Untitled-2

Maria Crusner
DIG13

Högskolan Väst HT-15
AIM400

Inledning

Reklambranschen står inför en förändring när vi går mot en allt mer digitaliserad värld. Tryckt går mot digitalt och byråerna måste ta an utmaningen att förnyas genom att till viss del ändra distributionskanalerna. Print finns kvar men inte längre i den utsträckning som förut. Den här förändringen gör att de som arbetar på reklambyråerna behöver utveckla sina kunskaper inom det digitala. Samtidigt som digitaliseringen tar fart blir det allt mer vanligt med rörlig bild i reklam. Statiska banners blir nu animerade och skapar ett behov av att ha folk i branschen som kan rörligt.

Hur kommer arbetet på byråerna förändras när efterfrågan på video och digitalt tar fart och vilken kompetens behövs egentligen för att producera rörligt?

Vanligare med digital reklam

Det blir allt vanligare att reklambyråerna lägger stora investeringar på digitala medier. Under andra kvartalet 2015 investerades det 470 miljoner kronor mer till digitala medier än 2014. För de tryckta medierna går det sämre och har under årets första halvår förlorat 13,7 % av investeringarna (Thambert, 2015). Digitaliseringen påverkar i stor grad reklambranschen och de kommande åren kommer det bara bli mer och mer som produceras digitalt. 2016 så förväntas digital reklam bli nummer ett vad gäller mediekategorier. TV fortsätter att vara en framgångsrik kanal, samtidigt som video är den snabbast växande medieformen inom den digitala reklamen (Nasr, 2015).

the-future-of-media-by-fred-steube-5-638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1

Titta på videon nedan för att höra vad Gian Fulgoni, en av grundarna till comScore som är ett företag som gör internet analyser, har att säga om digital reklam:

Det finns många studier på att den digitala reklamen tar fart. Fuxman m.fl. (2014) skriver om ökandet av digital reklam och att för första gången någonsin så spenderas det mer pengar på att producera digitalt än vad det gör på TV-reklam. Det finns inget som säger att traditionell reklam kommer försvinna inom den närmsta tiden utan en blandning ska vara det mest framgångsrika. En balans mellan traditionell media och digital reklam skapar effektiv reklam. Fuxman m.fl. tar även upp att digital reklam är effektivt vad gäller att rikta sin reklam då man lättare kan nå ut till en viss målgrupp. Detta har visats sig särskilt lyckosamt vad gäller unga konsumenter.

Rörlig reklam

”A minute of video is worth 1.8 million words”

– James McQuivey (Market Wired, 2014)

Videon ovan är ett bra exempel på hur fler och fler företag vill ha sina reklamkampanjer. Med enkla animationer kan man tydligt visa vad man vill ha sagt med filmen och konsumenten kan lättare ta till sig informationen än om det bara är en statisk bild.

Att använda sig av rörlig bild blir mer frekvent när det digitala tar över. Även om TV fortfarande är en populär mediekanal så minskar det. Rörlig bild däremot är större än någonsin och produceras i stor utsträckning (Åberg, 2015). Det blir allt vanligare att reklam görs rörlig och det handlar inte bara om stora, välproducerade reklamfilmer utan främst rör det sig om enklare animationer av till exempel banners. Kombinationen av digitalt och rörligt lockar konsumenter och detta är något som fler och fler företag har insett. Mycket reklam idag visas på webben och annonsplatser på hemsidor säljs mer. Här kan företag dra nytta av varandra och på detta sätt tjäna mer pengar. Spotify är ett av alla företag som satsar på rörligt för att hänga med i den växande trenden. Företaget använder sig av videoannonsering för att bli en större medieplattform då dem har insett vikten av annonsförsäljning som drar in intäkter (Thambert, 2015). Genom att samarbeta med andra stora företag och låta deras kampanjer visas hos dem så gynnar det både Spotify och det andra företaget då det drar till sig nya konsumenter för dem båda.

