Linn Falk Friberg
ALM400
2016-11-06

Inledning
Vardagligen möts vi av en mängd färger som på ett eller annat sätt spelar en viktig roll i hur vi upplever vår värld. Vi ser hur sommarlöven skiftar färg till orange, hur trafikljus går från rött till grönt och att en viss typ av klädsel kan signalera en specifik yrkesroll. Färg finns med oss i varje aspekt av livet och har förmågan att förmedla budskap på ett sätt som få andra saker kan. Medan blått kan upplevas som en pålitlig och stark färg kan grönt associeras med natur och tillväxt. (Chapman, 2010) Färg talar ett icke-verbalt språk som är extremt effektivt i vårt samhälle, därför är det viktigt att ha förståelse för hur man visualiserar språket. I effektiv visuell kommunikation använder man sig av färgernas funktion för att skapa stämning, attrahera, informera, strukturera och pedagogisera. (Bergström, 2001)

Färgcirkeln

color-wheel-vector-clipart

Bild: By Cinemacookie, CC.
De flesta utav oss har med allra största sannolikhet stött på en så kallad färgcirkel. En färgcirkel skulle kunna beskrivas som en typ av sammanfattning av alla de färger som människan har förmågan att se. (Holtzschue, 2006) Cirkelns storlek kan variera, men det vanligaste är att man presenterar färgcirkeln med sex eller tolv olika färger. Det går även att expandera innehållet så att antalet nyanser blir fler, det enda som sätter gränser för hur stort de kan vara är förmågan att kunna läsa av det. (Holtzschue, 2006) Det finns även flera varianter av färgcirklar vars användningsområden blir mer eller mindre effektiva inom olika områden. Hela strukturen av färgcirkeln byggs upp av olika färgblandningar, där vi exempelvis har additiv och subtraktiv färgblandning. Viktigt att bära med sig är att alla färger har en relation till varandra och färgcirkeln hjälper oss att förstå dessa relationer. (Freisner, 2006)
prima%cc%88rsekunda%cc%88r

Primära färger
Om vi återigen ser tillbaka på färgcirkeln kan man dela upp innehållet i primära och sekundära färger. Röd, gul och blå är primära färger och betyder att man inte kan återskapa dessa med hjälp av andra färger. Dessa färger går alltså inte att bryta ner till mindre beståndsdelar och de har inte heller någon komponent i likhet i och med att det är rena färger. (Holtzschue, 2006) De resterande färgerna inom färgcirkeln skapas genom att blanda primärfärgerna med varandra, vilket även leder oss in på de sekundära färgerna.

Sekundära färger
Sekundära färger uppstår när man blandar två primära färger med varandra. Ett mönster för att förstå vilka blandningar som leder till en viss färg är att kolla vilka två primära färger en sekundär är placerad mellan. Blandar man exempelvis gul och blått får man färgen grön, tittar man då på färgcirkeln ser man att den gröna färgen ligger mellan gul och blå. Alla de sekundära färgerna har en primär färg gemensamt, orange och grön har exempelvis den primära färgen gul gemensamt. (Holtzschue, 2006) På detta vis använder man sig utav de primära- och sekundära färgerna för att måla upp färgcirkeln.
komplement
Komplement färger
I färgcirkeln kan vi även märka ut komplementfärger. Nyanser i hjulet blir komplementfärger när det ligger mittemot varandra. I det grundläggande hjulet blir därför rött och grönt, gul och violett, blå och orange komplementfärger till varandra. I dessa par är ena färgen primär medan den andra är sekundär och som i sin tur är en mix av de resterande primärfärgerna. (Holtzschue, 2006) En bra insikt gällande detta är att ha kännedom om att komplementfärgerna ser annorlunda ut beroende på storleken av cirkeln. Detta betyder att färger inte alltid har en och samma komplementfärg. Är man osäker på detta kan man lösa problemet genom att dra ett rakt sträckt genom färgcirkeln för att på så vis få reda på vilka färger som är komplementfärger. Men oavsett komplementpar finns alla tre primärfärger med i någon form. (Holtzschue, 2006) Komplementfärger inom design kan användas för att skapa dynamik, action-filmer är ett exempel på detta då man kombinerar orange och blå för att skapa spänning.

