Louise Arvidsson

 

Writers Room

I min OER har jag valt att lägga fokus på ett koncept som är vanligt inom främst amerikansk TV men tycks vara mindre vanligt i Sverige, writers room. Jag tänker därför försöka påvisa fördelarna av denna teknik och jämföra med det som vi istället ofta använder i Sverige, solo writer. För att ni ska hänga med tänker jag första förklara vad ett writers room innebär och vad det är till för.

Ett writers room är ett forum där skaparna bakom serien tillsammans med ett gäng författare sätter sig ner för att skapa karaktärer, skriva och bryta ner storyn för en serie. Eller som manusproducenten bakom bland annat serierna Fringe och Terminator – The Sarah Conner chronicles beskriver det, ‘’the collective brain of a TV show’’ (Harvey-Gurr).

I denna grupp av människor sitter bland annat

The script coordinator – Ser till så att alla har samma typ av manus och är ansvarig för att alla är med på vad som pågår.

Writers assistans – För anteckningar under mötet.

Staff writers – Entry level writers eller som de också ibland kallas baby writers deltar i skrivandet och diskussioner, pitchar idéer och bryter ner storyn. Men har inte lika hög status som senior writers som ofta har arbetat med flera serier tidigare.

Story editors – Något högre i status och blir ofta nämnda i krediteringen. Dessa gör dock ofta ungefär samma arbete som Staff writers.

Producers – Hanterar själva produktionen av utveckling.

Supervising producers – Har ansvar för writers room när Showrunnern inte kan vara närvarande. De tar även hand om och är mentor för de inte så erfarna författarna. .

– Showrunner – Showrunnern är oftast den ledande personen i ett writers room och är den som godkänner det som görs. Ibland är det just showrunners som har skapat serien från början och skrivit de inledande avsnitten för serien. Denne kan då även kallas för show creator.

– Consulting producer – Det här kan vara personen som oftast har skrivit några serier tidigare och kan bidra med expertise inom något ämne. Det kan också vara den person som skriver ett manus eller som i alla fall har det slutgiltliga ansvaret för det färdiga manuset (Harvey-Gurr).

I många writers rooms gör dessa personer ungefär samma sak, presenterar idéer och skriver tillsammans. Dock har de som arbetat längre ofta en högre status, för kreditering i eftertexter och även högre lön.

TV Producer Bill Lawrence Reveals How a Writer’s Room Really Works

I praktiken kan ett writers room fungera ungefär såhär. Alla samlas i ett rum, där oftast showrunners sitter vid änden av bordet och talar om vad agendan för dagen kommer att vara. Därefter turas alla om att pitcha idéer för manus och karaktärer medans writers assistant tar anteckningar för allt som sägs under mötet. Dessa anteckningar kan exempelvis göras på en whiteboard så att alla kan se. När flera idéer har kommit upp börjar man sedan att bryta ner manuset så att alla kan hänga med och vara på samma sida. I slutet av dagen får alla medlemmar i writers room ett e-mail från writers assistant med en sammanställning av anteckningarna från dagen. Det är då allas ansvar att själva läsa igenom dessa till nästa möte. När väl en serie är under produktion har oftast showrunnern andra uppgifter att ta hand om, om hen inte kan vara närvarande vid mötet så är det istället the staffs head writer som håller i trådarna (Haywood, 2014).

Det fungerar ofta så att någon skapar idéen och tanken bakom serien, skriver en pilot och kanske två avsnitt till. Detta är skaparen bakom serien och kan även vara den som skriver större delen av serien. Men i större, framför allt humor serier, kan sedan resterande medlemmar av writers room ta över själva skrivandet. Komma med egna sketcher eller delar av ett avsnitt som dom vill skriva. Detta kan sedan föras vidare till en plot eller handling för ett avsnitt. Men själva den röda tråden är fortfarande skaparens ansvar.

Det många ser som positivt med writers room är att det är ett effektivt sätt att arbeta fram en serie under lång tid. Vissa serier kan ju hålla på under exempelvis tio säsonger, vilket kan räknas till ungefär tio år. Varje säsong kan innehålla runt 24 avsnitt á 20-25 minuter vilket som ni säkert förstår är en hel del manus att skriva. För att serien dessutom ska kunna utvecklas men samtidigt kunna hålla en röd tråd kan det kanske vara smart inte använda sig enbart utav en författare.  Eller att iaf ha flera personer som kan ha överblick och arbeta med manuset.

Många kan dock påstå att processen av att skriva är något som bör göras solo. Att processen av att skapa blir som bäst om den kommer från ett och enbart ett kreativt sinne. Dock kan det anses att denna process blir väldigt introvert och kan vara svår att bena ut för resten av de som arbetar med serien. Det kan även vara svårt för en författare, som jag tog upp tidigare, att hålla det kreativa sinnet aktivt under längre perioder utan att tappa tråden helt. Därför kan jag anse att det kan vara nyttigt att ta hjälp av andra och det är här writers room kan vara en bra idé. När det gäller serier och kanske framför allt humor serier är det viktigt att ständigt komma fram med nya idéer och vinklar för att fortsätta hålla serien intressant. När man skriver för en långfilm brukar storylinen innehålla, ett tema, en setting, en antagonist, en protagonist, ett problem eller en konflikt och slutligen en lösning eller uppbrott.

