Josefine Pehrson
ALM401
2016-12-29

 

Teknisk kompetens – viktigt i den konkurrenskraftiga byråvärlden

En OER om vad teknisk kompetens innebär och varför det är viktigt

 

Introduktion

Att vara “teknisk” efterfrågas i de flesta platsannonser oavsett bransch. Det är den mest efterfrågade egenskapen hos en projektledare efter erfarenhet (Utbildning.se, 2016). Men vad innebär det att vara teknisk? Ni på företag som ska anställa, vet ni själva vad det är ni efterfrågar? Inom byråvärlden söker man ofta någon med erfarenhet inom andra yrkesroller som ligger i relation till den utannonserade tjänsten. Någon med förståelse för alla delar i processen. Det ni efterfrågar är teknisk kompetens.

Webbutvecklare ser jag som en högst teknisk yrkesroll. Teknisk kompetens har jag därför i första hand förknippat med tekniska färdigheter såsom programmering och därav har min uppfattning varit att den tekniska biten hänger tyngre på vissa yrkesroller. Jag har insett att det finns olika typer av teknisk kompetens – och hur viktig den är. Under min praktik har jag jobbat med webbutvecklare, systemutvecklare, UX- och webbdesigner och projektledare. Jag har upplevt en väldigt bred teknisk kompetens uppdelat i olika former och i olika mängd.

Så vad innebär det att vara teknisk kompetent och varför är det viktigt?

 

Vad innebär teknisk kompetens?

Först och främst vill jag skilja på grundläggande färdighet och teknisk kompetens. Grundläggande färdighet är det som krävs för att kunna klara av jobbet. Teknisk kompetens enligt Zambonis (n.d.) beskrivning handlar om kunskaper i direkt relation till din yrkesroll – men som ligger utanför de kvalifikationer som ditt jobb kräver. Vissa förklarar teknisk kompetens på andra sätt men det jag syftar på i den här texten stämmer överens med ovanstående beskrivning.

Jag skulle säga att teknisk kompetens handlar om förståelse. Till exempel så måste en receptionist kunna använda ett bokningssystem och en administratör kunna använda Word och Excel – detta är grundläggande färdigheter som krävs för deras arbete. En teknisk kompetent receptionist förstår bokningssystemets uppbyggnad medan en teknisk kompetent administratör kan behärska Pages och Numbers fastän hen bara använt Officepaketet. Teknisk kompetens har alltså olika betydelse beroende på vilket yrke det handlar om.

På en webbyrå har vi webbutvecklare, systemutvecklare, UX-designer, webbdesigner och projektledare. Projektledaren leder teamet och roddar projekten. En teknisk kompetent projektledare har kunskaper eller förståelse för alla delarna i processen – design, programmering etc.

 

Varför är det viktigt att vara teknisk kompetens?

Enligt Zamboni (n.d.) är teknisk kompetens inom sitt verksamhetsfält viktig för att bli en skicklig anställd. Alla företag vill ju ha en skicklig anställd, eller hur? Så varför gör teknisk kompetens dig till en skicklig anställd?

Om vi återgår till projektledarens roll. Varför ska en projektledare ha kunskaper eller förståelse för design och programmering, räcker det inte att hen kan lösa problem och sköta planering och kommunikation? Ulf Bengtsson säger i en artikel att “projektledaren behöver inte kunna allt! Man ska vara en bra coach snarare än att göra jobbet själv” (Myrén, 2011). CIO Sweden (2013) hävdar att det bästa är om projektledaren “kan tekniken” och kan utföra en del uppgifterna själv eftersom det ingår respekt hos projektdeltagarna.

Ta en titt på platsannonsen nedan, där har vi det: “förståelse”.

Platsannons från LinkedIn: Digital Formgivare

Det är lite av en definitionsfråga huruvida den tekniska biten behövs. En studie som gjorts av Alm & Carlioth (2011) visar att en projektledare inte måste vara teknisk kompetent, men att det underlättar kommunikationen med medarbetarna. Och som platsannonsen ovan säger: “För att ha ett bra samarbete”. I dagens konkurrenskraftiga byråvärld bör detta vara en avgörade faktor.

Enligt webbyrån Awave (u.å.) är effektivitet ett måste hos en projektledare och jag kan dra paralleller till teknisk kompetens. En projektledare med insikt både i designarbetet och utvecklingen kan sköta kommunikationen smidigare både med medarbetarna/projektdeltagarna och med kund och på så sätt undvika missförstånd – vilket i sin tur gör arbetet effektivare. En teknisk kompetent projektledare är alltså en effektiv projektledare.

 

Hur vet man att en kandidat är teknisk kompetent?

Det är ganska enkelt – ta reda på om kandidaten har erfarenhet eller utbildning inom någon annan yrkesroll som ligger i relation till den utannonserade tjänsten. Och ställ frågor om de andra yrkesrollerna, har kandidaten koll på alla delar i processen?

Man kan göra en “teknisk kompetensbaserad intervju”, istället för en fritt formulerad konversation när man håller i en anställningsintervju. I en sådan typ av intervju använder man olika tillvägagångssätt för att få insikt i kandidatens tekniska förmåga (Bramble, n.d.). Som att inte bara ställa verbala frågor utan att också presentera tekniska uppgifter. Bramble menar att man kan be kandidaten läsa av dokument eller identifiera komponenter. Man kan ställa “hur-frågor” gällande hur praktiska saker inom tjänsten utförs. Ett annat sätt som är vanlig inom denna sortens intervjuer är att lägga fram hypotetiska scenarier – vad händer/vad gör du om… Sätt dessa scenarier i samband med de andra yrkesrollernas uppgifter, inte bara för att avgöra vad kandidaten kan om delarna i processen utan också för att få en inblick i kandidatens samarbetsförmåga.

 

Referenser:

Alm, E & Carlioth, H. (2011). Teknisk kompetens hos tekniska projektledare i mjukvaruutvecklingsprojekt: En studie om betydelsen av teknisk kompetens [Elektronisk]. Institutionen för informatik. (Kandidatuppsats) Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1978650&fileOId=1978651 [2016-12-15]

Awave, (u.å.). Projektledning [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.awave.se/tjanster/projektledning [2016-12-15]

Bramble, L. (n.d.). Technical Competence-Based Interview Questions [Elektronisk]. Tillgänglig:http://www.ehow.com/info_8532877_technical-competencebased-interview-questions.html [2016-12-15]

CIO Sweden (2013). 7 krav att ställa på en bra projektledare. CIO Sweden, 18 januari.
Tillgänglig: http://cio.idg.se/2.1782/1.487019/7-krav-att-stalla-pa-en-bra-projektledare [2017-01-03]

Myrén, K. (2011). Projektledarens roll är under förändring [Elektronisk]. Computer Sweden, 1 februari. Tillgänglig: http://computersweden.idg.se/2.9741/1.366131/projektledarens-roll-ar-under-forandring [2017-01-03]

Utbildning.se (2016-11-17). Heta kompetenser 2016: Viktigaste egenskaperna för projektledare [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.utbildning.se/om-oss/nyheter/topplista-heta-kompetenser-projektledare-10911 [2017-01-05]

Zamboni, J. (n.d.). What Are Examples of Technical Competencies? [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.ehow.com/list_6805842_examples-technical-competencies_.html [2016-12-15]

Bild – platsannons: https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/234191411?pathWildcard=234191411&trk=eml-pillar_view_job&midToken=AQEcVWetuH7QdA&fromEmail=fromEmail&ut=1Js7Ao1benRDw1 [2016-12-15]