Digital Grafik – Triptyk

I kursen Digital Grafik jobbar man med allt från grundstegen i Photoshop till grafisk design och triptyk. En uppgift i ett av delmomenten i kursen är att skapa just triptyk. Triptyk är traditionellt sett en tredelad tavla, väldigt vanligt i kyrkor. I vår tolkning är det en serie på tre foton som på något sätt hör ihop och som för betraktaren utgör ett visuellt samband.

Studenterna fick välja att antingen skapa ett porträtt, som reflekterar personen i frågas personlighet, en bildlig metafor, så som ordspråk & idiom eller motbilder, så som att illustrera olika stereotyper genom att vända på dem. Exempel på detta kan vara män i traditionella kvinnoroller, barn i vuxenkläder, vapen som gosedjur, godis hos tandläkaren osv.

Enda kravet var att alla bilder ska vara tagna av studenten själv, samt att de skulle falla under ett av dessa tre teman, i övrigt så fick de spåra iväg hur högt och långt de ville!

Farrokh Tavakoli valde att göra ett porträtt i kombination med ordspråket ”Inte se, inte höra, inte säga något ont!” (bilden ovan).

 

Sandra Person valde att göra ett vackert porträtt.

Sandra Person triptyk

Erik Norman valde talesättet ”2 Flugor i En Smäll”

Erik Norman triptyk

 

Marcus Öman valde en lite komiskt vinkling med ordspråket ”Kärleken är blind”

Marcus Öman triptyk

 

Vill du se mer triptyk så finns detta på Flickr.