En serie däremot kan visserligen utspela sig över flera säsonger på en och samma setting, alltså en utgångsplats för serien. Men kan under en säsong ofta innehålla flera underkategorier av tema, protagonist, antagonist och problem eller konflikt som i slutet av en episod löses upp. Visst kan en serie fortfarande likt en långfilm ha ett övertäckande tema, protagonist, antagonist och så vidare. Men för att en serie ska kunna sträcka sig över flera säsonger krävs det att detta delas upp och bryts upp på olika vis.

Vince Gilligan on breaking a story in a writer’s room

Breaking Bad: The Fifth Season Featurette – Writer’s Room Time Lapse

Ett exempel på en serie som använder sig utav flera författare är 30 Rock som dessutom använder sig utav meta då serien faktiskt också handlar om en serie som byggs från ett writers room. Såhär såg exempelvis 30 Rocks krediteringslista ut då de tog emot pris på Writers Guild Awards.

30 rock – created by Tina Fey.

Written by Jack Burditt, Kay Cannon, Robert Carlock, Tom Ceraulo, Vali Chandrasekaran, Tina Fey, Donald Glover, Steve Hely, Matt Hubbard, Dylan Morgan, Paula Pell, Jon Pollack, John Riggi, Tami Sagher, Josh Siegal, Ron Weiner, Tracey Wigfield;

Det finns dock författare som föredrar att skriva ensamma eller möjligtvis två och två. Kanske passar detta bättre för vissa serier och enligt mig passar sig det främst för drama och thriller. Ett exempel är HBO’s True Detective där första säsongen enbart består av åtta episoder som helt och hållet är skrivet och regisserat av Nic Pizzolatto och Cary Joji Fukunaga. Pizzolatto berättar själv i en intervju med Los Angeles magazine att en av anledningarna till varför han inte istället sammanställde ett writers room var för att han inte kunde förklara för någon annan vad han hade skapat (Lowry, 2014).

Så min teori är helt enkelt att för kortare serier men en tydligare övergripande story över hela säsongen kan en solo författare passa utmärkt och ge serien den där specifika och unika känslan och karaktären. Men för serier som sträcker sig över flera säsonger med en story som hela tiden kan utvecklas åt olika håll kan ett writers room vara väldigt givande. Dessutom tror jag att man då kan skriva mycket snabbare vilket kan göra att serier kan gå på i flera år utan uppehåll. Detta eftersom flera personer arbetar med serien hela tiden och inte är beroende av enbart en persons kreativitet.  Något som manusförfattaren Steven Moffat som bland annat skrivit serier som Doctor Who och Sherlock, instämmer med. Moffat har själv arbetat med båda modellerna. Han beskriver det själv som att writers room skapades då de hade en större volym av episoder att skapa. Det var helt enkelt mer praktiskt, beskriver han, då man skapar serier som ska gå under en längre period som exempelvis Doctor Who (Birnbaum, 2014).Men menar att för kortare serier fungerar solo-författar strategin bättre då den är mer tillfredställande ur ett kreativt perspektiv.

I USA och i vissa fall Storbritannien används alltså modellen av writers room ganska flitigt. I Sverige anser jag att vi allt som oftast istället använder en solo-writer och om man ser på svensk TV så har vi ganska få serier som har löpt över flera säsonger. Visst kan flera kortare serier vara positivt då det kanske ger oss chansen att utveckla vårt kulturliv ger fler idéer möjligheten att bli till faktiska verk. Men med flera författare får man flera röster att höras vilket är något som jag ser positivt på. Enligt mig är det i alla fall något som svensk TV kanske bör testa.

Övning –

1, Kolla på ett avsnitt av exempelvis 30 rock och försök bena ut vad som är sketcher och vad som bara är en del av storylinen och den röda tråden för hela serien. Förmodligen kommer du att märka att många av skämten är just sketcher och har inte mycket med hela serien att göra. Dock är det viktigt att dom fortfarande följer och passar med karaktärernas karaktärsdrag.

2, Sitt i en grupp på cirka 5 personer och bena fram en idé till ett pilot-avsnitt. Låt sedan varje gruppmedlem skriva ett varsitt manus på 5 minuter om en händelse, alltså som en sketch. Sätt er sedan tillsammans, läs upp era idéer och manus för att sedan försöka sammanställa exempelvis ett manus på 20 minuter. Ge varandra kritik på era idéer och om det behövs var inte rädd för att stryka eller ändra någons idé eller manus.  Försök att reflektera över skillnaden mellan att skriva ensam eller i grupp. 

Referenslista

Birnbaum, D. (2014).Writers’ Rooms Vs. Solo Scribes: Where Does TV Creativity Flourish Best? [Elektronisk] Variety, Tillgänglig: http://variety.com/2014/biz/news/writers-rooms-vs-solo-scribes-where-does-tv-creativity-flourish-best-1201219160/ [2016-01-09]

Harvey-Gurr, A. (okänt). Inside the Writers’ Room.[Elektronisk] How Hollywood works: TV, Tillgänglig: http://fightingbroke.com/writers-room/  [2016-01-10]

Haywood, E. (2014). Your First Writers’ Room.[Elektronisk]Writers’ Room 101, Tillgänglig:http://www.scriptmag.com/features/writers-room-101-first-writers-room  [2016-01-10]

Lowry, B. (2014). New TV Scribes Face the Incredible Shrinking Writers’ Room. [Elektronisk] Variety,Tillgänglig:http://variety.com/2014/tv/features/new-tv-scribes-face-the-incredible-shrinking-writers-room-1201216899/  [2016-01-11]