Vanliga begrepp inom färg
Hue är en färg (blå, gul, grön etc).
Chroma är renheten av en färg (En hög chroma har inte någon tillagd svart, vit eller grå).
Saturation beskriver hur stark eller svag en färg är.
Value är hur ljus eller mörk en färg är (Ett högt värde betyder att färgen är ljus).
Tones skapas genom att addera gråa färger, genom att exempelvis göra en färg mattare.
Shades skapas genom att lägga till svart i en färg, man gör den mörkare än originalet.
Tints skapas genom att lägga till vitt i en färg, man gör den ljusare än originalet.

(Chapman, 2010)
begrepp2

Färgens påverkan
En av färgens starkaste förmågor är att den visuellt och psykologiskt kan skapa reaktion hos sin publik. När man har kunskap om hur färg fungerar kan man använda sig utav dess funktion för att framkalla olika responser hos mottagaren. Kunskap inom området gör att man kommer kunna kontrollera hur publiken kommer att uppfatta någonting. (Freisner, 2006) Men betydelsen av färg kommer inte alltid att förbli densamma, den har inte heller varit densamma som den är idag. Förr refererade man exempelvis till grön som en giftig färg medan man idag associerar den med miljömedvetenhet. (Freisner, 2006) Och likaväl som att färgens betydelse förändras med tiden spelar även den personliga uppfattningen en stor roll. Man hör ofta skildrade åsikter om att man gillar eller ogillar en viss färg, och detta kan även påverka den slutliga uppfattningen av en design. För det som är fint hos den ena personen kan likaväl vara smaklöst hos någon annan, därför har den personliga uppfattningen en viktig roll. (Chapman, 2010) För att underlätta sitt färgval blir det viktigt att ha kännedom om vilka färger som förmedlar den känslan du är ute efter.

Svart
Svart, vit och grå är neutrala färger och där svart är den mörkaste färgen man kan uppnå. Svart positiva effekter är att den oftast uppfattas som sofistikerad, kraftfull och lyxig. (Freisner, 2006) Kombinationen mellan denna färg och andra färger kan ge olika uppfattningar beroende på vad man väljer. Den kan exempelvis vara konservativ eller modern, traditionell eller originell. Man ser ofta färgen på typografi och den används ofta i sammanhang där man vill uppfylla neutralitet. (Chapman, 2010) Färgen svart kan också associeras med döden, tomhet eller depression. (Freisner, 2006)

Vit
Den vita färgen är istället den allra ljusaste färgen inom färgskalan och ligger på den motsatta sidan av svart. (Chapman, 2010) Den vita färgen upplevs ofta som ren, oskyldig och fridfull, men den kan även representera hängivenhet och feghet. (Freisner, 2006) I delar av världen är det vanligt att använda vit på brudklänningen, vi kan även se och dra kopplingar till sjukvården då doktorer, sjuksköterskor och tandläkare ofta bär vitt. Inom design används ofta vitt för att lyfta fram andra färger inom designen. Den kan även vara effektiv när man vill uppnå renlighet och enkelhet, därav brukar den vara populär inom minimalistisk design. (Chapman, 2010)

Grå
Den grå färgen är lika mycket svart som den är vit, man skulle kunna beskriva den men siffran noll, då den varken är ljus eller mörk. Den gråa färgen påverkar inte färgseendet och är därför bra på att lyfta fram andra färger. (Lära från Lärda, 2016) I design används ofta ljusa grå färger istället för vitt och mörka grå färger istället för svart. Grått är generellt en konservativ och formell färg, men den kan lika väl framstå som modern. Den används ofta i företagssammanhang där man vill förmedla professionalitet eller formalitet. Utöver detta kan grå också vara en deprimerande och tråkig färg. (Chapman, 2010)

