Dorsa Mehrzad

Varför ska en designer välja att använda CorelDRAW? Under alla dessa år på utbildningsprogrammet har jag aldrig hört om CorelDRAW eller använt programmet. Men frågan är varför? Svaret är främst att det inte är många som känner till eller använder sig av detta program, däremot används Adobe program väldigt mycket i Sverige. Men det kan till och med finnas många datoranvändare som känner till Corel men de använder inte det på grund av deras jobb eller kunskaper av Corel.

Anledningen till att jag har valt att berätta om CorelDRAW i mitt OER arbete är, för det första på det företaget jag praktiserar hos, så använder min handledare sig av Corel för att designa olika kataloger och poster åt kunder. Men även för att det är ett nytt program för mig att både lära mig hur det fungerar med detta program samt för att dela med mig mina kunskaper och övningar utifrån detta program till andra studenter. Under mitt skrivande kommer ni få hänga med mig och lära er om vad CorelDRAW är, vad skillnaden är mellan Corel och Adobe Photoshop, varför använder man sig av Corel samt hur jag har gått tillväga för att designa en broschyr utifrån en hemsida som jag hade byggt upp under min praktiktid tillsammans med min arbetsgivare.

<!–more–>

Vad är CorelDRAW?

CorelDRAW är ett layoutverktyg och bildskapande program som är skapad och används av professionella lärare, konstnärer, studenter och så vidare för att kunna skapa bl.a. broschyrer, kataloger, poster m.m (Astrixsoft.com, u.å).

Skillnaden mellan CorelDRAW och Photoshop

 Båda programmen är vanliga och allmänt för att använda för grafisk design, vilket innebär att man kan redigera bilder, skapa olika grafiska design, lägga till visuella element på webbsidor med höga kvalité och så vidare (Sawakinome, u.å). Men skillnaden som finns mellan Corel och Photoshop är att Photoshop är ett designprogram för bildredigeringar, fotoförbättringar och grafisk design. Medan Corel är mer ”fönsterbaserad” grafikdesign som används för vektorgrafik. Photoshop är vanligt och ett rasterprogram och är känt för användning av pixlar för att skapa bl.a. grafikkort, infographics, presentationer m.m. Däremot Corel är vektorbaserad, vilket innebär att det används av matematiska ekvationer för att skapa grafik och konstverk (Sawakinome, u.å).

Varför använda CorelDRAW?

Att använda Corel varierar från person till person beroende på ens kunskaper, vanor samt projekt. En del designer är vana med att använda sig av Adobe program och inte känner till Corel, medan en del grafisk designers som jobbar åt kunder och arbetar med vektorgrafik använder Corel. Corel används av professionella grafisk designer, studenter, lärare och så vidare men det behövs inte förkunskaper för Corel. Det enda förkunskapen behövs för att kunna använda av Corel och grafisk design är om man har kunskaper och erfarenheter utav InDesign eller Photoshop. Eftersom de är ganska lika att använda och har nästa lika funktioner för att skapa till exempel en logo. I det företaget jag praktiserar på använder vi Corel för den grafiska delen, eftersom vi vill ha vektorbaserade broschyrer och kataloger med höga kvalité på bilder. Vad det menas med Corel är vektorbaserad är att allt som skapas i detta program är helt och hållet skalbart, det är stort valfrihet att ändra på storlek, färg, form och så vidare samt färgmässigt är det lättare att få korrekta färger vid tryck. Dessa möjligheter är tack vare den ”primitiva former” som bl.a. linjer och cirklar, vilket innebär att allt som skapas i vektorformat är baserad på den ”geometriska primitiver och matematiska formler” (easytryck, u.å).

Men en annan anledning till att jag valde att använda Corel förutom den delen med vektor och kvalité, det var mest för att det är ett nytt program att testa och öva men även det är lätt att lära och komma igång med programmet. Det finns till och med möjligheten att jobba med millimeter om man tillexempel ritar en rektangel, trots att man väljer redan hur stor eller liten det skall vara. Det är lätt att flytta på objekt, lägga färg eller ändra på storlek med bara ett klick på objektet. Alltså vill man lägga en färg på en av de rektangel, kan man klicka på den önskade rektangel och sedan på höger av sidan välja vilken färg man vill ha. Sammanfattning är att det är lätt att lära och använda Corel när man vill jobba med vektor, för snabba redigeringar och bilder.

 Skapa en broschyr

 Innan man börjar arbeta med Corel och komma igång med programmet, är det viktigt att veta vad man vill göra med programmet och vad man förväntar sig av programmet. För att skapa en broschyr och designa den utifrån kundens önskemål, behöver vi ett designverktyg som ger oss möjligheten att skapa en broschyr. Vi väljer Corel för att skapa och designa en broschyr och jag kommer steg för steg lära ut grunden om hur vi kan jobba med broschyrer så enkelt som möjligt.

