Andreas Mattsson

Under en period på tio veckor har vi nu fått chansen att praktisera på ett företag med relation till vår linje; digitala medier. Vi har därigenom satt den kunskap som vi under de första två åren på högskolan erhållit på prov under realistiska och praktiska utmaningar. Perioden har präglats av nya intryck, upplevelser och erfarenheter, detta har bidragit till en djupare förståelse och en givande erfarenhet kring hur det fungerar i arbetslivet. De tidigare åren på högskolan har gett mig mycket och förberett mig på stora delar av de uppgifter och problem som jag har stött på under praktikperioden.

Under min praktik stötte jag dock på vissa moment som jag upplevde att jag hade lite eller nästan ingen erfarenhet kring. Ett av dessa moment och det som jag känner mig mest intresserad över att lära mig mer om är hur vectorgrafik fungerar, vad dess användningsområde och fördelar är samt hur man använder denna grafik på bästa sätt. Vi har under våra studier arbetat lite med original för tryck samt gjort ett studiebesök på ett tryckeri så att kunna lägga till ytterligare kunskap inom detta område är något som jag ser som en fördel i det kommande yrkeslivet.

Vector och Bitmapgrafik
Det finns två sorters typ av grafik på en dator. Den ena är rastergrafik, även kallad bitmap eller pixelgrafik och den andra är vectorgrafik, även kallad objektbaserad grafik (Arntson, 2011). Vectorgrafiken är baserad på matematiska uträkningar och formler i ett kordinatsystem (Arntson, 2011). Detta kordinatsystem heter Cartesian coordinate system och skapades under 1600-talet av den Franska matematikern, fysikern och filosofen René Descartes som är mest känd för citatet; i think therefore i am (Arntson, 2011).

Koordinaterna, eller ankarpunkterna binds sedan ihop med matematisk uträknade kurvor som refereras till som ”paths” (Glitschka, 2015). Dessa kurvor kallas inom datorgrafikens värld för Béziers curves efter den Franska ingengören Pierre Bézier som med hjälp av datorer och gamla matematiska formler moderniserade designen av bilkarosser hos Renault (Glitschka, 2015). Bézier var inte grundaren till den bakomliggande matematiken men implementerade denna till datorer med hjälp av att addera kontrollhandtag och noder till koordinaterna för att kunna justera dessa och på så sätt forma mjuka linjer (Glitschka, 2015). Dessa kurvor har idag skapat ett helt nytt förhållningssätt till digital konst då det möjliggjorde för konstnärer och designers att på ett effektivt sätt föra över sina skisser eller illustrationer till den digitala världen (Glitschka, 2015).

screen-shot-2016-11-04-at-20-57-58

Pierre Bézier illustrerad i Béziers curves – (Glitschka, 2015).

Vectorgrafik Inte låst till storleken på det objekt som du arbetar med, eftersom den är fullt skalbar i efterhand är den även helt oberoende av vilken upplösning objekten skapades i (LinkedIn Learnign, 2012). Vectorgrafik är uppbygt på ett koordinatsystem över en X- och Y axel. Vid uppskakning läser programmet av ankarpunkternas koordinater och förflyttar dem längre bort på respektive axel (LinkedIn Learning, 2015). Detta innebär att ingen kvalité i objekten kommer gå förlorad, vare sig om ditt motiv ska tryckas på ett frimärke eller ett flygplan. Det är även lättare att arbeta med vectorer om man endast ska göra figurer eller ikoner då det på ett fördelaktigt sätt går att manipulera objekten genom att förflytta, vinkla, lägga till eller ta bort ankarpunkter (Arntson, 2011). Man arbetar även med individuella objekt som var för sig kan bli justerade och placerade oberoende av kringliggande objekt vilket skapar en större frihet att modifiera objekten än med bitmap-grafik (Arntson, 2011).

vector_raster

Då storleken på en bitmap-komposition är baserad på antalet pixlar som man har till sitt förfogande, likt bilden ovan, är denna typ av grafik inte skalbar i samma utsträckning (LinkedIn Learning, 2015). Denna typ av grafik använder sig också av ett rutnät men istället för koordinater fylls de olika kvadraterna i rutnätet med var sin färg (LinkedIn Learning, 2015). Detta innebär att storleken, eller upplösningen på objektet är begränsat till hur många kvadrater, eller pixlar som bilden innehåller. Denna typ av grafik är även generellt sätt tyngre i filstorleken då programmen måste spara information om varje enskild kvadrats attribut i kompositionen, även de som är vita (LinkedIn Learning, 2015). En vectorfil sparar däremot bara information om vart ankarpunkterna ligger på axlarna samt vilka värden linjerna mellan dessa har som exempelvis vinkel, fyllnads- och linjefärg (LinkedIn Learning, 2015).

image002

File formats
För att bevara en fil med vectorgrafik används speciella filtyper där de vanligaste är; Adobe Illustrator Document – AI, Encapsulated PostScript – EPS och Portable Document Format – PDF (Lundquist, 2016). Dessa filtyper är i vectorgrafikens ursprungsformat vilket innebär att de därmed är anpassade för det förhållningssätt som vectorgrafik kräver (Adobe, 2016). Detta innebär att om man i sin komposition inte arbetar med något objekt som är i Bitmap behöver man inte ha lika stor förhållning till verken vilken storlek man arbetar i eller om någon kompression av grafiken kommer ske.

ai

AI
AI är Adobes egna filformat som i grundern är ett vectorformat med förmågan att hantera inbäddad bitmap-grafik (Lundquist, 2016). Formatet är baserat på de standarder som både EPS och PDF använder sig av och som Adobe har utvecklat (Lundquist, 2016). AI är själva projektfilen i Adobes program Illustrator, detta ger skaparen tillgång till att i efterhand till fullo redigera, omstrukturera eller justera en komposition (Lundquist, 2016). Till skillnad från de andra två formaten är denna snarare en projektfil än en bildfil och bör därmed främst användas i syfte till att spara projektet i sin helhet.