Röd
Röd är en av våra äldsta färger och har även den största påverkan på människan emotionellt. Den associeras med kärlek, tur, passion, sexighet, medlidande, kraft och mod, men också till krig, eld, ilska och fara. (Freisner, 2006) I design kan röd vara en otroligt kraftfull färg och är speciellt användbar när man vill förmedla kraft och passion i sin design. Det är även en väldigt mångsidig färg där de ljusa nyanserna av röd ofta upplevs som energifylld medan de mörka är mer elegant. (Chapman, 2010)

Orange
Orange är en färg som vi kan se på många ställen i naturen, i solnedgången, höstlöv, frukter och blommor. Vad som urskiljer orange från de andra färgerna är att det är en väldigt varm och behaglig färg, trots att den är skarp och tydlig. Associationer till denna färg är värme, höst och kryddor, den är också energisk och högljudd. I design använder man ofta orange för att fånga uppmärksamhet och en fördel med denna färg är att den inte är lika stark som den röda. Istället är orange inbjudande och vänlig. En negativ koppling till färgen är att den kan associeras med fara. (Chapman, 2010)

Gul
Gul är den färg som är mest tydlig, då den har den högsta ljusstyrkan efter vitt. Det är väldigt lätt att dras till den gula färgen, speciellt när den är placerad bredvid vitt. Ofta används även kombinationen mellan svart och gult som varningsfärger. (Freisner, 2006) Den gula färgen associeras ofta med lycka, solsken och hopp, men den kan även stå för feghet eller tuffhet. Inom design använder man starka ljusa färger för att visa på lycka och positivitet, medan mildare gula färger ger en lugnare känsla. (Chapman, 2010)

Grön
Grön är den färg som är mest familjär för det mänskliga ögat, det är därför vår koppling till den kan vara så varierande. (Freisner, 2006) Generellt är den gröna färgen lugnande för ögat då den innehåller samma lugnande attribut som den blåa färgen, men den kan också vara energifylld då det också finns en blandning av gult i den. Grön är ofta kopplat till miljö, tillväxt, fräschhet, ungdom, hälsa och lugn, men kan också visa på avundsjuka, brist på kunskap och illamående. I design kan man bland annat använda grön för skapa en känsla av balans och harmoni. Den är också väldigt passande att använda i samband med rikedom, förnyelse, miljö eller stabilitet. (Chapman, 2010)

Blå
I många kulturer har den blå färgen en andlig betydelse, där den i exempelvis Kina visar på andlighet. Hur vi uppfattar den blå färg har en stor betydelse i vilken nyans vi väljer, t.ex. hur ljus eller mörk den är. En ljusare färg kan vara mer uppfriskande och vänlig medan en mörk blå kan vara starkare och mer trovärdig. (Chapman, 2010) Den blå färgen kan knytas an till kunglighet och överklass, sanning, konservatism, lojalitet, pålitlighet, säkerhet, depression och ledsamhet. (Freisner, 2006) Den mörkblå färgen används ofta i designsituationer i samband med företag, då man vill förtydliga styrka och trovärdighet. (Chapman, 2010)

Lila
Den lila färgen associeras med kreativitet och fantasi, den har även under en längre tid förknippas med kunglighet. Den har kopplingar till mod, överklass, andlighet, mysterier och lyx, men kan även förknippas med fåfänga och sörjande. I design kan mörka lila färger vara kopplade till rikedom och lyx, medan ljuslila kan associeras med vår och romans. (Chapman, 2010)

