Camilla Hjort

Indesign är ett program som är kopplat till Adobe och har funnits på marknaden i 20 år (Adobe, n.d). Programmets huvudsyften är att skapa layouter för tryck och digitala medier (ibid). I Indesign kan man med enkla medel skapa tidskrifter, böcker, e-böcker, affischer, med mera. Adobe skriver själva på deras hemsida “InDesign gör det enkelt att hantera designelementen och snabbt leverera spännande material i alla format.” (ibid). Den 31 maj 2019 lanserade Södertälje kommun sin nya grafiska profil (Södertälje kommun, 2019). Med denna grafiska profil kom även flera olika layouter för programmet Indesign. Detta tillkom då tjänstemän inom kommunen med lätta medel skulle kunna göra affischer och/eller broschyrer för både tryck och digitala kanaler. I denna fördjupningsrapport kommer jag att gå igenom hur man använder Södertälje kommuns egna mallar för Indesign, jag kommer även att förklara de mest grundläggande verktygen i programmet. För att inte fastna för mycket på hur programmet används kommer jag att länka till andra sidor och videos för att du ska kunna få större förståelse för användningen av Indesign.

Indesign

Som jag har skrivit tidigare är Indesign ett program vars huvudsyfte är att skapa layouter för tryck och digitala medier (Adobe, n.d). Indesign är självklart inte ensam på marknaden utan det finns program såsom scribus, inkscape, lucidpress och många fler. Trots att det finns flera andra program på marknaden finns det nog ingen som är lika omtalad som Adobes Indesign. Indesign används främst för att föra ihop olika element såsom text, bild och former (IT Connect, n.d). Målet är att ta innehåll som du har och föra ihop det till en färdig produkt (ibid). Det finns flera olika hemsidor på nätet som du kan hitta olika tutorials på hur programmet verkligen fungerar och hur du kan lära dig behärska Indesign. En av dessa hemsidor är Moderskeppet (https://moderskeppet.se/kunskap/design/indesign/om/). Moderskeppet kostar att använda men dem har något som kallas “InDesign på 30 minuter” vilket är nio videos som är gratis att kolla på. Dessa videos lär dig från grunden till det att du ska skriva ut den färdiga produkten.

Typografi och designprincip

Typografi handlar om läran om bokstavsformer (Bergström, 2017, s.126). Bokstäver förmedlar dagligen tankar, känslor, förhoppningar och mycket mer, vi kan kommunicera på otänkbara sätt med hjälp av bokstäver och typografin (ibid). Det svenska alfabetet består av 29 enkla bokstäver, men blandas dessa bokstäver kan tusentals ord skapas (ibid).

Det många glömmer bort är att skrift än något som måste anpassas till läsare, plattform, rörlig eller stillbild, tempo och ordval, denna lista fortsätter. Enligt Bo Bergström i boken Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur (2017, s.236) finns det fyra designprinciper, kontrast, balans, linje och rytm. Jag kommer endast att gå in på kontrast vilket kan delas in fyra underkategorier, storlekskontrast, styrkekontrast, formkontrast och färgkontrast (ibid). När det kommer till storlekskontrast kan vi ta upp The rule of thirds. The rule of thirds handlar om att man delar upp sidan på tre och genom att använda två tredjedelar av sidan kan man skapa en viss dynamik som inte uppstår vid andra layouter (ibid).

Styrkekontrast kan handla om att använda sig av en viss font där formerna talar mer än texten självt. Bergström tar upp affischen för baletten Svansjön som visades på dansens hus (s.122). Texten ses som mörk och blödande för att spegla den mörka historien.

Formkontrast kan snabbt förklaras med att om du har en rektangulär bild blir det en formkontrast om du istället visar denna bild som rund (Bergström, 2017, s.236).

Färgkontrast kan handlar att man till exempel kan ha en rosa bakgrund men använder kanske vit text. Färgkontrast skapar oändliga möjligheter (ibid).

Digitala medier

Digitala medier är en blandning av innehåll och teknik med ett fokus på användarupplevelsen (Centre for Digital Media, n.d). Man kan även förklara digitala medier som innehåll som samlas digitalt (ibid). Idag kan vi se digitala medier nästan överallt i from av bland annat sociala medier, webbsidor och spel i olika former (ibid). Idag är det också näst intill alla industrier som använder sig av digitala medier där kommuner inte är ett undantag.

Södertälje kommuns mallar

I samband med att Södertälje kommun lanserade sin nya grafiska profil den 31 maj 2019 skapades också mallar för både Office Word och Adobes Indesign (Södertälje kommun, 2019). Dessa mallar skapades för att medarbetare själva skulle kunna trycka affischer, foldrar och/eller broschyrer (Södertälje kommun, 2019). Målet var dock inte endast tryck utan även att publicera i digitala kanaler såsom webben, sociala medier, digitala nyheter, med mera (ibid).

