Adobe After Effects Grunder
Jan Riha
DIG13 – AIM400
2016

Utifrån uppgiften att skriva en handledning eller hjälpsamt material för företaget där jag praktiserade in, valde jag att skriva om Adobe After Effects enkla funktioner och tips. Kodameras agenda där jag var på min praktik har inte så mycket att göra med video eller video redigering. Kodamera är ett företaget som behandlar webbutveckling så utifrån det grafiska perspektivet är det fram för allt Adobe Photoshop och Adobe Illustrator som används. Varför valde jag att skapa material om Adobe After Effects då? Jo, det är Kodameras presentation på nätet som leder mig till detta. Under min andra praktikperiod fick jag i uppgift att förbereda omslagsbilder för tre sociala kanaler – Youtube.com, Twitter.com och Facebook.com. Omslagsbilderna används för Kodameras screencast videor. Screencast videor behandlar Drupal CMS system problematik och skapas främst av Adam Evertsson som jobbar på Kodamera. När jag kollade på videorna för att få lite inspiration till omslagsbildernas utseende, märkte jag att videorna har animerat intro. För min del ingav inte introt ett professionellt intryck. Det kan leda till att potentiella besökare lämnar en video innan den ens kommer till själva innehållet. Därför valde jag att skapa ett nytt intro och outro till screencasten. Problemet var att det inte finns någon som kan Adobe After Effects på Kodamera. Därför kunde jag inte använda mig av lösningar som skulle till exempel kräva att någon byter innehållet i introt och outrot. Jag tänkte på små ändringar som text eller bilder. Jag väljer därför att skriva om teorin om motion graphics och om Adobe After Effects (AAE) Basics som kan hjälpa till att någon på Kodamera så att de kan göra innehållet som släpps på nätet lite snyggare och mer intressant för Kodameras följare.

Varför ska man bryr sig om video presentation?
“Adobe After Effects is an industry standard tool for creating motion graphics that are used for broadcast television, film, and other motion graphics and video productions. After Effects is used to create content that appears in presentation graphics and on mobile devices. It is a tool for storytelling, creating visually appealing motion graphics that integrate into any medium to enhance a presentation, story, image, or mood.” Smith, J. (2013, s.10)

Den designade artefakten som lockar oss till en online produkt, i vårt fall en video, är ofta det första vi ser. Om artefakten tilltalar oss väljer vi om vi ska titta vidare, däremot om videon inte verkar vara professionellt gjord ångrar vi oss och väljer någonting annat. Därför är själva presentationen väldig viktig och vi får inte glömma att spendera tid på den. Outro i video – det vi ser sist, är inte mindre viktig om vi vill skapa utmaning för tittare att klicka sig vidare och besöka också andra videor i vår produktion. Dessutom kan AAE användas för att förstärka innehållet i videon. I Kodameras fall, med enkla animationer och effekter. Jag väljer att beskriva några grundfunktioner i AAE och hur processen går till. På slutet beskriver jag mitt tänkade kring animationer som jag gjorde för Kodamera. Detta kan användas som inspiration för den som önskar att förbättra materialet ändå mer.

Är AAE någonting helt nytt och annorlunda än allt annat?
Kort och enkelt svar är nej. AAE är en mjukvara i den stora Adobe familjen. Det betyder att interface är mer eller mindre lik andra program som till exempel Photoshop eller Illustrator. Positionering av olika menyer är lite annorlunda men överhuvudtaget kan de som är erfarna med Photoshop komma in i AAE snabbt och enkelt. Första aspekten som vi måste tänka på är att man endast kan jobba med ett projekt på en gång, däremot jobbar vi med så kallade Compositions – man kan tänka på dem som olika Artboards inom ett projekt. Så det är inte som i Photoshop, och andra adobe program, där man kan öppna några dokument och byta mellan dem hur man vill. Den största skillnaden är att vi jobbar med video och därför behöver vi en tidslinje. Tidslinjen finns också i Photoshop men används inte alls så ofta som i AAE. Att vi jobbar med tidslinje och video betyder att när vi skapar ny composition, har vi några val till än i Photoshop. Vi väljer också frames per second – det är viktig att veta vilket fps använder vi vid inspelning av innehållet så den matchar med animationen. Och vi väljer också längden av filmen. Båda fps och längden går att ändra senare men det är lättare för oss att bestämma detta reda på början.