Färgkombinationer
Att vara medveten om vilken färg som framkallar en viss känsla är viktigt, men det är också viktigt att ha förståelse för att olika nyanser av färgkombinationer är med och bidrar till den totala uppfattningen. (Freisner, 2006) Värdet av en färg, som beskriver hur ljus eller mörk en färg ska vara är ett exempel på detta. När man använder sig av en kombination av ett högt respektive lågt värde uppnår man stora kontraster. Detta ger en känsla av klarhet och noggrannhet, men det kan också uppfattas som strikt. Motsatsen till detta innebär att två värden ligger nära varandra, detta kan istället skapa en känsla av mjukhet och tystnad. Kombinationen av två låga värden, alltså två mörka färger, kan kopplas till en känsla av natt, mysterier och rädsla. Låga värden kan också vara väldigt diskreta och dämpade och kan användas för att skapa en illusion av att ett objekt är mindre än vad det egentligen är. Även kombinationen av höga värden ger en unik uppfattning där de ofta ger en känsla av klarhet och optimism. (Freisner, 2006)

Att välja färg
Att välja färg är inte alltid så lätt, speciellt inte när det finns så otroligt många att välja på. I jakten på de perfekta färgerna är vi många gånger ute efter något som är vacker att titta på, något som fångar uppmärksamhet och som gör att innehållet blir lätt att förstå. En definition av ordet skönhet; Är kvalitén av ett objekt eller upplevelse som på ett eller annat sätt skapar njutning till ett eller flera sinnen. Känslan av harmoni uppstår när två eller flera objekt sätts samma och på samma gång känns enhetliga eller naturliga. (Holtzschue, 2006)

I komposition av färg kan man prata om någonting som kallas färgharmoni. Färgharmoni skapas när sammansättningen av två eller flera färger med en differens upplevs som enhetliga eller fina att titta på. När man lyckas skapa en färgkombination som uppfyller harmoni blir de aktuella färgerna enagerande då det väcker uppmärksamhet och föreställningsförmåga hos åskådarna. (Holtzschue, 2006) Ofta så blandar man in personliga åsikter i uppfattningen av en viss färg, man kan t.ex. uppleva att en färg är ful respektive fin beroende på smak. Vad som är viktigt att förstå är att en färg inte behöver vara uppskattad i sitt egna jag för att användas och kombineras med andra färger på ett effektivt sätt. Det finns alltså inga dåliga färger, bara ett enskilt tycke, men det går alltid att använda färgen på ett harmoniskt sätt. Relationen mellan färgerna i en komposition skapar harmoni, inte den enskilda färgen i sig. (Holtzschue, 2006)

Lyckade färgkombinationer styrs och är beroende av målet. Istället för att tänka på kombinationer som harmoniska eller disharmoniska, kan man tänka sig att en kombination är mer eller mindre framgångsrik utifrån den situation man befinner sig i. (Holtzschue, 2006) Det man kan fråga sig själv är: Vad vill jag känna och uppleva när jag tittar på detta?

Olika typer av färgscheman
Ett enkelt sätt att skapa harmoni är att använda sig av standardiserade färgscheman. Verktyg som underlättar arbetat inom detta är bland annat Adobe Kuler och www.paletton.com. Inom dessa program kan man skapa egna färgscheman med hjälp av olika standarder. För man enkelt ska få en uppfattning om vad ett färgschema är, skulle man kunna se det som ett typ av recept på färger som fungerar tillsammans. Som jag tidigare nämnde har vi redan ett antal definierade standarder som är till för att hjälpa oss i skapandet av nya färgkombinationer. (Holtzschue, 2006)

Monokrom
Ett monokrom-färgschema innebär att man skapar ett färgschema med olika nyanser inom en specifik färg. Denna typ av färgschema är den enklaste att genomföra eftersom att alla nyanser är tagna från samma färg. Denna typ av färgschema skapar ofta en känsla av harmoni. enhetlighet, fridfullhet och tystnad. (Chapman, 2010)
monokromMonokrom 

