Välkommen till Digitala Medier!

Välkommen till Media på Högskolan Väst. Här kan du läsa mer om programmet, de kurser vi erbjuder samt arbeten från studenter som går programmet idag.

I utbildningen Digitala Medier varvar vi teoretisk kunskap om hållbar utveckling och perspektiv på digital mediekultur med praktiskt arbete i projekt tillsammans med aktörer utanför högskolan, samtidigt som du bygger upp din digitala portfolio.

Under utbildningen arbetar vi med att analysera, utforma och producera innehåll för digitala medier. Du lär dig metoder och tekniker för design- och produktionsarbete samt principer för att skapa och redigera digital grafik, ljud, video och animationer med hjälp av professionella verktyg. Samtidigt som du arbetar praktiskt, analyserar du digitala mediers roll och effekter för en hållbar utveckling av individ, organisation och samhälle. Det ger dig viktig forskningsförankrad och strategisk förståelse för digitala mediers möjligheter.

Arbetsintegrerat lärande – AIL
Arbetsitegrerat lärande – AIL möter du under utbildningen genom att du jobbar i verklighetsnära projektarbeten i samarbete med företag och organisationer utanför högskolan och du skapar en portfolio med dina designarbeten som du kan visa för uppdragsgivare och arbetsgivare. Du erbjuds också enskild karriärplanering tillsammans med studievägledare och mentorer. Du har dessutom möjlighet till en praktiktermin, där du kan prova på yrkeslivet under guidning av handledare från högskolan. Om du inte väljer praktikterminen, kan du istället fördjupa dig inom exempelvis konstnärlig gestaltning, webbprogrammering eller marknadsföring. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.

Bygg på din utbildning
Efter utbildningen har du möjlighet att läsa Högskolan Västs magister- eller masterutbildningArbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling. Du har även möjlighet att vidareutbilda dig via till exempel Master in Communication, 120 hp vid Göteborgs Universitet eller Interaction Design and Technologies, 120 hp vid Chalmers.

Informationen om påbyggnadsmöjligheter grundas på det utbud och behörighetskrav som gällde vid publiceringen av utbudet 14/15 i november 2013.

Områdesbehörighet/meritvärdering
Här kan du läsa om vilken områdesbehörighet för meritvärdering som gäller för detta program.

Vill du veta mer?
Antagningsstatistik (UHR)

Kreativt centrum

Efter utbildningen kan du arbeta på webb- och mediebyråer, marknadsavdelningar, tidningar, kommuner, skolor samt produktionsbolag för framställning av digitala läromedel. Du kan arbeta som specialiserad informationsproducent, mediedesigner eller som strateg för, eller inom digitala medier. Vårt mål är att du ska gå ut som en unik mediedesigner med strategisk förståelse för det digitala materialets möjligheter.

Vill du veta mer?
Arbetsmarknadsprognoser (studera.nu)

Klicka här för att läsa om programmet på hv.se.

Posted on: