Susanna Bellak

En stor del av min praktik på Olimp Norden AB gick ut på att sköta deras marknadsföring, det vill säga komma på kampanjer, designa nyhetsbrev och sköta deras sociala medier (framförallt Facebook). Till dessa arbetsuppgifter hörde det även till att ta reda på vilka resultat kampanjerna och den övriga marknadsföringen fick, det vill säga till exempel vilka inlägg på Facebook som genererade många besök till vår hemsida och vilka kampanjer som genererade till avslut.

Verktyget som jag framförallt använde mig av för att få ut den datan var Google Analytics. Med Google Analytics kunde jag enkelt få ut statistik på bland annat besök, avslut, vilken tid på dygnet det var mest trafik å webbsidan och vart ifrån besöken kom.

Därför kommer mitt inlägg att handla om just Google Analytics, jag har här samlat artiklar som jag anser kan hjälpa en nybörjare att få information om vad Google Analytics är, hur det fungerar, hur effektivt det är, hur man går tillväga för att implementera verktyget på sin webbplats och hur mycket man kan lita på den informationen man får.

Vad är Google Analytics och vad kan man använda det till?
Google Analytics är ett statistikverktyg där man som användare kan spåra webbaserat innehåll och mäta bland annat vilken marknadsföring som är mest effektiv, vart dina kunder/besökare kommer ifrån och vad de gör på webbplatsen, på vilka sidor besökarna stannar längst respektive kortast, aktuella trafikmönster på din hemsida och mycket mer.

Google Analytics ger kraftfulla, digitala analysverktyg för alla med en webbnärvaro, stor eller liten. Det är en av de mest kraftfulla digitala analyslösningar som finns – och det är gratis för alla som vill använda det.” (Google, 2014)

Läs mer om vad Google säger om Google Analytics här:
https://support.google.com/analytics/answer/1008065?hl=sv

Andersson (2009) beskriver Google Analytics som ett otroligt avancerat redskap, men som är lätt att använda. Andersson menar på att det är få som faktiskt använder sig av alla Google Analytics funktioner och följer upp all statistik. Andersson skriver att med hjälp av Google Analytics kan du till exempel enkelt följa upp hur många besökare du har på din sida, dessutom kan du se hur många av dessa besökare som är nya besökare. Du kan även se vilka trafikkällor som generar mest trafik och på så vis kan du även följa upp viss marknadsföring och se vilken marknadsföringsmetod som fungerar bäst. Du kan även se hur många sidor dina besökare går in på respektive hur många besökare som lämnar sidan direkt, det vill säga avvisningsfrekvens.

Läs hela Sarah Anderssons text ”Vad är Google Analytics här:
http://www.mediaanalys-newsroom.se/vad-ar-google-analytics/artikel2009042414.html

Hur säkert är Google Analytics?
Trotts att Google Analytics är ett starkt statistikverktyg som kan gynna din hemsida genom att ge dig värdefull information om dina besökare, är det viktigt att även känna till att informationen man får inte nödvändigtvis är precis. Fomitchev tar i artikeln ”How Google Analytics and Conventional Cookie Tracking Techniques Overestimate Unique Visitors” upp bland annat hur statistikverktyg, som Google Analytics använder sig av Cookie-spårning för att ta fram underlag till hur många nya, unika besökare en hemsida får. Det innebär att när en användare besöker en webbplats för första gången implanteras en Cookie med ett unikt användar-id, som registreras och lagras hos webbläsaren. När samma användare kommer tillbaka till samma hemsida kan samma information läsas av igen och Google Analytics kan se om det är en ny eller återkommande besökare baserat på den lagrade informationen. Vad Fomitchev menar på är att Cookies dock inte alltid kan betraktas som helt pålitliga, då informationen Cookies sparar är bunden till besökarens webbläsare, på så sätt kan en återkommande besökare läsas av som en ny besökare genom att besöka samma hemsida via en annan dator eller genom att radera informationen som finns sparat på deras webbläsare via till exempel anti-virusprogram eller genom att ta bort sparad information själv. I artikeln kan man även läsa om insamlad data som är mätt över en längre tid och även ta del av undersökningar som gjorts för att mäta hur korrekt informationen om besöksflödet är.

Läs artikeln artikeln ”How Google Analytics and Conventional Cookie Tracking Techniques Overestimate Unique Visitors” här: http://wwwconference.org/proceedings/www2010/www/p1093.pdf

Vill du veta mer om Cookies, vad det är och hur det fungerar kan du läsa Marshall Brains artikel om Cookies. Här beskriver Brain bland annat vad Cookies är hur de fungerar och även för och nackdelar.

Läs Marshall Brains artikel “How Internet Cookies Works” här:
http://computer.howstuffworks.com/cookie.htm

Vad krävs för att komma igång? – Hur startar jag?
För att använda dig av Google Analytics behöver du ett konto hos dem. När du skapat ett konto kommer du i Admin-delen att få tillgång till ett unikt ID som du i sin tur placerar i HTML-koden antingen på en sida som finns med på alla dina unika sidor på din hemsida, eller på de sidor som du vill ha information ifrån.

Följ Google´s steg-för-steg guide för att koppla Google Analytics till din webbsida här:
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=en

Slutsats och egna ord
Som Andersson nämner är Google Analytics ett extremt komplext verktyg och jag skulle därför rekommendera alla nybörjare att börja med att följa de guider som finns kring hur man använder verktyget. Annars kan det finnas en risk för att man blir överrumplad, då man blir serverad en massa information på en och samma gång. Det gäller att ha tydliga mål med vad det är för information du vill få ut från Google Analytics, till exempel ”jag vill veta hur många besökare jag fick efter ett specifikt Facebookinlägg”, risken är att om du inte strukturerar upp dina besök på Google Analytics så kan datan som finns bara blir till en stor röra.

Sen tycker jag som Fomitchev tar upp att man inte blint skall lita på den datan man får ut. Jag skulle inte rekommendera någon att ha Google Analytics som enda källa för att mäta markandsföring etc. då datan man får ut inte alltid är helt säker. Personligen har jag märkt att siffror om försäljning inte alltid stämmer överens med verkligheten. Dock bör man använda Google Analtycs som ett underlag för att se vad som fungerar och inte.

Källförteckning
Andersson, Sarah (2009) Vad är Google Analytics. [Elektronisk]
Tillgänglig: http://www.mediaanalys-newsroom.se/vad-ar-google-analytics/artikel2009042414.html

Brain, Marshall (2011) How Internet Cookies Work . [Elektronisk]
Tillgänglig: http://computer.howstuffworks.com/cookie.htm

Formitech, Max I (2010) ”How Google Analytics and Conventional Cookie Tracking Techniques Overestimate Unique Visitors” [Elektronisk]
Tillgänglig: http://wwwconference.org/proceedings/www2010/www/p1093.pdf

Google (2014) Introduktion till Google Analytics [Elektronisk].
Tillgänglig: https://support.google.com/analytics/answer/1008065?hl=sv

Google (2014) Get Started With Analytics: Three steps to sign up and set up. [Elektronisk]
Tillgänglig: https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=en