Lovisa Sandhu
ALM400
2017-11-16

Introduktion
För att övergången mellan förproduktion, produktion och efterproduktion ska vara så smidig som möjligt möter vi främst tre roller inom filmproduktionen, nämligen, scripta, DIT och klippassistenten. Under min praktik på Affektfilm har jag erfarit hela den kedjan och det är nu min förhoppning att nå ut till dig med min kunskap och erfarenhet i ämnet.

Scripta
Scriptans jobb börjar vanligen redan innan inspelningen med att strukturera upp manus, rekvisita, scener m.m. I den här delen av modulen får du träna på scriptans förarbete.
  1. Välj ut ett manus. Det kan vara ditt eget eller från din favoritfilm (live action) som du sett många gånger. Se till att manuset är korrekt formaterat. Några mjukvaror du kan använda för att skriva eller strukturera manus är Final draft, Adobe story och CeltX som finns att ladda ner gratis via deras hemsida https://www.celtx.com/index.html.
  2. Om det är ett kort manus, läs hela, är det ett längre välj ut tre scener och läs igenom dem.
  3. Gör en “script lining” vilket innebär att du märker ut scenerna, gör tydliga uppdelningar och mäter ut sidorna.  https://www.youtube.com/watch?v=AMbIdTaSXrE
  4. Gör en s.k. “script breakdown”. Detta kan göras digitalt eller med en utskriven mall. Här är en template från StudioBinder.com https://www.studiobinder.com/blog/free-script-breakdown-sheet/

Som scripta ser du också till att kamera C / klapparen skrivit rätt på klappan. En snabb förklaring på hur klappan kan användas följer nedan.
HOW TO USE A CLAPPERBOARD
Scriptan eller script supervisor är kort sagt som en förlängning av regissören. Denna person antecknar antingen i en pärm eller digitalt vad som sägs om de olika tagningarna. Det är också scriptans ansvar att se över kontinuiteten, så att det inte blir klaff-fel.
Det finns en kort film som tar upp temat och samtidigt visar klaffel.
YOUR EDITING LACKS CONTINUITY
Dvs. om t.ex. ett glas är halvfullt (eller halvtomt) så ska scriptan se till att nivån stämmer mellan de olika tagningarna. Det gäller också att se till att mikrofoner och stativ inte syns i bild, att det som står på klappan stämmer, att kostym och smink stämmer men också att saker inte flyttar på sig. Det gäller också att se till att teamet inte kommer med i bild, oavsett om det är någon som står långt i bakgrunden, sticker in en armbåge i hörnet av bilden eller syns genom oönskade skuggor och reflektioner.
För fler exempel från stora filmer eller serier som misslyckats med kontinuiteten gå in på youtube och kolla själv på “editing mistakes” eller “continuity fail”.
När jag började som script supervisor fick jag ett papper med en mall som såg ut såhär:
Låt oss låtsas att vi är på inspelningen av Stranger Things säsong 2 avsnitt 3. Om vi fyller i scripta anteckningarna på samma sätt som jag gjorde under inspelningen av Skaraborgshistorier skulle det kunna se ut ungefär såhär:
Som du ser så använde vi inte alla rutorna som de är ämnade. För att förtydliga hur vi fyllde i scripta anteckningarna har jag skrivit in lite förklaringar:
Att scripta med en pärm fylld med sidor som de ovan är det traditionella tillvägagångssättet. Det finns idag en hel del programvara för att scripta digitalt. Jag rekommenderar att testa både analogt och digitalt. Här är några förslag på appar att testa https://profilmmakerapps.com/tag/script-supervisor/
Bild från Pat Miller’s Scripty Bible: “Script Supervising and Film Continuity” som visar på att en scriptas arbete sträcker sig långt över kontinuitetsfrågor.
LÄR DIG MER OM ATT SCRIPTA
Videos:
För att lära dig mer om script supervising kan du titta på bland annat:
Böcker:
Beyond continuity
Script supervising and film continuity
Artiklar:
DIT 
DIT som står för Digital Image Technician är den som tar hand om det inspelade materialet, tankar över, säkerhetskopierar och ser över att alla filerna är med. Den har också ansvaret för vad som händer med ex. de externa hårddiskarna och minneskort under inspelning.  Vid större produktioner görs s.k dailies. Det innebär att DIT gör viss grading och kan göra grovklipp av dagens inspelade material.

