Amanda Ljunggren

Fler och fler företag väljer att marknadsföra sig och sina tjänster/produkter på sociala medier idag. Dels för att det är lätt att få spridning utan onödiga kostnader, dels för att det är ett smidigt sätt att vända sig direkt till sin tänkta publik. Men för att få bästa möjliga resultat när det kommer till marknadsföring på sociala medier måste man ha i åtanke att olika målgrupper kan befinna sig på olika plattformar. Statista mäter användandet utav sociala medier och har statistik på att Snapchat har upp till 173 miljoner dagligen aktiva användare. Facebook har 2 biljoner månadsvis aktiva användare och Instagram har 200 miljoner dagligen aktiva användare. (2017) Så vart hittar man sin tänkta målgrupp?
I denna artikel tar vi reda på vilken typ av användare som befinner sig vart, för att man lättare ska kunna välja rätt plats för sin marknadsföring.

Marknadsföring på sociala medier:Jayson DeMers skriver om de tio främsta fördelarna med att använda sig utav sociala medier i sin marknadsföring, där han bland annat nämner att marknadsföring via sociala medier höjer igenkännandet av ett företag om det sprids på olika medier. Ju fler medier man syns på, desto mer synlig och tillgänglig blir man för både befintliga och nya kunder,dessutom är det lättare att känna igen ett företag som man sett på mer än ett ställe. DeMers skriver även att varumärket får högre auktoritet genom att synas på sociala medier. Han menar på att när en kund vill recensera en produkt vänder de sig till sociala medier. Om de då skriver något positivt om produkten och företagsnamnet står med blir andra nyfikna på produkten och går troligen in och kollar in alternativt följer sidan för att få ta del av nyheter och uppdateringar – och ju mer följare desto högre auktoritet för nya potentiella kunder. Ytterligare en fördel är att användandet utav sociala medier i sin marknadsföring förbättrar SEO:n markant. (2014)

Arthelo P. Palma skriver i sin artikel ”Effectiveness of Facebook as a free marketing tool” att enligt studier och undersökningar så kommer Palma fram till att även helt kostnadsfria reklaminlägg på Facebook har potentiell kapacitet att öka företagets intäkter, och att Facebook är en utmärkt lösning på marknadsföringsverktyg som inte behöver kosta företaget något. (2016)

Anledningarna till att utnyttja sociala medier till sin marknadsföring är många, ovan har jag bara listat några få utav fördelarna. Men sammanfattningsvis har man mycket att vinna på att marknadsföra sin produkt eller sitt varumärke på olika medier då det kan generera fler och nya affärer i och med nya kunder, man kan lättare vända sig direkt till sin kund och interagera med dem lättare, och kostnadsfrågan är givetvis också viktig. Sociala medier erbjuder helt kostnadsfri marknadsföring som i sin tur kan generera större intäkter och mer trafik till sin sida.


Facebook:

Enligt statistiksidan zephoria så är den största målgruppen på Facebook i åldern 25-34 år gamla. Denna målgruppen utgör 29.7% av Facebooks användare och blir därmed den största målgruppen.
Dessa är därför det primära målet demografiskt för många företags marknadsföringsinsatser och man har en stor chans att engagera dessa på Facebook.

Den statistiska skillnaden mellan män och kvinnor som vistats på Facebook är så pass liten att man i marknadsföringssyfte inte behöver tänka på det. Man har lika stor chans att nå män som kvinnor på Facebook, trots att det är en aning högre procentsats utav kvinnor.

Mellan klockan 13 och 15, mitt i veckan är trafiken som störst, medan inlägg som är postat runt 19 resulterar i mer klick. Med denna informationen kan man då komma fram till att man potentiellt kan nå fler kunder runt 13-15 då trafiken pikar, medan man med sannolikt får mer engagemang på sitt inlägg om man postar det kvällstid. Engagemanget på Facebook ökar dessutom med 18% under torsdagar och fredagar. Med denna vetskap kan man avgöra när man ska posta för att optimera sin marknadsföring.
Sedan måste man komma ihåg att Facebook är globalt, och då måste ta hänsyn till tidsskillnader om man har internationell publik. –
zephoria (2017)


Bildkälla: https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/Instagram:

I artikeln ”THE INSTAGRAM DEMOGRAPHICS & USAGE STATISTICS MARKETERS NEED TO KNOW IN 2017” så får vi läsa en del intressant ny statistik om Instagram. I Januari 2017 så visade en undersökning på att 32% av alla kvinnor som är aktiva på internet också använder instagram, jämfört med 23% av män aktiva på internet. Av de användare som är aktiva på Instagram dagligen är kvinnor överlägsna med sina 65% mot männens 35%.

En annan undersökning som gjordes som kan komma lite som en överraskning är att Instagram är den plattform som är mest populär av färgade människor. Undersökningen som är gjord i USA visar på att 47% av Instagramanvändare är svarta, 38% latinamerikaner och 21% vita. Denna information skulle kunna komma till användning om man vill marknadsföra till exempel smink.

Hela 32% av alla globala internetanvändare i ålder 16-64 (Kina är ej inkluderat i denna statistik) har ett instagramkonto, varav 15% är aktiva användare som loggar in minst en gång i månaden.

Instagram börjar bli allt mer populärt även för äldre, men är fortfarande mest populärt bland tonåringar och yngre vuxna., och hela 59% av internetanvändare i åldern 18-29 år i USA använder Instagram. –

mediakix (2016-2017)


Bildkälla:
https://www.digitimatic.com/social-media-platform-for-business/


Snapchat:
Snapchat är ännu den dominerande plattformen bland unga, där hela 71% utav användarna är under 34 år, och 45% av alla användare är mellan 18-24 år gamla. Man har även sett ett stort glapp mellan könen, där nästan 70% utav Snapchats användare är kvinnor. I UK kan man se att 25% av alla smartphoneanvändare finns på Snapchat, medan i Norge sträcker sig den siffran ändå upp till 50% – Aslam, S. (2017)

Data från ”the statistics portal” backar upp antagandet att Snapchat fortfarande domineras utav unga. 60% av användarna är under 25 och 23% har ännu inte gått ut gymnasiet. Den största dominerande målgruppen på Snapchat är i åldern 18-24 år, och denna målgrupp utgör 37% utav Snapchats användare. – Hootsuit (2016)


Bildkälla: https://www.statista.com/statistics/199242/social-media-and-networking-sites-used-by-us-teenagers/

Twitter:

Twitter håller på en stor bredd när det kommer till åldersmålgrupp. I åldern 13-14 år så används twitter främst av killar, 23% gentemot tjejernas 19%. Däremot tar tjejerna över stort runt 15-17 årsåldern där de ligger på 49% gentemot 34% killar. Därför är twitter en utmärkt plattform om man i sin marknadsföring vill nå ut till tjejer i tonåren.

Av vuxna tar männen över igen med 25% mot kvinnors 21%.

Ett vanligt antagande är att yngre personer i större utsträckning överger de gamla plattformarna för de nya på marknaden, men statistik visar på att Twitter än så länge är här för att stanna, och att även de yngre väljer att stanna kvar på sidan. Det är till och med så att ungdomar i åldern 15-17 år är den största målgruppen på Twitter, där hela 42% av internetanvändare i den givna åldern finns på Twitter. Åldern 18-29 ligger på 32% och den siffran håller sig relativt stadig fram tills att användaren fyller 50 då siffran sjunker drastiskt. Endast 13% av de i åldern 50-64 använder twitter, och vid 65 årsåldern verkar användaren försvinna helt från plattformen. Twitter är med andra ord inte rätt plattform om man vill nå ut till seniorer, men utmärkt om man vill nå yngre personer.
hootsuite (2016)

Bildkälla: http://z2solutions.com/social-media/twitter-demographics/


Exempel:
Som innan nämnt används idag sociala medier i stor utsträckning till just marknadsföring. Nedan listar jag ett par exempel som känns rätt placerade utifrån statistiken över målgrupp som vi precis gått igenom.

