Sociala medier på bästa sätt

Av: Erica Brandin

Innan man som företag skapar konton på Social Medier behöver man ha någon form av plan. En Social Media strategi. Du måste vara klar med din målsättning och vad du hoppas dina kanaler kan hjälpa dig med. I detta OER kommer jag titta närmare på två Sociala Medier, Facebook och Instagram. Hur man använder dessa kanaler på bästa sätt och hur man bygger upp en content plan.

Content plan

En bra och nödvändig start är att göra en planering, en ”social media plan”. I planeringen ska du kartlägga vad du har för konton idag, dina mål över hur du vill att dina konton ska se ut inom en snar framtid och vilka verktyg du ska använda för att ta dig dit. Ju mer specifik du är i din planering desto mer effektiv och lättare att använda kommer den att bli.

Första steget i planeringen blir att sätta de mål du hoppas att uppnå med dina sociala medier. Genom att sätta mål kan du på ett enkelt och överskådligt sätt se om dina kampanjer håller måttet. Dessa mål ska utgå ifrån och sträva mot samma mål som i din generella marknadsföringsplan. När man formulerar sina mål kan man använda sig av modellen SMART som står för:

Specific (Specifikt) Försök att vara så specifik och exakt som möjligt när du sätter ditt mål, då blir det lättare och mer effektivt att mäta.
Measurable (Mätbart) Om ett mål inte är mätbart är det omöjligt att veta om målet är nära att uppnås eller inte.
Attainable (Accepterat) Målet måste vara möjligt att nå.
Relevent (Realistiskt) Målet måste ha en betydelse och vara relevant för ditt företags målsättning.
Time-bound (Tidssatt) Sätt en sluttid när målet ska vara uppnått. Detta för att bidra med mer fokus till att klara målen inom en specifik tidsram (Wikipedia, 2016).

Nästa steg blir att granska hur din sociala medie-användning ser ut idag och även hur dina branschkollegor/konkurrenter använder sociala medier. Här kan du även snygga till dina konton så det till exempel är rätt profilbild och beskrivning. Och om du inte har några konton i de sociala medier du vill använda är det här du skapar dem. När du har gjort detta är det dags att skapa en ”Content plan”, en planering över innehållet du vill publicera på dina sociala medier.

En content plan bör besvara dessa frågor:
– Vilket typ av innehåll vill du publicera?
– Hur ofta ska du publicera?
– Vilken målgrupp riktar sig inlägget till?
– Vem som skapar innehållet?
– Hur ska spridning och eventuell sponsring av inlägget se ut?

För att besvara dessa frågor finns det många olika metoder att ta till.
För att ta reda på vilket typ av innehåll du ska publicera kan det vara en bra idé att göra en EFI-analys. EFI-analysen används för att analysera produkter eller tjänster som du säljer utifrån de olika kriterierna: Egenskaper, Fördel och Innebörd/Kundnytta (EFI) (1). Om man tillexempel säljer webbplatser kan en kortfattad EFI-analys se ut så här:

Produkt: Webbplats
Egenskaper: Kommunikationskanal och Närvaro.
Fördel: Synlighet, Ökar kommunikationen och räckvidd.
Innebörd: Högre interaktion, ökad trovärdighet och skapa relation med kunder.

Hur ofta man ska publicera är väldigt individuellt och beroende på vilken kanal du använder och hur din målgrupp ser ut. Man ska inte posta för mycket men heller inte för lite. Detta är något som blir tydligare ju mer inlägg du postar då du kan se interaktionen och engagemanget kring dina inlägg.

För att lättare rikta ditt inlägg till en specifik målgrupp kan man skapa och använda sig av olika persona. Tanken med en persona är att skapa fiktiva personer som finns i din målgrupp för att lättare kunna rikta din marknadsföring. Man skapar ofta flera personas för att kunna ha en variation på sina inlägg (1). Ju mer innehållsrik din persona är desto enklare är det att rikta sin information.