Analog
En analog färgkarta är den näst enklaste att genomföra. Dessa färgscheman skapas genom att kombinera tre eller fler färger som är placerade bredvid varandra i färgcirkeln. Generellt har även denna typ av färgkarta samma chroma-värde. (Chapman, 2010) De analoga-färgschemat kan bli kraftfull när man använder sig av en primär färg i stora delar av designen. Även detta färgschema skapar enhetlighet men också en känsla av lugn. Vad man ska vara vaksam på är att det finns vissa färgkombinationer som är mer harmoniska än andra. (Freisner, 2006)

analogAnalog

Komplementär
Denna typ av färgschema skapas genom att kombinera komplementfärger med varandra, alltså en kombination av två färger i den motsatta sidan av färgcirkeln. Detta schema innehåller enbart två färger, där man kan styra värdena på färgen för att uppfylla en specifik nyans som passar ens design. Något man bör undvika är att ha exakt samma värden på de motsatta färgerna då de ofta kan upplevas som väldigt vibrerande. Detta schema skapar kontraster gentemot varandra. (Chapman, 2010)

komplementa%cc%88rKomplementär

Övning – Skapa ditt egna färgschema
Det finns ingen färdig mall på hur ett fungerande färgschema kan se ut, utan allting beror på situationen och vad du vill förmedla till din publik. När du vet vilken känsla du vill förmedla och har kunskap om olika färgteorier kan du börja jobba fram ett färgschema.
Din uppgift är att använda dig av Adobe Kuler eller liknande verktyg för att skapa ett färgschema åt ett företags hemsida. Företaget du ska göra ett färgschema åt äger ett spa vid kusten och vill att besökarna ska känna av lugn, lyx och trovärdighet när de går in på sidan.

Mer om färg:

Referenslista:

Bergström, B. (2001). Effektiv visuell kommunikation – Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 8 uppl. Estland: Carlsson bokförlag.

Chapman, C. (2010) Color theory for designers, part 1: The meaning of color [Elektronisk] Smashing Magazine, 28 januari. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/2010/01/colortheory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/ Hämtad [2016-11-03]

Chapman, C. (2010) Color theory for designers, part 2: Understanding concept and terminology [Elektronisk] Smashing Magazine, 2 februari. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/ 2010/02/color-theory-for-designers-part-2-understanding-concepts-and-terminology/ Hämtad [2016-11-03]

Chapman, C. (2010) Color theory for designers, part 3: Creating your own color palettes [Elektronisk] Smashing Magazine, 8 februari. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/ 2010/02/color-theory-for-designer-part-3-creating-your-own-color-palettes/ Hämtad [2016-11-03]

Elizabeth, L. (2016)A simple web developer’s guide to color [Elektronisk] Smashing Magazine, 5 april. Tillgänglig: https://www.smashingmagazine.com/2016/04/web-developer-guide-color/ Hämtad [2016-11-03]

Freisner Anderson, E. (2006) Colour – How to use colour in art and design. 2. ed. London: Laurence King Publishing Ltd.

Holtzschue, L. (2006) Understanding color – An introduction for designers. 3. ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

Karlsson Sjöberg, M. (2016) Grundläggande färglära för bildbehandlare [Elektronisk] Moderskeppet, 28 juni. Tillgänglig: http://www.moderskeppet.se/bildbehandling/grundlaggandefarglara/ Hämtad [2016-11-03]

Valeanu, D. (2016) How to create a perfect color scheme [Infographic] [Elektronisk] Designmodo, 28 juni. Tillgänglig: https://designmodo.com/create-color-scheme/ Hämtad [2016-11-03]

Understanding color (2014) [Video online] Tillgänglig: https://youtu.be/Qj1FK8n7WgY Hämtad [2016-11-03] – Lära från Lärda (2016). Färglära och Färgpsykologi med Karl Rydberg [Podradio] Sändande datum. Tillgänglig: Podcaster. Hämtad [2016-11-03]