WHAT THE F**K is a DIT
Det finns mängder att sätt att organisera korten och batterierna. Om produktionen inte redan har en metod så finns det massor av andra sätt att lösa det på. Casey Faris tipsar om hur du kan organisera ditt DITarbete i länken nedan.
Under våra produktioner tejpade kamera B över kortets öppning med orange tejp som vi skrivit kortnamnet på. Detta förhindrar att de råkar formatera om ett kort som inte tankats över samt ser till att du vet vilket kort det är. När du ska tanka över så ta bort och placera tejpen på kortläsaren istället och vips så har du en nästintill självgenererande lista av vilka kort som kopierats. När produktionen är över sparas tejplistan i scriptapärmen så att man alltid kan gå tillbaka och se ifall alla korten kommit in och tankats över.
Det finns olika sätt att hantera filerna på. Ta reda på vad som gäller för just din produktion! Annars finns det alltid gott om tips och tricks på nätet.

Von Thomas https://www.youtube.com/watch?v=e_z1RRfpGhc

Klippassistent
Scriptans anteckningar och alla filerna som DIT har värnat om kommer sedan till klippassistenten som om det behövs, strukturerar om filerna, synkar klippen och lägger in kommentarer.
Är det bra stödljud i kameran kan du synka automatiskt.

Har du inte bra stödljud så får du helt enkelt köra manuellt. Här nedan följer en skriftlig beskrivning på hur du kan gå till väga i Adobe Premiere Pro.

Att synka bild och ljud med premiere pro
Öppna upp Premiere Pro.
Skapa ett nytt projekt med de inställningar du fått av producenten.

Skapa en ny sekvens antingen genom att gå upp till File > New > Sequence eller Command och N på tangentbordet (CMD + N).
Se till att det är rätt inställningar redan från början.
Skapa gärna också en preset för att enkelt göra fler sekvenser med samma inställningar
Importera bild och ljudfilerna. Videoklippen är uppdelade efter minneskort som börjar på A001 och fortsätter uppåt. Finns det en B kamera heter korten B001. Videofilerna börjar på C001
Själva ljudfilerna är uppdelade efter tagning och sedan ljudspår.
Filnamnen är intuitivt döpta så siffrorna  i namnet står för vilkenScen Slate Tagningdet är.
Utöver video och audio filerna så behöver du Skriptans anteckningar från inspelningarna och SOUND REPORT dvs. en lista över det inspelade ljudet. Scriptans anteckningar kommer utöver att underlätta synkning av bild och ljud även innehålla kommentarer som du kan lägga in i spåren för att sedan hjälpa klipparen förstå regissörens vision, samt avgöra vilka klipp som är bäst lämpade att ha med.
För att kunna tyda scriptans anteckningar och synka behöver du ha koll på termerna.
Här är några vanligt förekommande som du bör känna till:
 • Andraklapp – när klappan inte hördes tillräckligt bra måste man klappa igen. Behöver man så kan man göra tredjeklapp osv. Hänger scriptan med så finns detta med i anteckningarna.
 • Efterklapp eller tail slate – har man inte möjlighet att klappa innan så kan man göra en s.k. efterklapp i slutet av tagningen.
 • PU – eller pick up innebär att tagningen plockas upp någonstans mitt i.
 • MOS – står för Motor only sync och innebär att under den här tagningen spelar in endast bild.
 • Vilt ljud – betyder att tagningen består av endast ljud.
 • Ringa – när regissören är nöjd med en tagning så ringas den in. Detta är viktigt att ta med i synkningen så att klipparen vet vad regissören föredrar.
Dra in alla videoklippen i sekvensen. Lämna mellanrum för att få plats med ljudspåren som brukar vara längre. När det är en ny kamerainställning. eller s.k. slate markerar vi detta genom att lämna större mellanrum. Dra in alla ljudspåren under videoklippen. Bry dig inte om att sortera dem än. När bild och ljudklippen är i sekvensen är det dags att synka. Detta gör du lättast genom att leta fram den frame där klappan slår ihop. Sedan hittar du ljudet av klappan i ljudpåret. Oftast är det ett kort högt ljud som vanligtvis är lätt att hitta i din waveform. Men ibland finns det fler sånna ljud när det är andraklapp osv eller någon som knäpper med fingrarna eller annat roligt.
Med alla ljudspåren markerade ta tag där du hittade klappljudet och dra det till din playhead. Gå gärna närmre och kolla att den stämmer. Oftast är det svårt att få det att stämma exakt. Känner du dig osäker titta på om stödljudet i kameran stämmer överens med de övriga ljudspåren, och som sista åtgärd titta och lyssna. Är det inte synkat rätt så kommer du märka det.
Ibland stämmer det inte och då är det bra att som default kontrollera:
 • Anteckningar
 • Filnamn
 • Ljudrapport
 • Klappa
 • Ljudspåret
Oftast har scriptan skrivit ner om det står fel på klappan eller om ljudteamet glömt att ändra slate. Det kan också finnas s.k. slasktagningar där kamera eller ljud råkat sätta igång en inspelning. Det kan också hända att det står fel i scripta pärmen, så lita inte blint på den.
För att lägga till kommentarer markera klippet och för Playheaden till önskad plats. Tryck på M tangenten och dubbelklicka på klippet för att öppna det i source fönstret. Klicka på den lilla gröna pilen. Här skriver du in kommentarerna och kan även ändra färg på markören. Rött för fel och varningar och grönt för övriga kommentarer.
Vi brukar sortera ljudspåren det sista vi gör. Expandera ljudspåren nedåt så att du ser namnet och kan döpa om dem. Använd sedan din Sound report för att se till att alla ljudspåren hamnar i motsvarande spår i sekvensen.
När du är klar bör du i varje sekvens förutom att ha synkade klipp också  ha en lättöverskådligt scen där du tydligt kan se hur många slates du har, tagningar, inringade klipp och kommentarer.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Referenser 
CeltX – Manuscript writing software
https://www.celtx.com/index.html (Hämtad 2017-11-18)

