(cc,by): Andreas Carlsson

Inledning

År 2017 kommer video stå för 69% av all trafik på internet. Vi människor vill ta till oss mer och mer information genom rörlig bild. Därför är det inte svårt att tänka sig att videoanvändning i marknadsföringssyfte är framtiden! Eller kan man verkligen säga att det är framtiden när hälften av alla som jobbar med content marketing svarar att de redan använder video som ett verktyg i deras arbete (Trimble. 2014)?

Varför video?

Video har en i övrigt icke skådat potential till att nå ut till många människor, alltså att få en bra reach. Youtube har själva en miljard unika besökare varje månad, endast Facebook har fler. Genom att skapa video kan man ta få sin del av denna tårtan (Trimble. 2014). Jag kan tänka mig att det är just de här siffrorna som gör det lockande att börja producera videoinnehåll. Tänk att kunna nå ut till ens en del av en procentenhet av den miljarden människor på youtube. Det kan betyda allt för ett företag.
Men om vi ska vara lite mer konkreta, hur påverkar egentligen videoanvändning ett företags marknadsföring?

  1. Först och främst så kan det direkt öka försäljning. Företaget Insivia som arbetar med strategisk rådgivning och digitala affärer menar att om det finns en produktvideo på hemsidan så kan konverteringen öka med hela 80% (Hainla. 2016).
  2. För det andra, video hjälper till att bygga förtroende hos kunden. I dagens samhälle är det minst lika viktigt att lägga fokus på att bygga ett förtroende hos kunden, som det är att faktiskt sälja. Har man förtroende från en kund är chansen mycket större att en långsiktig relation byggs och att de därför återvänder nästa gång de ska köpa något (Hainla. 2016).
  3. För det tredje, google premierar video. Med video inbäddat på sin hemsida ökar chanserna med 53 gånger att du dyker upp i googles sökmotor, avslöjar Moovly (Kaat. 2016).
  4. För det fjärde, video engagerar mobilanvändare. Undersökningen Svenskarna och internet 2016 visar att 70% av svenska mobilanvändarna använder telefonen för att se på youtube-videos (iis.se. 2016). Dessutom visar google (2016) att det är betydligt mer troligt att mobilanvändare delar med sig mer av reklamen de tar in, samt att de känner sig mer engagerade i den reklam som visas.
  5. För det sista så är video billigare att producera än någonsin. Pontus Staunstrup säger i podcasten Kntnt Rodio att video är billigare att producera än någonsin och att kostnad alltså inte borde vara en anledning till att inte producera video. Samma sak är Hainla (2016) inne på. Hon menar att videon inte måste vara helt perfekt producerad. Det viktiga är innehållet, att det inte är framtaget på ett helt proffesionellt sätt är inte lika viktigt.

Vad ska man tänka på?

När man skapar video i syfte att marknadsföra en produkt eller tjänst så är det viktigt att bestämma sig för och lära känna sin målgrupp. Vilka är det egentligen vi vill nå ut till, vilka är det som är våra kunder eller konsumenter och hur når vi just dem (Trimble. 2014)? En annan sak att tänka på är att det produceras oerhört mycket video. Man ska komma ihåg att samtidigt som det är en miljard besökare på youtube varje månad, så läggs det upp över 300 timmar video per minut till hemsidan! (Smith. 2016). Konkurrensen är alltså väldigt tuff och det kan vara svårt att nå genom den. Samt, även om man inte direkt konkurrerar med allt uppladdat innehåll, så konkurrerar man med användarnas uppmärksamhet. Därför ser jag videon med den söta kattungen som en konkurrent även till de som producerar video i marknadsföringssyfte.

 

Exempel

En video som fick en otrolig spridning var Telekinetic Coffee Shop Surprise, den kan ses nedan: 

Videon utspelas på ett café där en kvinna som till synes får speciella krafter vilket göra att hon kan påverka bord och stolar med hennes tankar. Första gången jag startade videon trodde jag att det endast var ett coolt ”prank” med syftet att underhålla en public. I slutet av filmen kommer däremot texten ”Carrie” upp och det visar sig vara reklam för filmen med samma namn som hade premiär senare samma år. Videon har i nuläget nästan 67 miljoner visningar och är ett perfekt exempel på vilken spridning videomediet kan få. Detta exemplet hade däremot en lite större och mer kostsam production än vad kanske alla företag har tid och pengar till.