Ett exempel på en persona utifrån en reklambyrås perspektiv:

Namn: Astrid Johansson
Jobbtitel: Marknadschef
Arbetsplats: Internationell klädkedja
Ålder: 46 år
Kön: Kvinna
Lön: 500 000 SEK/år
Plats: lägenhet innanför vallgraven, Göteborg
Utbildning: Akademisk utbildning
Familj: Man och hund
Egenskaper: Karriärista, Tidseffektiv, Bestämmer gärna, ständigt på väg
Intressen: Mat och vin, långa promenader med hunden, friluftsliv, inredning, shopping.
Lyssnar på: Spotify, P3, podcasts
Tittar på: Netflix, Svt-play (play-tjänster)
Läser: Elle, Vogue, Plaza kvinna, GP, aftonbladet
Online: Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, Pinterest

Nu när du har analyserat dina produkter och skapat dina personas är det dags att sammanställa detta i den slutliga content planen. Som, väldigt föenklat kan se ut så här:
Skärmavbild 2016-01-13 kl. 11.15.19

 

På detta sätt för du en överskådlig plan över vad, vem och hur inläggen ska postas på dina olika kanaler.

Det finns mängder av Sociala medier att välja bland när du ska bestämma vilka just ditt företag ska synas på. Här nedan får du lite info och tips om två av de, för tillfället, största: Facebook och Instagram.


Facebook

Med 1,01 biljoner människor världen över som använder Facebook dagligen (Facebook, 2015) är Facebook den Sociala media som dominerar. I den senaste upplagan av Svenskarna och internet rapporterades det att 70% av de svenska internetanvändarna använder Facebook och att 50% gör det dagligen (Svenskarna och internet, 2015).

I och med att Facebook är den största Sociala medie-kanalen är den för många ett självklart val när det kommer till att synas som företag på internet. Facebook är ett bra val om du vill nå ett brett nätverk och om du vill ha en kanal där du kan integrera med dina kunder och besökare (Manafy, 2014).

De flesta använder Facebook för att ha kontakt med nära och kära och är vana vid ett personligt flöde. Därför skadar det inte att som företag också visa en personlig sida och dela med sig av vardag och händelser inom företaget (Östemar, 2014).

Tävlingar är något som man ser mer och mer av på Facebook och det är ett bra sätt att få sina följare engagerade och för att sprida sitt budskap. För att nå ut med din tävling till så många som möjligt är det en bra idé att annonsera. Annonsering är nu mera en nödvändighet för många företag för att nå ut med sitt budskap och öka sitt nätverk (Östemar, 2014).

Facebook sparar demografisk data om alla sina användare och vet därför deras ålder, intressen, kön, vänner och annat som gör att de hamnar i olika kategorier. Därför kan du med Facebook rikta dina annonser till just den målgrupp du vill nå (Östemar, 2014).

Den genomsnittlige Facebook-användaren har tillgång till ungefär 1500 poster per dag men tittar endast på 300 stycken. Allas Facebook-flöden ser olika ut och för att göra dessa 300 poster så intressanta och relevanta som möjligt används en algoritm. Facebooks algoritm har sett olika ut genom åren och den senaste versionen kom 2011.
Vad som syns i just ditt flöde styrs av tusentals saker men det finns vissa saker som har större inverkan än andra. De personer som du integrerar mest med genom att till exempel besöka deras profil, gilla deras inlägg och skriva på deras tidslinjer är dem du kommer se mest av. Om du är en person som kollar mycket på videoklipp kommer du se fler videoklipp och om du hellre klickar på länkar kommer istället det att prioriteras i ditt flöde (Luckerson, 2015).

Andra saker som kan påverka ditt flöde är om du till exempel använder en mobiltelefon där du har dålig mottagning kan videoklippen i ditt flöde minska. Och om någon skriver ”Grattis” på ett inlägg tolkas det som en livshändelse och får därför ett litet lyft. Och en like efter du har läst en artikel betyder mer än en like innan du lästa artikeln då det antagligen betyder att du, efter att ha läst artikeln, gillade den (Luckerson, 2015).

Övning:
Titta igenom och analysera ditt personliga flöde.
Tycker du att punkterna ovan stämmer in bra på det du ser i ditt flöde?
Är du nöjd med hur ditt nyhetsflöde ser ut?
Om inte, finns det några aktiva val du kan göra för att förändra det?


Instagram

Instagrams användare ökar och idag är det 40% av de svenska internetanvändarna som använder Instagram (Svenskarna & Internet, 2015). I september 2015 var det 400 miljoner användare på Instagram världen över vilket är en ökning med 100 miljoner från föregående år.

Instagram är ett socialt nätverk där man fokuserar på bilder och videos och många vänder sig hit för att söka inspiration och för att inspirera andra. Därför är det en viktig aspekt att tänka på när man som företag lägger upp bilder på Instagram. På Instagram har du chansen att visa en mer personlig och roligare sida av ditt företag. Användarna scrollar snabbt igenom sitt flöde för att fastna vid de mer intressanta bilderna som sticker ut. Här kan man ofta vara ännu mer personlig än på Facebook och visa bilder på hur det ser ut inom företaget och vad som händer vid sidan om.