 • Efter att du har installerat CorelDRAW på din dator, startar du programmet och öppnar ”New…”. Sedan väljer du vilken storlek du vill ha, sedan väljer du vad du vill kalla ditt projekt och så vidare.
 • Efter att du har öppnat ett nytt projekt med den önskade storleken, är det dags att rikta tre lika rektanglar, eftersom den broschyren vi vill ha är en rektangel sida med 3 tre delar. För att välja rätt tre lika rektanglar, kan du rita först en önskad rektangel med den storleken du vill ha och sedan när du ska ha två till då kan du ”kopiera” och ”klistra in”. Efter att du har kopierat och klistrat in och du har alla delar, här märker du att de tre rektangeln är inte anpassade för den sidan. Alltså om du har en A5 sida och tre rektangeln på den sidan, de rektangel är inte anpassad för A5. Det finns två olika sätt att göra det.
  1. Första sättet är att bara klicka på ena rektangel och med hjälp av pilen och sidor på rektangeln, ändra på storleken.
 • Efter att man har fixat den önskade storleken för varje rektangel, är det dags för färg och text. Som jag skrev ovan, det enklaste sättet att välja färg för objekt är att välja någon av färgen på höger sidan. Efter att man har valt den önskade färgen, om man vill ändra på tonen och ha mörkare eller ljusare klickar man först på funktionen ”Dynamically” och sedan klickar man på ”choose a fill color”. Efter att man har valt ”choose a fill color”, kan man skriva in siffror för den önskade färgen eller så kan man välja vilken färg man vill ha och välja färgen utan att skriva in siffror för RGB eller CMYK.
 • Inte den minsta, är det dags för text. När man skriver det är självklart att man väljer ”A” ikonen för att skriva och så som andra programvaror, kan man välja ändra på storlek eller typsnitt med hjälp av menyn ovanpå sidan eller så väljer man ändra utifrån millimeter om man vill ha den exakta storleken.
 • Under tiden när man skriver texter, lägger färg samt lägger man till bilder, är det viktigt att se till att allt är anpassad för varje ruta. Alltså när man har 3 lika rektangel och vill man lägga till objekt, är det viktigt att tänka alla texter och bilder är anpassad för den tilltänkta rektangeln eftersom man behöver få med in allt i den sidan. Sist men inte minst så här långt jag har kommit med min workshop och försökte lära mig saker och ting är att lägga bilder. Att lägga bilder i Corel är inte lika svårt och komplicerat som Photoshop eller andra designverktyg, förutom att det är enklare att lägga en bild. Fördelen med Corel är att när man hämtar en bild från dator och man bara drar från tillexempel ”skrivbord” över till Corel, det ändras inte på bilden. Alltså det inte blir större eller mindre än vad bilden är i verkligheten, förutom att bilden har samma storlek som den har i verkligheten och sedan när man ändra på storleken då är det självklarhet. Däremot finns en nackdel och det är att ”open…” skiljer sig från Corel till Photoshop. Det vill säga att i Photoshop när man trycker på ”open…” så kan man hämta en bild/fil, däremot i Corel när man gör på samma sätt då går det inte att hämta bild/fil eftersom man kan hämta ”cdr” filer eller mappar.Sammanfattning är att när någon vill lägga en bild i sitt arbete i Corel, är det enkelt och snabbt att dra en bild från skrivbord över till Corel utan att storleken ändras automatiskt. Men nackdelen är att när man vill hämta från meny från ”open…” då gäller det bara ”cdr” filer eller mappar.
 • Men det slutar inte här att bara lägga en färg eller text i den önskade rutan, förutom att man vill också ändra på opacitet och lägga alla texter under varandra. För att kunna ändra på opacitet för färgen, ikonen är inte lika synlig som Photoshop att så fort man väljer en färg och sedan ska kunna ändra på opacitet på höger sidan eller översta sidan. Däremot i Corel det finns en ikon längst ner på vänster sidan som heter ”partially”, där man klickar först på den önskade objekten och sedan trycker man på ikonen och den ändras opacitet automatiskt på 50%. Opaciteten är frivilligt och varierar först och främst på personen och sedan projektet att hur mycket ljust eller mörkt man vill ha.
 • Tänk på att man har en meny som har huvudrubrik ”pizzor klass1” med under rubriker som visar olika menyer som ingår i ”pizzor klass1” och så vidare. Men under tiden när vi skriver menyer, får vi problem med att alla texter inte ligger under varandra i ordning och en meny ligger i höger sidan och en annan ligger i samma rad men i vänster sidan. Det finns ett enkelt sätt där man kan göra det utan att bekymra sig och lägga mycket tid för att ändra millimeter eller med musen förflytta texter. Det sättet att man kan göra är att gå in i ”Object” i den översta menyn och sedan välja ”Align och Distribute” och sedan välja ”Align och Distribute” igen. Efter att man har valt ”Align”, då öppnas en ruta på höger sidan som man kan välja vilken alternativ man vill ha från Align. Men innan vi ska välja om texter ska lägga i mitten, höger, eller vänster, är det viktigt att välja texter och markera dem och sedan gå till ”Align” och göra texter i rätt ordning.
 • Slutändan när man är färdig med arbetet helt och hållet, då är det dags att ”save as…” eller ”export to…” som vanlig. Eftersom jag inte är helt och hållet färdigt med arbetet på grund av tidsbrist och att det kommer ta lång tid att bli klar med hemsidan och sedan broschyren, då kan jag bara lämna arbetet ofärdigt. Hela poängen är att jag skulle lära mig ett nytt program, vad det skiljer sig från Corel till andra designverktyg samt varför man använder sig av Corel. Men även för att lära andra studenter och lärarna de grunderna som liknar sig på ett ungefär med andra designverktygen.
 • Den tilltänkta designen av broschyren jag hade tänkt att designa, ser ungefär så här ut med lite ändringar i framtiden.

  Referenser

   Astrixsoft.com. (u.å). Vad är Coreldraw?. [Blogg] Tillgänglig: https://www.astrixsoft.com/4Wzr0ePW7/ [2019-10-28]

  Easytryck.se. (u.å). Vektor / Pixel. [Blogg] Tillgänglig: https://www.easytryck.se/vektor-pixel [2019-10-28]

  Sawakinome. (u.å). Skillnad mellan CorelDraw och Photoshop. [Blogg] Tillgänglig: https://sv.sawakinome.com/articles/software/unassigned-2401.html [2019-10-28]