sanningen, vektorer gör sig utomordentligt bra som logotyper, i infographics, reklam. Men när det kommer till att efterlikna verkligheten så har raster övertaget då de små hårfina skillnaderna i färg som finns i verkligheten samt komplexiteten i former inte passas så väl att översättas / konverteras till Vektorgrafik.

 

workshop

I denna workshopen så vill jag att man ska få känna på några av de mest praktiskt och mest använda verktygen i Illustrator. Uppgift 1 är en introduktion till Former och pen tool. Uppgift 2 modifiera Typsnitt, Uppgift 3 bekanta sig med Blend Tool samt transform för att se vad för roliga saker programmet är kapabelt till.

 

Sätt upp ett dokument: Börja med att starta Illustrator, då möts du av en skärm där du måste välja att skapa ett nytt dokument eller öppna ett tidigare projekt.

 

 

 

 

 

 

 

Om du väljer att skapa ett nytt dokument så ska du först välja vilken upplösning du vill arbeta medsamt bleed (Wikipedia, 2017) och färgrymd.

 

 

 

 

 

Nu kommer du bli mött av ett tomt dokument och en hel uppsjö med verktyg på båda sidorna.

 

Viktigt att uppmärksamma direkt vilka färger du arbetar med. Till skillnad från PS så är det inte primary och secondary color utan din FILL och STROKE som vi kommer till alldeles strax. Precis under den kan vi välja om det valda objektet skall ha en precis färg, en gradient, eller inte vara aktiv.

 

 

Uppgift 1: Skapa Former och kombinera dem

Pen tool är en av de viktigaste verktygen i Illustrator att bemästra eller iallafall bekanta sig med tidigt för att förstå vikten av andra verktyg.

Lättaste sättet för vissa kanske bara är att leka runt med verktyget i programmet och försöka skapa först simpla former som kuber och rektanglar och progrisera till svårare saker som polygoner, cirklar och hjärtan för att lära sig kontrollera bezierkurvorna. För de som hellre vill ha lite striktare finns det en superbra hemsida man kan ta hjälp av för att komma igång med pen tool. Där lär man sig all små trix som kan behövas. Rekommenderar den starkt.

http://bezier.method.ac/

Efter det så ska vi skapa lite färdiga former med de verktyg som heter följande,

rectangle tool
elipse tool
polygon tool

 

De gör exakt vad de beskriver och med dessa så ska vi bygga en kamera!

1.Skapa en stor rektangel.

 

2.Skapa en mindre rektangel och placera den en bit in ifrån ett av de övre hörnen på den stora.

 

 

3.Skapa en Cirkel och placera den i inuti den stora rektangeln.

 

 

4.Nu ska vi kombinera formerna med det verktyget som heter shape tool. Välj verktyget och med pen tool markera de delar av formerna du vill kombinera till en och samam form. Taaadaaa! Nu har vi skapat ett unisont kamera objekt.

 

Uppgift 2: Manipulera typografi

Nu ska vi testa att förändra en text på lite roliga vis.

I illustrator kan vi göra något som kallas Expand(Adobe, 2017) det get oss en del frihet att modifiera alla points och paths som bokstäverna består av, så vi kan göra små eller stora förändringar.

1.Hitta på något att skriva och välj ett typsnitt som inte är för extravagant för att underlätta nästa steg.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gå till object>expand tryck i object & fill, sedan EXPAND.

3. Nu har vi gjort om typografin till former som vi kan ändra på men för att göra det ännu lättare för os så ska vi dela upp bokstäverna i individuella former du vi nu kommer att markera hela ordet om vi klickar på den med move tool <V>.
Så för att separera formerna så behöver vi bara högerklicka på objektet och ungroup.

4. Välj en bokstav som har en avstängd del (A, B, D, O, R) markera med direct select tool <A> och ta bort punkterna som uppgör den negativa rymden i bokstaven.

 

 

 

 

 

 

5. Hitta på något annat roligt att göra med bokstäverna!

exempel

 

Uppgift 3: Blend och Transform

Den här uppgiften är väldigt fri och jag vill att ni experimenterar så mycket som ni kan jag vill bara introducera verktygen så att ni ser vad de är kapabla av.

Först har vi blend tool som skapar en övergång mellan två objekt, passar bäst för paths

Med övergång menar jag att den skapar flertal objekt emellan de två du valt och gör versioner i övergångsstadie. Lättaste sättet att greppa det är att börja experimentera.

Exempel

Rita ut två wobbliga linjer med pen tool, markera först den ena och sedan den andra med blendtool och sedan dubbelklicpa på ikonen för att få upp inställningarna för verktyget.
Klicka i preview om du vill se hur resultatet kommer att bli.

 

 

 

Till sist vill jag introducera transform som är ännu ett verktyg som kan användas för att leka med former och mönster. Lättaste sättet att komma igång är att göra en kvadrat.

Markera kvadraten och gå in under Effect>Distort&Transform>Transform och börja dra reglagen och experimentera.

exempel

Det är mycket roligare och mer givande att arbeta i ett program när du vet hur du kan förverkliga dina idéer, innan dess är det bara en stor tröskel för att ens komma igång.

Jag hoppas att jag öppnat dörren för de som var osäkra på om de borde lära sig Illustrator.

Tack för mig.

 

Referenser:

Adobe (2017) Illustrator User Guide [Elektronisk].
Tillgänglig: https://helpx.adobe.com/illustrator/user-guide.html [2017-11-16]

Olympus Press (n.d.). Vector & Raster Graphics in Offset Printing [Elektrokisk]
Tillgänglig: https://olypress.com/vector-vs-raster-graphics-in-printing/ [2017-11-16]

MacKay, M. (n.d.). The Bézier Game [Elektronisk].
Tillgänglig: http://bezier.method.ac/ [2017-11-16]

Weingartner, P. (2006). Encapsulated postScript [Elektronisk].
Tillgänglig: http://www.tailrecursive.org/postscript/eps.html [2017-11-16]

Giltsoff, J. (n.d.). SVG on the web – A Practical Guide [Elektronisk].
Tillgänglig: https://svgontheweb.com/[2017-11-16]

Institutionen för datavetenskap. (2005). Bezierkurvor [Lärobjekt].
Tillgänglig: http://www8.cs.umu.se/kurser/TDBB19/VT05/OH-bilder/Bezier.pdf [2017-11-16]

Wikipedia (2017-0703). Scalable Vector Graphics [Elektronisk]. Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics [2017-11-16]

Wikipedia (2017-08-23). Bleed (printing) [Elektronisk].
Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/Bleed_(printing) [2017-11-18]