Med den grafiska profilen kom det sju olika layouter på affischer som man kan välja på. Dessa layouter finns i två olika versioner, utfallande och vanliga. Utfallande betyder att bakgrunden går ut över kanterna vilket gör att det inte blir några vita kanter och vanliga betyder att de vita kanterna finns.

Med kommunens grafiska profil kom även ett CC library, vilket lättast kan förklaras som en mapp eller bibliotek med exempelvis loggor och färger. I Södertälje kommuns CC library finns kommunens logga, färgpalett, ikoner i svartvitt och färg och även vad som kallas splashar, även dem i svartvitt och i färg. Splasharna och ikonerna är en del av det som kallas för objektgrafik i kommunens grafiska profil. Jag kommer att visa mer ingående på hur man kan använda objektgrafiken under “steg för steg”.

Steg för steg

Nu när vi har fått en större förståelse för design och text och programmet i sig är det dag att börja med att gå igenom hur man faktiskt använder mallarna och Indesign. I denna del kommer jag gå igenom de verktyg i Indesign som är viktigast att kunna vid användningen av Södertälje kommuns mallar, det är dem som är inringade på bilden. 

Vi börjar med den första den första pilen/muspekaren. Detta verktyg är inte svårare än att det är muspekaren utan kan klicka vart som helst utan att det blir några ändringar. Nästa är T:et som står för inget mindre än text. Om du har valt textverktyget kan du hålla ner vänster knappen på musen och sen flytta på musen, detta gör en textruta som du kan göra så stor som du behagar. Nästa är den den gråa ifyllda rutan, detta verktyg gör fyrkanter som du kan infoga bland annat bilder i om du vill ha bilderna i ett specifikt mått på. Höger klickar du på detta verktyg kan du byta till bland annat cirkeln vilket gör cirklar istället för fyrkanter eller rektanglar. Nästa är pipetten, väljer du detta verktyg och klickar till exempel på en specifik färg på sida tar Indesign upp färgen som du har klickat på. Detta gör att du kan med ett enkelt knapptryck ändra färgen på text, bakgrund, ikoner och splashar. Sista är färgrutorna, dessa är egentligen inte särskilt svåra att förstå. Dubbelklickar du på rutorna kommer färgväljaren upp.

Steg 1 

Första steget är inte svårare än att välja vilken mall som du vill använda dig av. Som jag skrivit tidigare finns det sju olika mallar att välja mellan och dessa sju finns i två varianter, utfallande och vanliga. Välj vilken av layouterna som du vill använda dig av. Det som är bra med layouterna på dessa mallar är att grovjobbet redan är gjort. Rubriken, ingressen, brödtexten och bilder är redan utplacerade. Skulle du mot förmodan vilja ändra dessa utplacerade objekt är det bara att välja den första mörka pilen/muspekaren och dra till exempel bilden dit du skulle vilja ha den. I de flesta layouterna finns redan åtminstone en splash utlagt (den gula pratbubblan) och även Södertälje kommuns logga.

Steg 2
Skulle du vilja ändra splashen så kan du självklart göra det. Du kan byta ut dessa splashar med hjälp av kommunens CC library. CC library finns att ladda ner på intranätet kanalen.sodertalje.se under “stöd i arbetet” och “grafisk profil”, det finns även instruktioner om hur du får in denna i dina Adobe programmen på samma sida. När du har fixat så att du kan använda CC library i Indesign kan vi kolla på hur du ändrar splash eller byter ut den mot en ikon. Här har du det man kan hitta i sitt CC library. Vi ska lägga in en ikon i vår bild och det gör vi genom att vi trycker på “ikoner färg”, en hel lista kommer att fällas ut och det är dags att välja vilken man skulle vilja jobba med. När du har valt ut den ikonen du vill använda är det dags att föra in den i mallen. Det gör du genom att du håller nere vänsterknappen på musen och drar den dit du vill placera ikonen.

Steg 3

När du har placerat ikonen där du vill ha den kanske du inte tycker att färgerna passar med bakgrunden eller bara att du vill att ikonen ska vara i en annan färg genom att dubbelklicka på delen du vill byta färg på. På bilden här kan du se att jag valde touch ikonen, denna ikon är uppdelad i två vilket gör att jag kan att man kan ha den i två olika färger. Jag ville ändra färgen på fingret, det jag gör är att dubbelklicka på fingret och väljer sedan en färg från mitt CC library att byta den till. Jag gör samma sak med cirklarna runt toppen på fingret. Jag dubbelklickar så att bara dem är markerade och väljer en färg från färgpaletten i CC library. Detta gör du med Splashar också, du kan även ändra texten i splasharna på detta sätt. 

Steg 4

Nu kanske det är dags att ändra texten i layouten till den text som du vill framföra. Det finns två sätt att göra detta, antingen väljer du den mörka pilen/muspekaren i verktygsfältet och dubbelklickar på text området, eller så väljer du textverktyget och gör samma sak. Om du har pilen/muspekaren ändrar den automatiskt till textverktyget när du har dubbelklickat på text området. Markera gärna rubrik för sig, ingress för sig och brödtext för sig. Genom att inte markera allt på en och samma gång blir arbetet mer effektivt. Skulle du markera all text på sidan och sedan börjar skriva så skulle allt försvinna vilket för att du måste börja om med storlekarna på texten och placeringen. Skulle du råka göra detta felet kan du trycka på CTRL och Z samtidigt vilket gör att du ångrar det du precis gjort.

Steg 5

Skulle du vilja ändra storlek och liknande på texten så markerar du texten som du vill ändra och sedan kollar du på fliken “egenskaper”. Under egenskaper kan du ändra font, stilen på fonten, storleken, radavstånd, bokstavsavstånd, färgen på texten och ifall bokstäverna ska ha en linje längst kanterna och om detta är fallet hur tjock denna linje ska vara. Du kan även bestämma och testen ska vara högerbaserat, vänsterbaserat eller centrerad, även styckeformat. Om du någon gång har ändrat storleken på texten i till exempel Word så kommer du inte få några som helst problem med att ändra detta i Indesign. Detta är samma koncept som alla andra ordbehandlingsprogram.

Steg 6

I detta steg ska vi ta upp bilder, hur man byter bilder, och hur man kan gör bilder runt och liknande. I den gröna layouten finns det en bild längst den nedre delen tredje delen av sidan (rule of thirds). Om du öppnar mappen eller skrivbordet eller där du har bilden är det inte svårare än att du håller ner vänster knappen på musen och sedan drar bilden dit du vill ha den och släpper knappen. Vill du kanske göra en egen ruta för bilden kan du använda dig av rektangelverktyget (den tredje inringade verktyget). Genom att högerklicka på rektangelverktyget kan du byta form till oval eller polygon.

 Gör en fyrkant, cirkel, polygon, med mera där du vill placera bilden och dra sedan bilden till formen du har gjort. Bilden kommer att ta samma form som du valde. Det enda kan vara att bildstorleken inte är anpassad till din form. Om du dubbelklickar på bilden eller formen så kommer det komma en orange ram, genom att justera den ändrar du storleken på bilden och på så sätt kan du göra att storleken på bilden passar formen.

Steg 7

Nu har du ändrat allt som du ville ändra på, lagt till det du ville lägga till och fixat det som skulle fixat. Nu är det dags att exportera ut ditt Indesign dokument. I Indesign kan man exportera ut dokumentet i en rad olika format, det vanligaste är PDF. I det övre vänstra hörnet finns det en flik som heter arkiv. Om du trycker på den kommer en meny att fällas ner. Det lättaste sättet att spara detta dokument som en PDF är genom att välja högkvalitetsutskrift, när du har klickat på den skriver du bara in vad du vill döpa denna pdf till, trycker på spara och du är nu helt klar.

Sammanfattning

Indesign kan verkar väldigt komplicerat och många håller sig borta från detta program då det inte är det absolut lättaste programmet på marknaden. Jag har visat långt ifrån hela programmen, utan jag har valt ut de verktyg och moment som kan vara viktigt för dig som har den färdiga mallen att veta. Dessa mallar skapades för att göra det lättare för kommunala tjänstemän att fixa affischer och grafisk moment i Indesign. Med denna fördjupningsrapport hoppas jag på att du ska kunna känna dig säkrare vid användningen av Indesign.

Nu när jag har gått igenom dessa moment vill jag att du väljer ut en av de sju layouterna som finns för att skapa din egna affisch. Lycka till!

Referenser:

Adobe. N.d. Ett nytt blad i layoutdesign. https://www.adobe.com/se/products/indesign.html [Elektronisk]. (Hämtad 2020-01-14)

Bergström, B. 2017. Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. Upplaga 11 Stockholm: Carlsson.

Centre for Digital Media. N.d. What is Digital Media? https://thecdm.ca/program/digital-media [Elektronisk]. (Hämtad 2020-01-15)

IT Connect. N.d. What is InDesign?  https://itconnect.uw.edu/learn/workshops/online-tutorials/graphics-and-design-workshops/adobe-cs/indesign/ [Elektronisk]. (Hämtad 2020-01-15)

Södertälje kommun. N.d. Grafiska riktlinjer. https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/kontor/grafiskprofil/grafiska-riktlinjer/ [Elektronisk]. (Hämtad 2020-01-14)

Södertälje kommun. N.d. Mallar affischer och flyers. https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/kontor/grafiskprofil/tillampning-och-mallar/affischer-och-flyers/ [Elektronisk]. (Hämtad 2020-01-14)