Interface består av fyra delar. På vänster sida finns lista med filer som vi jobbar med, i mitten finns det en artboard, på höger sidan finns effekter och inställningar för olika artefakter. Längst när finns tidslinjen samt lager. Tänk på att som i Photoshop kan man röra på de olika delarna och skapa en interface som passar dig bäst.

Screen Shot 2016-01-15 at 21.43.13

AAR INTERFACE Smith, J. (2013, s.10)

5 Basics att jobba med

Jag väljer att presentera fem olika animation effekter som man jobbar med. Först är det viktig att förstå hur lager systemet funkar. Alla filer som vi använder (skapar direkt med till exempel text eller shape tool eller importerar) har sitt eget lager och tidslinje som vi kan jobba med. Det går inte att slå ihop två lager eller skapa grupper på det sätt som det fungerar i Photoshop. Detta ser vi på bilden AAR INTERFACE där finns fem rödmarkerade lager. De fem basics är position (genväg: P), anchor point (A), rotation (R), opacitet (T) och storlek (S). Det är de enklaste verktygen som hjälper till oss att animera filer som finns i projektet.

Att använda de fem effekterna betyder att vi jobbar med tidslinjen. Vi behöver inte skapa nåt annat än att ha objekt som ska användas i projektet. Då kan vi välja vad vi vill göra med artefakten. Med position och rotation styr man animationen av objektet och hur den rör sig på ytan. Opacitet beskriver objektets genomskinlighet. Med storleken ändrar vi på objekts höjd och bredd. Den enda oklara kan vara Anchor point. Med det verktyg bestämmer vi vart centret är för animation. Till exempel om vi vill att objektet roterar runt av sitt eget hörn så sätter vi Anchor point till hörnet.

Tillgång till de effekterna finns under genvägar som beskrivs ovanför, eller så kan vi öppna alla samtidig om vi trycker på pilen som finns för varje lager på vänster sida till färgmarkeringen. Det finns skillnad mellan genväg och tryck på pilen. Om vi trycker på genväg så öppnas bara den önskade funktionen, däremot pilen öppnar alla funktioner på en gång.

Screen Shot 2016-01-15 at 22.03.32

Tidslinje och rotation Smith, J. (2013, s.10)

Animation processen och hur går den till

Vi väljer lager som vi vill använda och väljer den effekten som vi vill skapa. Med röda vertikala linjer på tidslinjen väljer vi när vi vill att animationen ska börja. När vi är nöjda med vår utgångspunkt, så trycker vi på liten klocka som finns på vänster sida bredvid effektens namn. Det ska skapa en grå eller gul diamant på tidslinje (färg beror på om diamanten är markerad eller inte). Det betyder att AAE har sparat punkten på tidslinjen. Steg två är att röra på den röda vertikala linjen för att bestäma andra punkten på tidslinje för vår animation. När vi är nöjda med den nya positionen på tidslinjen så rör vi på objektet beroende på vad vill vill att den gör. Till exempel på bilden Tidslinje och rotation ser vi att första händelsen (diamanten finns på tider 0s och lite över 14:e sekunden). Det är viktig att tänka på två aspekter. Diamanter skapas automatisk och därför måste vi välja tiden först, annars kan det hända att vi skriver över redan färdiga inställningar i vald tidspunkt. Vi kan styra händelsen på artboard eller med siffror på höger sida bredvid animations namn (Rotation på bilden). Väldigt kortfattat är det hur man gör de basic animationer i AAE.

Ok! Nu är jag proffs på AAE, eller?

