Välkommen till 3D-animationsprogrammet!

Som 3D-designer och animatör arbetar du med att visualisera och kommunicera ett budskap visuellt. Kunskaper och färdigheter inhämtas genom föreläsningar, litteraturstudier och övningsseminarier, med särskild tonvikt på praktisk produktion, teknisk kompetens, design och utvecklingsarbete. Delar av undervisningen genomförs i form av grupparbete. Du arbetar med olika 3D-projekt under alla tre åren, alltifrån animationer, kortfilmer och specialeffekter till illustrationer och bildberättelser, ofta tillsammans med externa uppdragsgivare. Programmet är organiserat runt tre ämnesområden; design, teknik och medieproduktion. Dessa delar återfinns inom varje termins olika kurser. I programmet genomförs flera större projektarbeten där du får möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i verksamhetsanknutna projekt i samverkan med externa uppdragsgivare. Projekt och andra praktiska arbeten dokumenteras och kan användas i en framtida portfolio. Den fortsatta fördjupningen inom de olika momenten uppnås genom högre ställda krav på aktiviteterna och produktionerna. Men också genom ökade krav på att integrera och kombinera teoretiska kunskaper med teknik på ett lämpligt sätt utifrån ett designmässigt och estetiskt perspektiv. Den näst sista terminen har en valfri period där det bland annat finns möjlighet till praktiknära studier i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Arbetsintegrerat lärande – AIL 3D-animation och visualisering präglas av en undervisning som ständigt anpassas till samhällets behov och turbulenta utvecklingsprocesser. Programmet har en fast förankring i de praktiska och industriella fälten vilket ger en stark koppling till arbetsintegrerat lärande. Vår AIL-pedagogik genomsyrar utbildningen vilket märks genom en nära koppling till det omgivande arbetslivet i form av flera projekt som grundas på konkreta uppdrag utförda i en existerande arbetsmiljö. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.

Bygg på din utbildning Efter avslutade studier har du också möjlighet att läsa vidare på magisternivå i Sverige eller utomlands.

Områdesbehörighet/meritvärdering Här kan du läsa om vilken områdesbehörighet för meritvärdering som gäller för detta program.

Vill du veta mer?Antagningsstatistik (UHR)

Läs mer om 3D-programmet på hv.se

Posted on: