Inledning

IKEA, Coca-Cola, Apple, McDonald’s och Nike, ser du dem framför dig? Förmodligen har du vid första anblick av de olika företagen kunnat föreställa dig deras logotyper, i form av färger och typsnitt. Dessa företag är ett minimalt urval av de varumärken som i dagsläget lyckats etablera och inpränta sig i människans sinne.

Vad är det då som gör att dessa företag lyckats med sin visuella profil, specifikt, med deras logotyper? Logotyper finns i alla olika former och skepnader och det finns flertalet sätt att komma fram till ett slutresultat. Vissa kan tro att det handlar om att sätta sig ner och direkt börja skissa på en design som skulle kunna passa utifrån ens egen smak. Faktum är att det finns två sidor att hålla reda på. Dels behövs det göras en grundläggande analys på hur marknaden ser ut för det berörda företaget och dels är det designen, där du som designer bör hålla dig till vissa designteorier (Adir, Adir & Pascu, 2014).

Företagsprofil

När ett företag skapas behövs det samtidigt upprättas en profil, också kallad identitet, som visar företagets koncept. Den här identiteten går att delas upp i tre olika delar; en individuell profil, en miljöprofil samt en visuell profil (Bergström, 2015). I den individuella profilen ligger fokus hos de anställda. Det vill säga att alla de personer som kommer i kontakt med kund ska bete sig på ett visst sätt för att upprätthålla företagets profil. Miljöprofilen innebär miljön där företaget opererar, både interiört och exteriört. Den visuella profilen däremot, ska som namnet säger, på ett visuellt sätt förmedla företagets affärsidé. På ett sätt ska det näst intill vara en spegelbild av företagets vision (ibid.). I den visuella profilen ingår exempelvis logotyp, webbsida, utseende på brevpapper, produktförpackningar och t-shirts.

Logotyp

Cass (2009) menar, precis som för helheten i den visuella profilen, att logotypen är en form av signatur som ska identifiera vad företaget står för. Designprocessen ska också riktas mot att skapa en igenkännlig logga som dessutom skapar förtroende och tillit till företaget (ibid.).

Apples logotyp är ett bra exempel på hur man kan symbolisera de fundamentala aspekterna i företagets vision. Äpplet symboliserar kunskap, något som Apple menar att deras datorer och mobiltelefoner är byggda på och tillför till konsumenterna (Redding, 2014), vilket såklart stämmer.

Tidigare nämnde jag att det finns två vägar till ett slutresultat och det är själva analysen och designen. Det viktiga i undersökningsdelen är att förstå vad företaget har för tema, vilken målgruppen är och hur konkurrensen ser ut (Adir, Adir & Pascu, 2014). I designdelen får man inte glömma att göra en analys av hur resterande logotyper ser ut inom samma kategori. Att göra olika skissar och komma fram till flera olika alternativ för att sedan diskutera fram den slutgiltiga versionen, är vägen till att nå ett så bra slutresultat som möjligt (ibid.).

Trots att det finns otroligt mycket information kring logotyper i allmänhet, finns det ingen som förklarar den kreativa processen (Adir, Adir & Pascu, 2014). Vilket inte är så värst konstigt med tanke på att alla logotyper förmedlar helt skilda företag och syften. Decker (2017) listar tio olika saker att ha i åtanke när du skapar en logotyp. Dels menar hon att man ska hålla designen så enkel och tidlös som möjligt. Det är lätt att ibland vilja göra för mycket när det kommer till att skapa nya kreativa former. Men när det väl kommer till logotyper så ska färg och form vara simpla på det sättet att man snabbt ska kunna urskilja vad det är som finns framför en utan att behöva titta en extra gång. Samtidigt ska logotypen kunna fungera i både färg och svartvitt och storleken ska även kunna variera från det allra största till det allra minsta (Bergström, 2015).

Decker (2017) förklarar även vikten i typografin då denne i sin tur kan förmedla en viss känsla. Bergström (2015) menar att läsbarheten bör vara hög i en logotyp och att man borde vända sig till antikvor och sanserifer. Detta betyder dock inte att resterande teckensnittsfamiljer är förbjudna så länge man inte glömmer bort att prioritera läsbarheten.

Att göra logotypen oförglömlig, på det sättet att få in något som lyfter och höjer uppmärksamheten till den är också av vikt (Decker, 2017). Detta går att göra genom att välja ut en slagkraftig färgkombination tillsammans med bra grafik. Det här är även den svåra delen i designen. Vad gäller färgkombinationen får man många gånger testa sig fram och även här inte glömma bort analys av utseende hos andra företag. Även fast vissa färger har en viss betydelse behöver man inte alltid lägga all vikt i det faktum. Istället bör man fundera över den färg som faller sig naturlig hos varumärket och därefter använda och implementera färgen i sin helhet och inte hålla färgen till enbart loggan (Smith, 2015). Det är först då man verkligen kan associera en färg till ett visst företag.