Utgifter, över hela världen, på digital videoannonsering från 2005-2016:

Global-Online-video-ad-spend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2

Det finns många fördelar med rörlig bild. En är att det är lättare att förmedla ett budskap med film än med bara bild (Nelson-Field m.fl. 2013). Genom att använda sig av rörligt så kan man lättare förklara en produkt eller en process samtidigt som det har bättre påverkan på minnet då vi minns bättre när information är visuell (Sharan, 2014). Eftersom reklam är så pass kort och behöver locka tittaren att bli intresserad av produkten snabbt så är animation bra då det hela tiden händer något i bilden. Lyckas man med att skapa en rörlig produktion som gör konsumenten engagerad så är chansen stor att kampanjen blir lyckad. Men som det alltid är med reklam, så är innehållet det viktiga och att ha en idé om vad man vill förmedla. Likväl som innehållet måste vara relevant så måste målgruppen vara relevant. Kanske ska man fokusera på att producera flera filmer för olika målgrupper än en film för alla. På det sättet kan målgruppen känna att videon är mer inriktad till just dem och då ta till sig reklamen på ett bättre sätt. Sedan handlar det även om att det man gör ska vara rätt i tid, vilket rörligt just nu är.

Lee m.fl. (2015) har gjort en studie där dem undersökte hur användningen av animation i bannerannonser påverkar effekten av kampanjen vad gäller upprepning, uppmärksamhet och minne. Det dem kom fram till är att en animerad banner inte lockar en konsuments uppmärksamhet från början, men vid upprepning av annonsen så påverkas minnet och skapar bättre resultat gällande attityd till kampanjen än vid en statisk banner. Detta betyder att ser du som konsument en animerad banner upprepande gånger så har det inverkan på ditt minne, du minns en rörlig banner bättre. Även vad du tycker om kampanjen påverkas till det positiva om den är animerad, vilket är intressant. Vill man som företag skapa en kampanj som berör konsumenten i det långa loppet så är en rörlig banner alltså effektivare än en statisk. Det här bygger dock på att betraktaren ser annonsen flera gånger, vilket gör att det även är viktigt att arbeta med flera olika distributionskanaler när man skapar sin kampanj.

After Effects

Det program som används mest vid att skapa animationer är Adobe After Effects. After Effects är ett verktyg för rörlig grafik och visuella effekter där man kan skapa både 3D och 2D animationer (Adobe, 2013). Ofta handlar det om att kunderna vill ha enklare animationer, till exempel att produkten rör sig samtidigt som en text animeras in. Då är After Effect ett väldigt smidigt program som skapar ett proffsigt resultat. Eftersom After Effects är ett Adobe program så liknar det andra program inom Adobe familjen, så som Photoshop, vilket gör det enklare att lära sig om man har tidigare erfarenhet av Adobe.

Vill du lära dig hur man gör en enklare text animation i After Effects? Titta här:


Är du mer intresserad och vill lära dig om hur man kan skapa animationer i After Effects så kan du gå in på http://www.videocopilot.net/tutorials/. Där finns tutorials i olika svårighetsgrad, bra för nybörjare men även för dem som använt After Effects tidigare.

Arbetet på byrån

När digitaliseringen ökar så förändras även arbetet på reklambyråerna. Efterfrågan på att skapa mer digital och rörlig reklam från kunderna gör att kompetensen som behövs på kontoret skiftar. På praktikplatsen jag har varit på, F&B Factory, så har jag märkt tydligt att arbetet förändras. Väldigt många av deras stora kunder, såsom Tele2 och PostNord, vill ha mycket av deras reklam animerad. Tele2 Arena har t ex många digitala skärmar där information visas under matcher och konserter. Där behöver allt material vara rörligt då det med hjälp av animationer gör att det händer något i bilden hela tiden. Digitala skärmar finns också i många butiker där produkter och erbjudanden visas. För att skapa liv i bilden väljer man därför att göra denna information rörlig. Det är inte många på kontoret som kan After Effects vilket gör att många nu tvingas lära sig det. Vad jag har förstått efter att ha hört mig om så är det stor efterfrågan på personer som kan film, program som Adobe Premiere, och framförallt After Effects i branschen. Det blir en ändring på vilken kompetens som behövs, vilket jag har förstått ses som positivt för vissa på kontoret men även negativt för en del. Idag är många specialiserade på en viss gren inom reklam och detta kommer nog förändras. Är man grafiker och vill bara arbeta med illustration så ser man det negativt att man nu måste lära sig rörligt. Argumentet är då att, hade man velat arbeta med rörligt så hade man gått en annan utbildning och valt en annan inriktning. Men reklam handlar om att utvecklas, både som individ och byrå, och det blir nog mer betydelsefullt att man har kunskap inom flera områden i reklam i framtiden.