Att kunna förmedla sina idéer i AAE är en stor del av processen och inte nåt annat är att prova och öva i programmet kan göra användaren bättre. Men att kunna använda AAE är inte det enda som man behöver. Det är ju själva idéen med videon, i vårt fall intro och outro till Kodameras screencast. Det finns många schabloner som man kan ladda ner, byta logo och namn på företaget och då är projektet i princip klart. Nackdelen med detta är att animationen ofta inte passar till vår projekt eller videon. Vill vi skapa någonting personligt som passar bäst till vår projekt så måste vi skapa eget. Hur gör man det? I fall man jobbar för företaget eller i ett projekt som har en färdig grafisk manual med logo, typografi och färger, finns det inte någonting lättare än att använda det som redan finns. Jag valde att ta den befintliga Kodameras ikon och animera den på ett intressant men enkelt sätt. Hur dokumenterar man idéer till en animation? Det är samma som till alla video produktioner. Man börjar med papper och penna och skapar storyboard där man dokumentärar sina idéer. Exempel på storyboard för Kodamera intro finns på bilden Kodamera – Storyboard.

manus

Kodamera – Storyboard

Export

Man kan exportera på två olika sätt. Den första är att exportera till video formatet direkt från AAE. I så fall trycker vi på Compostion i huvud meny och väljer Add to render Queue. Då öppnas ett nytt fönster över vår tidslinje och vi får välja från några inställningar som namn, vart videon ska sparas och vilket format vi vill ha. Då trycker vi på render och väntar tills AAE skapar videon. Det andra sättet med mycket mer möjligheter kräver att vi har tillgång till ett annat Adobe Program som heter Adobe Media Encoder och kan användas av alla Adobe video mjukvaror för export. I så fall väljer vi File > Export > Send to Adobe Media Encoder queue. Adobe Media Encoder ska öppnas och vi kan välja från alla möjliga inställningar som finns förberedda för oss. Till exempel om vi vill optimera exporten för youtube, TV och så vidare. Detta sätt måste jag rekommendera för att man har mycket större koll på alla inställningar som gäller för exporten. Dessutom är Adobe Media Encoder gratis och kommer med video redigering mjukvara från Adobe om man väljer så.

Tips för avancerade handledningar på Youtube.com

Det är alltid lättare att lära sig AAE genom att kolla på videor där man ser allt som händer direkt. Jag lyckades att hitta en Youtube kanal som jag använder sedan några år tillbaka nu för att få inspiration och lära mig nya saker med AAE. Jag valde några intressant videor från denna kanalen och länkar dem nedanför:

Att öva på AAE 5 Basics

Prova att skapa lättare animationer innan du börjar med mer komplexa idéer. Det är aldrig fel att börja med det lättaste. Till exempel att animera cirkel som flyger från vänster till höger under annorlunda fart och sedan försvinner när man ändrar på opacitet. Man kan öva på att skapa text lager som dyker upp från en sida och introducerar en video eller används som en kommentar medan vi beskriver någonting i mitten av inspelningen. Testa att exportera video från AAE för olika enheter, tillexempel HD youtube och mobil anpassad video. Titta på länkade videorna och prova att återskapa det som beskrivs. Man kan alltid hitta intressanta videor på ECAbrams kanalen och prova att återskapa den – på det sättet lär vi oss nya saker som inspirerar nya idéer. Välj ett företag och animera deras logga eller skapa introt för deras potentiella Youtube kanal.

Källförteckningen 

Adobe (2016) Adobe After Effects CC [Elektronisk] 2015-01-10 https://helpx.adobe.com/after-effects.html?promoid=RBS7NR3C&mv=other

ECAbrams (2011) Make Custom Transitions in Adobe After Effects [Elektronisk] 2016-01-10 https://youtu.be/mwuVhSmWCSg

ECAbrams (2012) How To Copy and Paste Keyframes – An Adobe After Effects tutorial [Elektronisk] 2016-01-10 https://youtu.be/w9UER_WZ9fA

ECAbrams (2013) The Text Animation Tool – Adobe After Effects Tutorial [Elektronisk] 2016-01-10 https://youtu.be/w9UER_WZ9fA

Kodamera (2015) Exempel på intro – Drupal: Introduktion and installation [Elektronisk] 2016-01-10 https://youtu.be/w9UER_WZ9fA

Smith J. (2013) Adobe After Effects Digital Classroom CS6, John Wiley & Sons Inc., eISBN-13: 9781118461280 [Elektronisk] 2016-01-10
http://site.ebrary.com.ezproxy.server.hv.se/lib/vast/reader.action?docID=10700397