Motion Graphics
baskunskap och inspiration

motion-graphics

Karin Goffe
19910502-1464
AIM401
Animeringar och Motion Graphics. Vad är det egentligen? När kan man använda det och till vad? Min praktikplats är en PR och Kommunikationsbyrå som jobbar med allt ifrån strategisk kommunikation, konceptutveckling, identitet, 360-kampanjer, event, retail- och förpackningsdesign till kategoriutvecklingsprojekt. De som jobbar där är utbildade Art Directors, orginalare, projektledare, event och marketing, 3D designer mer mer men de har just nu ingen anställd som kan skapa motion Graphics. Jag anser att det är ett måste i dagens medielandskap. Reklambranschen går mot en allt mer digitaliserad värld och den rörliga bilden tar allt mer över marknaden i reklam. Enheter som förr var statiska som banners, posters, annonser, presentationer med mer blir nu animerade vilket så klart skapar ett behov av att anställa personer som kan rörligt.

I detta specifika fall med min praktikplats så skapar inte dem några monsterproduktioner eller långfilmer utan här handlar det om att ha kunskapen om vad man kan göra och kanske kunna göra några basic animationer och effekter själva. Genom att veta vad som är möjligt att göra inom motion graphics så blir det såklart enklare att komma på idéer och lösningar till projekt i framtiden. Att någon på företaget dessutom kan skapa några enkla effekter och animationer så att dem kan spetsa till deras projekt dem gör är nog inte fel. Kanske hade en lätt färgkorrigeringseffekt gjort bakgrundsvideon på eventet för Monki det lite roligare och exklusivare. Eller lättare text- och objektanimering i deras presentationer dem går i pitch med så att just deras presentation står ut mer och deras chans att vinna uppdraget ökar.

Jag har därför skrivit ett arbete om vad motion graphics är, varför man bör använda det, hur man skapar motion graphics, vilka program som används, exempel på vad man kan göra och en tutorial på en basic text animation inom After Effect. Information i arbetet att grundläggande medans inspirationen ska vara från högt till lågt.

Vad är Motion Graphics?

Vad är då Motion Graphics? Motion graphics är animerade animationer, design, ljud och rörlig grafik i ett och samma paket. Motion graphics eller effektproduktion och design som är den etablerade svenska översättningen (Boardman, 2016) kombinerar olika kreativa element som typografi, illustrationer, logor, former, videos med mer som animeras och tillsammans berättar en historia (Boardman, 2016). Motion Graphics används överallt i dag, webbplatser, mobiltelefoner, mässor, tv, sociala medier, på tåget, i affärer, fotbollsmatcher och många fler ställen. Dagligen blir vi exponerade för informationsgrafik som många gånger är animerad. Att använda sig effektproduktion är ett effektivt sätt att få ut sitt budskap och det är en trend och kunskap som växer och ständigt efterfrågas.

Varför använda Motion Graphics?

Motion graphics ger bland annat din produkt, företag eller organisation en tydligare och roligare sett att presenteras på. Jake Vardaman[1] (2015) har listat 10 anledningar till varför man borde använda motion graphics och animationer inom rörlig bild produktion:

  1. Kostnadseffektivt – Även om det ibland kan vara väldigt tidskrävande att skapa motion graphics så kan man genom att använda det istället för att filma på svåra platser, med ett dyrt cast crew och dyr utröstning spara pengar.
  2. Möjligheter – Allt är möjligt. Det finns inga fysiska gränser som det gör i live inspelningar. Man kan göra idéer till verklighet innan dem är det.
  3. Tidlöst – Du är inte bunden till tid, dina verk blir aldrig riktigt äldre utan kan användas länge.
  4. Engagemang – Du kan skapa en stor påverkan som får publiken uppmärksamhet. När du har publikens uppmärksamhet kan det leda till engagemang.
  5. Snabb visuell kommunikation – Ta komplexa idéer eller processer och göra dem lättsmälta på ett roligt och grafiskt sätt. Tråkig statistik blir intressant med rörelse.
  6. Minnesvärt – Du når en högre procent av din målgrupp och fler återkopplar.
  7. Ger liv och rörelse – Genom att ge liv och rörelse till dina objekt skapar du en emotionell kontakt.
  8. Kan föra talan – Rörlig grafik är inte blyg! Låt dina animationer sköta snacket och föra talan.
  9. Förbättra utseendet – Genom att addera annan teknik så som motion graphics och animationer kan man förbättra utseendet på en produkt, bild eller logga med mer.
  10. Interaktiviteten ökar – Genom att du skapar unika och underhållande produktioner så menar Vardaman (2015) att interaktiviteten ökar hos din publik. Publiken delar, gillar och kommenterar mer till denna typ av produktion och genom att din publik kollar/stannar längre på din till exempel webbplats stiger du i rankning hos de olika sökmotorerna, vilket är positivt.

Vardaman (2015) skriver också att alla lyckade motion graphics projekt naturligtvis börjar med en bra och genomarbetad idé, en förståelse för både varumärket och målgruppen och såklart en bra produkt eller tjänst bakom projektet. De val du gör i produktionen ska alltid grundas i dessa förståelser och slutsatser.

Hur skapas Motion Graphics?