Ett exempel där kostnaderna för hela produktionen var under 1000 Euros är Novocortex video Scratches on your car. Videon kan ses här:  

Denna video är ett perfekt exempel på att video inte behöver vara super avancerat eller dyrt att skapa. Företaget säljer försäkringar och visar hur lätt de hjälper sina kunder genom att placera lätt borttagna ”klisterlappar” på bilar. På dessa lappar står det hur man kan nå företaget. Denna video placerades sedan på youtube och spreds till diverse bloggare som sedan fick prova produkten på sina vänner. Detta ska ha fungerat oerhört bra enligt de själva.

 

Lär dig mer om ämnet

 • Om du vill lära dig mer om ämnet rekommenderar jag starkt att ni lyssnar på podcasten ”Kntnt Rodio” med content marketing proffsen Pia Tegborg och Thomas Barregren som ofta gästas av andra personer inom branschen. Denna kan ni hitta här:

https://www.kntnt.se/innehall/radio


• 
Om inte podcast är ditt favoritval av media, kan jag istället rekommendera deras blogg. Här kan man istället i textform ta till sig deras tankar om content marketing. Denna finns här:

https://www.kntnt.se/innehall/magasin


Övningsuppgift 

I utbildningen ingår det redan en hel del träning inom videoproduction. Jag tycker inte att det är på den fronten som det behövs ytterligare utveckling. Jag tror däremot att en bra övning hade varit att i Kommunikation och PR i digitala medier-kursen sitta i grupper och diskutera olika sätt att utforma en video om en specifik produkt. Detta kan vara vilken typ av produkt som helst, fokuset bör ligga på att utforma en video som på ett eller annat sätt kan marknadsföra den.

För att dra denna uppgiften ett steg längre så hade man även kunnat integrera denna uppgiften med en videoproduktionskurs för att praktiskt kunna testa att även filma och producera denna idén.

 

Avslutning

Avslutningsvis kan det sägas att video kan vara ett väldigt effektivt verktyg i marknadsföringssyfte. I och med den oerhörda mängd personer som ser video varje dag, framförallt via Youtube men även andra sociala medier, finns det en chans att nå ut till miljoner ögon som annars kanske inte hade känt till din produkt. Även om ett proffsigt produktionsteam och stor budget kan göra en mycket snygg och välproducerad video så är det inget måste. Med en mindre budget kan man fortfarande skapa slagkraftiga videos med möjlighet för spridning.

 

Ordförklaring

reach – Antalet personer som har nåtts av ett inlägg (Morrison. 2017).
konverteringen – När en besökare, tittare etc utför en från utsändaren önskad handling. Till exempel genomför ett köp (Kirkpatrick. 2012).

 

Referenslista

Hainla, Liis (2016). 8 Powerful Reasons You Need to Use Video Marketing [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.dreamgrow.com/8-reasons-why-your-business-should-use-video-marketing/ [2016-12-26]

Kaat. (2016) 4 Great Reasons You Should Use Video Marketing [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.moovly.com/blog/4-great-reasons-you-should-use-video-marketing [2016-11-14]

Internetstiftelsen (2016) Svenskarna och internet 2016 [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf [2016-11-14]

Kirkpatrick, David (2012) Marketing 101: What is conversion? [Elektronisk] Tillgänglig: http://sherpablog.marketingsherpa.com/marketing/conversion-defined/ [2017-02-15]

Morrison, Kimberlee (2017) Cutting Through the Social Media Jargon: What Are Reach, Impressions and Engagement? [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.adweek.com/digital/cutting-through-the-social-media-jargon-what-are-reach-impressions-and-engagement/ [2017-02-15]

Smith, Craig (2016) 145 Amazing Youtube Statistics (October 2016) [Elektronisk] Tillgänglig: http://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/ [2016-11-14]

Trimble, Chris (2014). Why online video is the future of content marketing [Elektronisk] The Guardian. Tillgänglig: https://www.theguardian.com/small-business-network/2014/jan/14/video-content-marketing-media-online [2016-11-14]

The Youtube insight team (2015) [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.thinkwithgoogle.com/articles/online-video-mobile-marketing-strategy.html [2016-12-26]

Podcastkällor

Content shock – sanning eller myt? Kntnt Radio 74 med Pontus vs Thomas