//John Danielsson

Introduktion:

Kärnan i ett projekt som består av mer än en person är ledarskap och kommunikation. Det finns många metoder och modeller som används för att strukturera ett projekt, alla är dom formade för olika ändamål/organisering/produktion vilket kan göra det svårt att hitta en metod som funkar bäst till den specifika arbetsuppgiften man själv vill utföra. Jag hade tänkt berätta lite om en arbetsmodell som jag upplevde fungerade exceptionellt bra och effektivt under min praktik som 3d-grafiker och animatör tillsammans med mina åtta medarbetare. Jag skriver om en Agil arbetsmodell. Agil betyder i grund och botten flexibel vars vanligaste användningsområde går att finna inom systemutvecklingen(wikipedia). På senare år har denna metod spridits och applicerats på många andra digitalt relaterade yrken. Det finns ett flertal grundpelare som är värda att känna till, jag tänker nämna fyra stycken som sidan Wenell påstår utmärker en agil/flexibel arbetsmetodik:

-Individer och samspel framför ​metoder, processer och verktyg. (wenell)

Det är viktigt hur de i gruppen mår rent psykiskt, ett exempel på att upprätthålla en god psykisk hälsa är att vid systematiskt angivna tidpunkter låta varje medlem utvärdera sitt egna välmående. På min praktik sattes en skala mellan 1-10 på ”Hur mår jag med mig själv”, ”Hur mår jag med att ha jobbat med detta projekt” samt ”hur mår jag utifrån externa faktorer” en gång varje månad. Projektledaren har här möjlighet att se hur individen mår och därmed agera och försöka åtgärda problemet i ett tidigt stadie. Samspel mellan de i gruppen kan enkelt upprätthållas med exempelvis mallar för hur man ska ge feedback till varann, förutbestämda regler som man i gruppen är överens om eller liknande. Minimera möjlighet för missförstånd!


-Andvändbart resultat framför​ omfattande dokumentation. (wenell)

”Minimal Vibal Product” eller minimalt genomförbard produkt (mvp) är ett begrepp som ska försöka minimera misslyckande av att leverera en produkt. bättre att leverera något avskalat och minimalt men fungerande, snarare än att inte kunna leverera något alls.


-Kundsamarbete framför ​kontraktförhandlingar.​ (wenell)

Nog för att det kan vara bra med kontrakt i enklare former, men vad som verkligen hjälper under produktionen är att ha beställaren på plats. Det går så mycket fortare att jobba fram något som beställaren önskar samtidigt som man kan sätta denne på “tråkiga” uppgifter som man inte behöver någon unik kompetens för att utföra. (exempelvis spridningsscheman/klockningar och liknande)

-Anpassning till förändring ​framför att följa en statisk plan. (wenell)

Tanken är egentligen att världen i sig inte är specifikt “statisk”, det kan alltid uppstå förändringar och problem på vägen så att vara på tå och ha underlag/struktur för att kunna ändra i sitt projekt om problem skulle uppstå. Det är nödvändigare än att till punkt och pricka följa ett statisk och låst ramverk som man nödvändigtvis inte behöver tjäna på att upprätthålla.

En till sak värd att nämna är att om hela denna modell ska kunna upprätthållas och styras av projektledaren så krävs det att alla i gruppen känner till hur denna modell funkar, så att inget ska tas personligt eller missförstås. Arbete under ansvar är även en grundpelare jag skulle vilja flika in med som en del av den agila arbetsprocessen. Som projektledare måste man utgå ifrån att sina medarbetare vill och gör sitt bästa och har kompetensen för att utföra sitt yrke. Ens roll som projektledare är att se helheten, inte att fastna för mindre detaljer som specialisten/yrkesutövaren lätt kan göra. Att man som projektledare inte ser sitt arbetslag som marionettdockor utan mer som en orkester. Att dirigera hur orkestern ska spela för att komma till slut, inte visa hur dom ska spela sitt individuella instrumentet. Att få det ansvaret att spela sitt instrument själv och i sin tur tillåta sig bli dirigerad så som jag blev, resulterade i att jag kunde leverera beställningar på en nivå, professionell nog att representeras av min arbetsplats. Något som jag inte hade varit kapabel att göra utan diregentpinnen.

Referenser:

http://www.wenell.se/wp-content/uploads/2016/09/agile-radikal-revolution-eller-enkel-evolution-mats-nyman-2010.pdf [Hämtad 15/1-2018]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling  [Hämtad 15/1-2018]