Emma Dahl

Bygga enkel karaktär i After Effects

After effects är ett program med många möjligheter. Däremot kan det vara svårt att veta vad man kan göra för att komma igång.
Jag anser att om man kan bygga och animera en enkel karaktär så har man en bra bas för många olika 2D- animationer och möjligheten för att lära sig ännu mer.

Introduktion:
After Effects är ett digitalt program av Adobe Creative Cloud som används för rörlig grafik, visuella effekter och komposition.
After Effects används mycket inom tv och film produktion och har många möjligheter, man kan t.ex. skapa och animera titel texter, 2D animationer och visuella effekter.

Övning:
Jag anser att det är en bra start att kunna bygga en mycket enkel karaktär. Karaktären är därefter ett bra verktyg att ha för att lära sig animera i After Effects.
Det första vi behöver är en mall på vår karaktär importerad till After Effects som vi kan bygga efter.

För att importera vår referensbild:
File> Import> File -> Välj sedan din referensbild och klicka import.

Vi har då fått in referensen i projektet. För att lägga till den i vår karaktärs composition klicka och dra bilden dit. Nu ska vi bygga vår karaktär med solids. I min karaktärsdesign har jag byggt upp en karaktär med väldigt enkla former.
Varje del av karaktären görs på en ny sold. Den här karaktären kommer alltså bestå av 13 solids.

För att skapa en solid: Layer> New> Solids  (kortkommandot är ctrl+y)

Solidlagret läggs över vår referensbild. Sätt opacity på både referenslagret och solid på ca.50%. Detta görs antingen genom att klicka på den nedfällningsbara menyn vid lagret. Eller genom att markera lagret och trycka på T.

Vi ska nu skapa en mask på vår solid för att forma den. Markera ditt solid lager och välj ett tool med en förbestämd form i menyn t.ex. Ellipse tool för cirklar eller Rectangle Tool för kvadrater.
Forma sedan din solid utefter din referens.

Om en vertex ligger fel, kan man klicka på Selection tool (kortkommando V) för att välja den och flytta på den.
I vissa fall kan man behöva göra egna former, istället för de förvalda formerna. Då använder vi oss av pen tool (kortkommando G) och sätter ut egna vertex. Om linjen behöver böjas mellan två vertex, finns Convert Vertex Tool under samma meny.

När vi har byggt upp alla delar av vår karaktär på detta sätt genom solids är det dags att göra en enkel riggning av vår karaktär.
Genom att dra virveln från det lagret som ska följa till det lagret som ska följas skapar man en parent. Lagret kommer då följa med när parent lagret flyttas. Man kan också välja lager som ska följas i listan. ­­­

Slutligen måst vi ändra rotationspunkten för våra solids. För att göra detta, håll inne Y och dra pivotpunkten till rätt position.
Nu är vår karaktär klar.

Källförteckning:

Adobe. 2019. Create incredible motion graphics and visual effects. Adobe. https://helpx.adobe.com/after-effects/tutorials.html (Hämtad 28-01-19)

Mike Griggs. 2015. The beginner´s guide to After Effects. Creative Bloq.
https://www.creativebloq.com/after-effects/beginners-guide-11410328 (hämtad 28-01-19)

Julian Ball. 2016. Learn After Effects in 5 minutes! Beginner tutorial. Flow Graphics on Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Bex2hJsGyjU )Hämtad 28-01-19)

Kriscoart. 2013. Learn After Effects in 20 minutes!- Tutorial for beginners.  Kriscoart on Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=6tR3fpv4Aco (Hämtad 28-01-19)

Christopher Smith. 2018. What is After Effects. American Graphic Institute. https://www.agitraining.com/adobe/after-effects/classes/what-is-after-effects (Hämtad 28-01-19)