EPS
EPS används främst som ett vectorbaserat format men har möjligheten att visa bitmap-grafik. En EPS innehåller vanligtvis en fristående design eller ett objekt som exempelvis en logga då detta är ett bra format till att spara enstaka objekt i vektorbaserad form på (Lundquist, 2016). EPS tillåter även framtida skalning av objektet eller kompositionen. Till skillnad från AI så fungerar EPS mer som en redigerbar bild av objektet än som en ren projektfil men bevarar även många grafiska egenskaper från Projektfilen (Adobe, 2016). Detta betyder att det även är möjligt att i efterhand redigera objekten i en EPS i exempelvis Illustrator. Filtypen är även mångsidig genom att möjliggöra för import till nästintill alla layout-, skrift eller bildprogram (Adobe, 2016). Detta gör filen optimal till att skicka som en slutgiltig produkt på exempelvis en logga till ett företag då företaget kan använda denna logga på vilken form av bild eller tryck de vill.

PDF
PDF är ett format som endast är menat till att på ett ursprungsenligt sätt visa upp det som har skapats, oberoende av operativsystem, visningsprogram eller webbrowser (Lundquist, 2016). Syftet med formatet är att paketera den slutgiltiga designen och framföra den som en bild där endast det rent visuella är ändamålet (Lundquist, 2016). Detta gör att all data kring hur ursprungsdokumentet skapades försvinner då filen plattar till alla lager, penseldrag, justeringar och objekt till en enda bild. PDF har en kraftfull vectorbaserad grafik som bas men kan även framställa Pixelgrafik på ett korrekt vis (Lundquist, 2016). Tack vare att den som bildviningsformat är så pass mångsidig och kompatibel har detta idag blivit en av de stora standarderna som tryckerier efterfrågar (Lundquist, 2016). Med andra ord är PDF ett bra, lätthanterligt och mångsidigt format som endast bör användas som ett verktyg att förvara den färdiga designen inför användning, vare sig det är för tryck eller web.

Övningsexempel
När jag letade bilder till hur de olika filformaten illustrerades så hittade jag ingen som jag tyckte var passande. Eftersom detta är ett av vectorgrafikens starkare sidor blev detta ett utmärkt tillfälle till att skapa en liten övningsuppgift.

1. I Illustrator skapar jag först en ny artboard (dokument) med CMD+N eller uppe i menyraden. Här kan man välja mellan olika förinställningar vad gäller storlek men jag ger den storleken 20cm X 10cm för att enkelt kunna lägga in den färdiga illustrationen liggandes på mitt dokument som har bredden 21cm (A4). Eftersom jag enbart har tänkt mig att använda vectorgrafik som är skalbar så är storleken i detta läge mer för att jag själv ska kunna sätta proportionerna i perspektiv.

2. Först skapade jag en rektangel vilket man kan göra med formverktyget genom att dra efterfrågad storlek eller klicka på artboarden för att skiva in exakta mått. Denna rektangel gav jag attributen orange fyllnad och en svart stroke, eller kant samt rundade till hörnen. På denna skapade jag sedan en triangel med hjälp av pennverkyget där man klickar för att sätta ut den mängd ankarpunkter som man är ute efter. Jag ser även till att linjen som kommer korsa dokumentet är i 45 graders vinkel genom att hålla in shift samtidigt som man drar ut sin form.

screen-shot-2016-11-08-at-20-53-36

3. Efter detta kopierade jag triangeln och flyttade den ena ur vägen. Sen markerade jag den överlappande triangeln och rektangeln och använde mig av verktyget minus front som finns i pathfinder-panelen för att subtrahera triangeln från rektangeln. Med den triangeln som jag tidigare kopierade roterade jag, krympte och fyllde med svart färg. Efter det grupperade jag de två formerna och sedan kopierade jag gruppen genom att markera objektet och kopiera det två gånger så att vi landar i tre objekt. Efter detta byter jag färg på de två andra och skriver den text som tillhör respektive format.

screen-shot-2016-11-08-at-22-32-04

4. Slutligen sparar jag illustrationen, först som en AI-fil eftersom jag då senare kan justera och redigera kompositionen. Och eftersom jag nu enbart ska använda denna bild i detta dokument så sparar jag även den som en PDF för att enkelt och kompatibelt kunna lägga till den.

 

 

Referenser:

LinkedIn Learning. (2015). Understanding vector graphics | Adobe Illustrator CC | lynda.com. [Online Video]. 30 June 2015. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=W1fy9Vzwnbk. [Accessed: 02 Novemberber 2016].

LinkedIn Learnign. (2012). Illustrator: What are vector graphics? | lynda.com. [Online Video]. 2 October 2012. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=-VN_zzKy7UE. [Accessed: 2 November 2016].

Arntson, Amy. 2011. Graphic Design Basics. 6th ed. Wadsworth: Cengage Learning.

Glitschka, Von, 2015. Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork. 2nd ed. San Francisco: New Riders.

Adobe. 2016. Save artwork. [ONLINE] Available at: https://helpx.adobe.com/illustrator/using/saving-artwork.html. [Accessed 4 November 2016].

Sam Lundquist. 2016. Image file formats: everything you’ve ever wanted to know. [ONLINE] Available at: https://99designs.com/blog/tips/image-file-types/. [Accessed 6 November 2016].