Reklam handlar till största del om att locka kunder och få dem att köpa just din produkt. Därför är det viktigt att man producerar material som är rätt i tiden och lyssnar på vad konsumenterna vill ha just nu. Är det rörligt material som konsumenten vill ha, så är det rörligt man ska göra. Som byrå får man acceptera att arbetet och förutsättningarna ändras över tid då även samhället växer och förändras. Det gäller att våga ta sig an utmaningen för jag tror att de byråer som lyckas bäst är dem som hela tiden strävar efter att utvecklas.

Sammanfattning

I takt med att samhället blir mer och mer digitalt så förändras även reklamen. Reklam är idag i stor utsträckning digital och 2016 så förväntas digital reklam bli nummer ett vad gäller mediekategorier. Samtidigt är video den snabbast växande medieformen och allt fler företag vill ha animerade banners och annonser. På grund av detta så påverkas arbetet på reklambyråerna och allt fler människor som kan filmprogram som Adobe Premiere och After Effects behövs.

Är du intresserad av att arbeta i reklambranschen? Tänk då på att det kan vara en fördel, eller t o m ett krav av din framtida arbetsgivare, att du kan producera rörligt. Som sagt; en minut film är värt lika mycket som 1.8 miljoner ord!

 

Referenser

Adobe (2013). What is Adobe After Effects CC [Elektronisk]. Adobe Support. Tillgänglig: https://helpx.adobe.com/after-effects/how-to/what-is-after-effects-cc.html [2015-11-02].

Fuxman, Leonora, Elifoglu, Hilmi, Chao, Chiang-nan & Li, Tiger (2014). Digital Advertising: A More Effective Way to Promote Businesses Products [Elektronisk]. Journal of Business Administration Research. Tillgänglig: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/jbar/article/view/5492/3246 [2015-11-02].

Lee, Joowon, Ahn, Jae-Hyeon & Park, Byungho (2015). The effect of repetition in Internet banner ads and the moderating role of animation [Elektronisk]. Computers in Human Behavior, vol. 46, p. 202-209. Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0747563215000205 [2015-11-02].

Market Wired (2014). A Minute of Video is Worth 1.8 million Words, According to Forrester Research [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.marketwired.com/press-release/a-minute-of-video-is-worth-18-million-words-according-to-forrester-research-1900666.htm [2015-11-14].

Nasr, Reem (2015). Digital advertising may be top media category in 2016: Report [Elektronisk]. CNBC. Tillgänglig: http://www.cnbc.com/2015/07/30/digital-advertising-may-be-top-media-category-in-2016-report.html [2015-10-24].

Nelson-Field, Karen, Riebe, Erica & Newstead, Kellie (2013). The emotions that drive viral video. [Elektronisk]. Australasian Marketing Journal, 21:4, 205-211. Tillgänglig: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S1441358213000220%20Tillg%C3%A4nglig%202015-05-24?np=y# [2015-11-06].

Sharan (2014). The Importance of Animation in Advertising [Elektronisk]. Softway Solutions. Tillgänglig: http://www.softwaysolutions.com/blog/the-importance-of-animation-in-advertising/ [2015-11-02].

Thambert, Fredrik (2015). Investeringarna i digitala medier exploderar [Elektronisk]. Resumé. Tillgänglig: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/08/25/investeringarna-i-digitala-medier-exploderar/ [2015-10-24].

Thambert, Fredrik (2015). Spotify satsar på rörligt – vill öka reklamintäkterna [Elektronisk]. Resumé. Tillgänglig: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/05/21/spotify-satsar-pa-rorligt–vill-oka-reklamintakterna/ [2015-10-24].

Åberg, Daniel (2015). Konsumtion av rörlig bild är större än någonsin [Elektronisk]. Internetworld. Tillgänglig: http://internetworld.idg.se/2.1006/1.612603/konsumtionen-av-rorlig-bild-ar-storre-an-nagonsin [2015-10-28].

Bildkällor

Bild 1:
http://www.cnbc.com/2015/07/30/digital-advertising-may-be-top-media-category-in-2016-report.html [2015-10-24].

Bild 2:
http://amigobulls.com/articles/facebook-earnings-to-grow-despite-slowing-user-growth [2015-10-24].