Samtidigt som alla dessa designteorier och oskrivna regler finns angående utformandet av logotypen är det av vikt att som designer inte glömma bort sin egna intuition (Macnab, 2015). Se bara på exemplet om Nike och deras ”swoosh”-märke. Designern bakom den gjorde ett snabbt och enkelt jobb som hon trodde på, grundaren av Nike tyckte däremot inte om den men tänkte att den kanske skulle växa i hans ögon (Champions of design:Nike, 2013). Idag är den en av världens mest igenkännliga logotyper. Vad hade hänt om designern och grundaren inte hade lyssnat på sin intuition? Kanske hade inte märket varit lika stort idag.

Avslutning

Finns det ett perfekt tillvägagångssätt att skapa den perfekta logotypen? Svaret är nog nej, det finns absolut flera designteorier att följa, men samtidigt kan vissa logotyper ha framställts av en ren slump. Även de som i dagsläget är de mest kända logotyperna har från början inte varit helt genomtänkta beslut. Däremot finns det goda tips och råd på vägen som går att följa, designmässigt bör man inte förbise allt för mycket regler. Det finns inte alltid ett korrekt sätt utan flera. När jag läste historien om Nikes logotyps tillkomst reagerade jag på att grundaren sa att han skulle vänja sig vid designen. Det fick mig att tänka på ett TED-talk där Tony Fadell (2015) där han förklarar hur människan till en början avvisar ny design. Men att det till slut blir som att det inte funnits något annat eftersom vi är vanemänniskor. Detta var alltså precis det som hände med Nike, ibland måste man bara låta det ta sin tid så att man till slut vänjer sig.

Övningsuppgift

Företag som IKEA, Coca-Cola eller Chanel är inte de enda som kan använda sig av logotyper. Du som designer, eller som besitter annan form av kunskap, kan också vara i behov av ett märke som symboliserar dig.

Ta tillfället i akt och reflektera över vem du är som person och vad du har för intressen eller egenskaper; vare sig du är designer, fotograf eller lärare. Utifrån detta ska du försöka få till en logotyp. Håll de olika områden jag tagit upp i modulen i åtanke och få fram en logotyp, en ikon och även en catchphrase (valfri).

Var noga med din typografi, tänk efter vilket typsnitt du väljer och vad du vill förmedla med det. Detsamma gäller vid skapandet av ikonen, var noggrann med vilka färger och former du väljer att använda dig av.

När du kommit fram till ett färdigt resultat ska du förklara varför du gjort dina slutgiltiga val (färg, form, typsnitt). På detta sättet kan du växa som formgivare och samtidigt få en motivering till varför just dessa designval förklarar dig bäst som person.

Uppgifter:

  1. Skapa en logotyp som representerar dig. En logotyp, en ikon och en catchphrase (vafri).
  1. Skriv en förklaring till dina designmässiga val för att få bättre förståelse till din design samt motivering till hur dina val faktiskt symboliserar dig och dina intressen på bästa sätt.

Lycka till!

Referenser

Adir, V., Adir, G. & Pascu, N. (2014). How to design a logo. [Elektronisk]  Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 122, ss. 140-144. Tillgänglig: ScienceDirect [2017-11-18].

Bergström, B. (2015). Effektiv visuell kommunikation – Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Cass, J. (2009). Vital Tips For Effective Logo Design. [Elektronisk]. Smashing Magazine. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/2009/08/vital-tips-for-effective-logo-design/ [2017-11-18].

Champions of design: Nike (2013). [Elektronisk] Business and economics – Marketing and purchasing. Tillgänglig: Haymarket Business Publications Ltd. [2017-11-18].

Decker, K. (2017). How to design a logo: 10 tips for selecting an impactful brand mark. [Elektronisk] 99designs. Tillgänglig: https://99designs.com/blog/tips/how-to-design-logo/ [2017-11-18].

Macnab, M. (2015). Logo Design Theory, Part 1: Symbols, Metaphors And The Power Of Intuition. [Elektronisk] Smashing Magazine. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/2015/06/effective-logo-design-symbols-metaphors-intuition/ [2017-11-18].

Redding, D. (2014). What does the Apple logo mean? [Elektronisk] Magnetic State. Tillgänglig: http://www.magneticstate.com/blogdept/what-does-the-apple-logo-mean/ [2017-11-18].

Smith, J. (2015). It’s a Color-Coded World Using color as a Brand Differentiator. [Elektronisk] Marketing Insights. Tillgänglig: Business Source Premier [2017-11-18].

Text: Betsy A.
ALM400