Till exempel denna bild från Instagram, som fanns i mitt egna flöde, från H&M, som har yngre tjejer som sin primära målgrupp. Statistik visar att det är främst tjejer som använder Instagram, och den största gruppen användare är i åldern 18-24 på 34%, följt utav åldern25-34 på 33%. Alltså vänder sig H&M helt rätt när de marknadsför kläder till tjejer i den yngre åldern.


Samtidigt ser vi reklam som till exempel denna nedan i Twitter-flödet. Hugo Boss som i just detta inlägg vänder sig mot killar i åldern 20-35 år, som är precis den givna primäranvändaren som befinner sig på Twitter.
Alltså också ett smart val utav plattform utav Hugo Boss, där de kan nå en stor del utav sin tänkta målgrupp.


Sammanfattning:
Nu har vi gått igenom ett urval utav de idag största sociala medierna, med statistik från senast andra halvåret under 2016, fram till idag och därför kan man lita på att siffrorna som står i detta dokument är relativt nya och relevanta. Man bör dock ta i beaktande att det i dagsläget händer otroligt mycket på sociala medier, och siffrorna kan se helt annorlunda ut ett år från nu då nya plattformar skapas, trender dör ut eller föds på nytt och framförallt det faktum att ungdomar blir vuxna tidigare idag om man jämför med ett par år sedan.

Men hur som helst kan man lätt optimera sin marknadsföring genom att se över vart sin tänkta målgrupp mest troligen befinner sig och på så sätt nå ut till fler i sin publik. Självklart är det en bra idé att befinna sig på flera olika plattformar om det finns resurser och tid.

Lär dig mer om ämnet:

Är man intresserad utav att lära sig mer finns det otroligt många tips och trix på internet om hur man bäst hittar sin målgrupp. Statistik förnyas ofta och kan vara bra att uppdatera sig på med jämna mellanrum för att se vad som är aktuellt i dagsläget.

Ett bra tips är att börja på denna sida om man vill veta mer om hur man hittar sin målgrupp på internet:
https://www.eventbrite.com/blog/how-to-find-your-audience-online-ds0c/


________________________________________________________________________________________________
REFERENSER

Arthelo P., P 2016, ‘Effectiveness of Facebook as a free marketing tool’, University Of Mindanao International Multidisciplinary Research Journal, Vol 1, Iss 2, Pp 21-26 (2016), 2, p. 21, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,

[hämtad 12-09-2017.]
Tillgänglig:
https://doaj.org/article/5c58807d71264fccac4ea08caac9e39c

Aslam, S. (2017) Snapchat by the numbers: stats, demographics & fun facts.. [hämtad:2017-10-19]
Tillgänglig:
https://www.omnicoreagency.com/snapchat-statistics/

DeMers, J. (2014) The Top 10 Benefits Of Social Media Marketing. [hämtad 2017-10-16]
Tillgänglig:
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-media-marketing/#46f148391f80


MediaKix (2016-2017) THE INSTAGRAM DEMOGRAPHICS & USAGE STATISTICS MARKETERS NEED TO KNOW IN 2017. [hämtad 2017-10-18]
Tillgänglig:
http://mediakix.com/2016/09/13-impressive-instagram-demographics-user-statistics-to-see/#gs.9pSCcTE

Newberry, C. (2016) Top snapchat demographics that matter to social media marketers. [hämtad 2017-10-18]
Tillgänglig:
https://blog.hootsuite.com/snapchat-demographics/

Newberry, C. (2016) Top twitter demographics that matter to social media merketers. [hämtad 2017-10-23]
Tillgänglig:
https://blog.hootsuite.com/twitter-demographics/

Statista (2017) elektronisk. [hämtad 2017-09-12]
Tillgänglig:

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/657823/number-of-daily-active-instagram-users/

https://www.statista.com/statistics/545967/snapchat-app-dau/
https://www.statista.com/statistics/199242/social-media-and-networking-sites-used-by-us-teenagers/
York, A. (2017)
Social Media Demographics to Inform a Better Segmentation Strategy. [hämtad 2017-10-04]
Tillgänglig:
https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/

Zephoria (2017) top 15 valuable facebook statistics. Elektronisk. [hämtad 2017-10-16]
Tillgänglig:

https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/