För att öka sitt följarantal och nå så många som möjligt finns det några knep som man kan ta till. Genom att följa andra personer som har med din bransch och målgrupp att göra så kan du få inspiration från det som de publicerar och om du har tur kanske de följer dig tillbaka. Hashtags är även något som används flitigt på Instagram. Genom att hashtagga dina bilder med relevanta taggar hamnar de i ett flöde med andra bilder som har samma hashtag vilket gör att du kan nå fler användare vilket kan bidra till fler följare och ökad interaktion med dina inlägg. Du kan använda upp till 30 hashtags på en bild och de fungerar även som en förklaring till vad du vill säga med bilden (Johnston, 2015).

Bra Instagram-konton

instagram_gopro

GoPro – 95% av bilderna kommer från användare av deras produkter. Man skickar in bilder via deras webbplats och varje dag postar GoPro ett ”photo of the day”. Detta gör att man får sina följare kunder att känna sig viktiga och man sparar även mycket jobb som man annars behövt lägga på material till sitt konto.

instagram_ving

Ving – #jordenruntmedving, varje vecka kan man följa en av Vings reseledare på ett resemål i Vings sortiment. Detta gör att innehållet blir varierat och mer personligt.

instagram_lagerhaus

Lagerhaus – Arbetar och lägger ner mycket tid på sitt innehåll. Mycket produktbilder men skapar ändå ett intressant och snyggt innehåll. Vilket syns på antalet följare.

För att ha koll på det innehåll du publicerar Instagram kan det vara bra att analysera varje inlägg. Detta för att du ska kunna anpassa din strategi med tiden. På detta enkla sätt (se nedan) kan du räkna ut hur många som engagerat sig kring ditt inlägg:

engagement_rate

Genom att räkna ut detta och sedan jämföra olika inlägg kan du komma fram till under vilken tidpunkt dina följare är mest aktiva och vilket sorts innehåll de föredrar (Johnston, 2015).

Övning:
Titta igenom och analysera de fem senaste bilderna på ditt privata konto med metoden ovan.
Vad får du för resultat?
Vilken av bilderna skapar mest respektive minst engagemang och varför tror du att det är så?
Hur hade du kunnat göra den bild som skapade minst engagemang mer intressant?

Slutuppgift:
Med informationen du har ovan kan du nu skapa ett Instagram-inlägg.
Bestäm först en produkt du vill marknadsföra, gör en EFI-analys.
Skapa en fiktiv persona.
Börja fota, illustrera, filma eller leta material!
Hur skulle ditt inlägg se ut?
Vad blir din caption?
Skulle du använda hashtags, i så fall vilka?


Källhänvisning

Fotnot

[1] Elin Henriksson, Account Manager/Designer Right Thing united, Intervju den 4 januari 2016.

Webbkällor

Facebook (2015) Stats [Elektronisk] Tillgänglig: http://newsroom.fb.com/company-info/ [2016-01-11]

Findahl, Olle & Davidsson, Pamela (2015) Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets internetvanor. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.soi2015.se/ladda-ner/ [2016-01-11]

Instagram (2015-09-22) Celebtrating a Community of 400 Million [Elektronisk] Tillgänglig: http://blog.instagram.com/post/129662501137/150922-400million [2016-01-11]

Johnston, Alicia (2015-07-01) How to Create an Instagram Marketing Strategy [Elektronisk] Tillgänglig: http://sproutsocial.com/insights/instagram-marketing-strategy-guide/ [2016-01-04]

Luckerson, Victor (2015-07-09) Here´s How Facebook’s News Feed Actually Works [Elektronisk] Tillgänglig: http://time.com/3950525/facebook-news-feed-algorithm/ [2016-01-11]

Manafy, Michelle (2014-07-09) How to Choose the Best Social Media Site for Your Business [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.inc.com/michelle-manafy/how-to-choose-the-best-social-media-sites-to-market-your-business.html [2016-01-04]

Wikipedia (2016-01-12) SMART criteria [Eletktronisk] Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria?oldformat=true [2016-01-13]

Östemar, Simon (2014-06-26) Facebook för företag: Guide för att lyckas [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.smelink.se/facebook-for-foretag-guide.html [2016-01-11]