Cinemanium 
– Script lining
https://www.youtube.com/watch?v=AMbIdTaSXrE (Hämtad 2017-11-18)StudioBinder – Script breakdown sheet
https://www.studiobinder.com/blog/free-script-breakdown-sheet/ (Hämtad 2017-11-18)
CinematicJ – How to use a clapper board
JackFilms – Your editing lacks continuity
https://youtu.be/rSnCu43QzeY (Hämtad 2017-11-18)ProFilmMakerApps – Apps for script supervisors
https://profilmmakerapps.com/tag/script-supervisor/
WIGS – (Ingrid Urich-Sass) behind the scenes: script supervisor
Filmmaker Den – (Tim Hunt) what is a script supervisor?
https://youtu.be/jRdIZuPkdhU (Hämtad 2017-11-18)
Dawn Gillam – What is a script supervisor?
https://www.youtube.com/watch?v=zH_Ww54Vsis (Hämtad 2017-11-18)

Cybulski, M. 2014. Beyond continuity: Script supervision for the modern filmmaker. 1st edition. Burlingon: Focal press.

Miller, P. 2013. Script supervising and film continuity. 3rd edition. Burlington: Focal Press.
Mademan – How to be a script supervisor
Elisa Mortiz – Skills for supervision success
http://www.elisamortiz.org/2011/01/7-skills-for-supervision-success/
 (Hämtad 2017-11-18)

No film school – 5 things to do as first time script supervisor
https://nofilmschool.com/boards/discussions/5-things-do-first-time-script-supervisor
 (Hämtad 2017-11-18)

Channel 4 – what the f**k is a DIT?

https://www.youtube.com/watch?v=P5UnXQPd-RI (Hämtad 2017-11-18)

Casey Fares – Keep your media sorted during ingest: DIT organisation tips

https://www.youtube.com/watch?v=_JxJYSsp3a4 (Hämtad 2017-11-18)

WIGS – (Von Thomas) behind the scenes: Blue’s Crew: DIT

https://www.youtube.com/watch?v=e_z1RRfpGhc (Hämtad 2017-11-18)

TunnelVizionTV – How to synk audio automatically in Premiere pro
https://www.youtube.com/watch?v=cCmMB5o_mBA (Hämtad 2017-11-18)