Hur skapar man då Motion Graphics och med vad? Som nämnts tidigare så är Motion Graphics en kombination av olika element som till exempel logor, text, former, videos illustrationer och så vidare. Och för att bli en sådan komplett motion designer som möjligt krävs kunskap i flera olika program då dessa olika element inte skapas i ett och samma program. Pluralsight (2013) anser att du bör kunna hantera Photoshop, illustrator, CINEMA 4D och After effect för att skapa bra Motion Graphics. De olika programvarorna har alla olika syften. Adobe Photoshop är ett bildbehandlingsprogram. Du kan förbättra bilder, designa, retuschera och skapa montage (Wikipedia, 2015). Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram. Illustrator innehåller ett brett sortiment av designverktyg som kan vara avgörande i ditt Motion Graphics projekt. Det är i detta projekt du skapar till exempel vektorbaserade logor. Photoshop och Illustrator är de två designprogram som du troligtvis kommer använda för att skapa olika 2d designs som du sedan animerar (Pluralsight, 2013). CINEAMA 4D är ett 3D-modelleringsprogram som du kan skapa 3D-objekt, animera och rendera i. Naturligtvis finns det andra 3D-, bildredigerings- och illustrations-program att välja mellan men dessa anses av de flesta vara branschastandard för Motion Graphics och de går dessutom att integrera med After Effect. After Effect är det animeringsprogram som Plurasight rekommenderar (2013). Det är här du skapar rörlig grafik och visuella effekter av bland annat de 2d och 3d objekt du skapat i de andra programmen. Adobe After Effect (eller AE) är det viktigaste programmet att kunna och det är därför jag tänkte fokusera på just detta program.

After Effect

Adobe After Effects är alltså ett datorprogram utvecklat av Adobe Systems. AE tillåter användare att animera, redigera och komponera media i 2D eller 3D-rymd. Man kan använda många olika inbyggda verktyg och tredje part plug-ins som kan laddas ner från Internet, beroende på vilken typ av plugg (verktyg) användaren är ute efter (Wikipedia, 2015).

Gränssnittet i AE består av olika paneler. De tre viktigaste panelerna är project, timeline och composision. Project-panelen är det ställe ditt projekt eller komposition som man säger i After effect samlas. Här finner du alla de objekt du har importerat i projektet. Allt som finns i project-panelen behövs inte användas i din komposition utan funkar mer som en lagringsplats. I composisons-panelen finner du de objekt som du har valt att använda i din komposition. Kompositionen består av olika lager med till exempel stillbilder, text, ljud, effekter med mer. Till varje lager i kompositionen kan man addera ett stort antal olika effekter och göra animeringar. Timeline-panelen är det ställe du bestämmer när dina objekt ska visas och i vilken ordning (Wikipedia, 2015).

 

Vad kan man göra med After Effect?

Jag tänkte visa några exempel och inspiration på vad man kan göra i After Effects. Då användningsområdet är gigantiskt inom detta program kan man här få ett litet hum eller idéer på vad som faktiskt går att göra. Då AE används av både amatörer och professionella yrkesfolk så tänkte jag visa filmer som både är ”hemmagjorda” och filmer med effekter som används i stora produktioner.
This is motion Graphics


(https://vimeo.com/111598383)

 

Salience by Paul Trillo


(https://vimeo.com/73214621)

 

Salience behinde the scene by Paul Trillo


(https://vimeo.com/73195846)

 

How to animate a photo

https://vimeo.com/79329423
(https://vimeo.com/79329423)

 

Explosion


(https://www.youtube.com/watch?v=Iu6fZL2-k8o)
Movie Scene – Green Screen


(https://www.youtube.com/watch?v=s_K8d3ANwlc)

Nuclear Wasteland Set Extension


(https://www.youtube.com/watch?v=x8-vhydOb-0?)

Liquid motion


(https://vimeo.com/77149266)

 

Presentation


(https://vimeo.com/54275813)

 

Tutorial/Övningsuppgift

Jag har spelat in en turorial om hur man gör en lättare text animation. Detta är ett exempel på en handwrittingeffect och en introduktion in i programmet.

 

Referenser:

 

Jake Vardaman (2015-12-05) 10 Reasons Animation & Motion Graphics Will Breathe Life into Your Marketing [Elektronisk] Tillgänglig: http://blog.fusionfarm.com/10-reasons-animation-motion-graphics-will-breathe-life-into-your-marketing (2015-12-09)

Wikipedia (2015-05-13) Adobe After Effect [Elektronisk] Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects (2015-12-09)

Wikipedia (2015-12-26) Adobe Photoshop [Elektronisk] Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop (2016-01-03)

Pluralsight (2013) motion graphics [Elektronisk] Tillgänglig: http://blog.pluralsight.com/ (2016-01-03)

Boardman, Al (2016) Motion designer [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.alboardman.com/what-is-motion-graphics/

[1] Jake Vardaman, Art director och specialist på Motion Graphics och animation på byrån Fusionfarm- A Digital Marketing & Creative Agency.

Video:

Producerad av (År). Videons titel. [Video online] Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum]

Kevin (2015) This is motion Graphics! [Video online] Tillgänglig: https://vimeo.com/111598383 [2016-01-02]

Paul, Trillo (2014) Salience [Video online] Tillgänglig: (https://vimeo.com/73214621) [2016-01-02]

Paul, Trillo (2014) Salience- behinde the scnenes [Video online] Tillgänglig:(https://vimeo.com/73195846) [2016-01-02]

Creators project (2014) How to animate a photo [Video online] Tillgänglig:(https://vimeo.com/79329423) [2016-01-02]

(2014) After Effect Exposion [Video online] Tillgänglig:
(https://www.youtube.com/watch?v=Iu6fZL2-k8o) [2016-01-02]

Creators project (2014) How to animate a photo [Video online] Tillgänglig:(https://vimeo.com/79329423) [2016-01-02]

(https://www.youtube.com/watch?v=s_K8d3ANwlc) [2016-01-02]

Sireuxeffect´s channel (2011) Nuclear Wasteland St Extension [Video online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=x8-vhydOb-0 [2016-01-03]